• Nikolett 50070 számú kérdése
  • 2023-01-11

Üdvözlöm,

Vásároltam egy összkomfortos ingatlant, de fizetés után, a birtokbavételkor kiderült, hogy az eladónak nincs érvényes szerződése az áramszolgáltatóval, sőt mitöbb, az óra nem felel meg a jelenlegi szabványoknak (és a házban sem lehetne, valószínűleg lekapcsolás után itthagyta a szolgáltató, az új tulaj pedig illegálisan újra rákötött az úrára), ezért új bekötésként tudok csak szerződni a szolgáltatóval egyszerű átírás helyett.

A kérdésem az lenne, hogy járhat-e az alábbiakért bármiféle kártérítés nekem:
- a házban hivatalosan nem is volt áram, így ha jól tudom nem számított összkomfortosnak és a vételár ezt nem tükrözte
- mindenképp bővítettem volna a villanyórát, de így az új bekötés díját is ki kellett fizetnem
- 2 hónapon (ügyintézés) keresztül tulajdonképpen önhibámon kívül loptam az áramot
- a szerződésben erről nem esett szó
- az ingatlaniroda és az eladó semmilyen formában nem tájékoztatott
- áramszolgáltatás nélkül a házat meg sem tudtam volna vásárolni, mert banki hitellel jutottam hozzá

Tisztelt Nikolett!

Használt lakás vásárlása esetén is van szavatossági kötelezettsége az eladónak. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított 5 év alatt évül el.
Írásban - az átvételt igazoló módon - jelentse be a szavatossági igényét az eladónak és kérje az új bekötés költségeinek a megtérítését.
Ezt a problémát már a birtokbavételkor tisztázniuk kellett volna, hiszen akkor már kiderült, hogy nincs az eladónak szerződése a szolgáltatóval.
Az eladó feltehetően arra fog hivatkozni, hogy Ön tudott erről a hiányosságról és ennek ismeretében vette birtokba az ingatlant.
A Ptk. 6:157. § (1) bekezdése értelmében "... Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett."
Ön nem a szerződéskötéskor, hanem a birtokbavételkor szerzett erről tudomást, ezért a fenti kimentési lehetőséggel az eladó nem élhet.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal: