• Imre 49798 számú kérdése
  • 2022-01-31

Jó napot!
A következő kérdéssel fordulok önökhöz.
Válás esetén,az egyik fél el akarja ajándékozni a rá eső házrészt. Ez a ház 1/4 részét jelenti. Arra lennénk kíváncsiak,ha ezt a házrészt egy vadidegennek ajándékozza oda,ez az illető milyen jogokkal rendelkezik?
Kötelesek vagyunk beengedni? Kisgyerek is van a házban. Mit lehetne ez ügyben tenni?
Köszönöm megtisztelő válaszát.

Tisztelt Imre!

A Ptk. 4:50. §-a szerint ha a házastárs a másik házastársnak a közös vagyonra kötött szerződéséhez nem járult hozzá, és hozzájárulását vélelmezni sem lehet vagy a vélelem megdőlt, a szerződésből eredő kötelezettségért nem felel. A hozzájárulása nélkül kötött szerződés vele szemben hatálytalan, ha a szerző fél rosszhiszemű volt vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.


Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal: