• Gábor 50089 számú kérdése
  • 2023-01-31

Tisztelt Ügyvéd/Ügyvédnő

82 éves Nagymamánknak sajnos elárverezték a házának 3/4-ét. Az utolsó 1/4 árverése most van folyamatban és márciusban zárul.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor van-e még neki joga ott maradni? Illetve meddig maradhat ott? Mennyi a hivatalos kiköltöztetési eljárásnak az ideje? Figyelembe veszik e a korát és az egészségi állapotát? Lehet-e valamilyen formában kérvényezni, hogy ő tovább ott maradhasson? A ház egy részében albérlők tartózkodnak. Nekik mikor kell kiköltözni?
Gyors válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Cím!

Az árverés vagy lakottan, vagy beköltözhetően történt. Az árverési vevő vagy lakottan, vagy beköltözhetően vette meg az adott tulajdoni hányadot. Ez az iratokból látszik, hogy lakottan volt-e árverezve. Ha lakottan volt, akkor ott maradhat, de nem ingyen, hanem kérhetnek tőle, tőlük kvázi bérleti díjat, és ha nem fizetnek, akkor ugyanúgy fel lehet mondani a használatot, mint bérlet esetében. Ha pedig beköltözhetően volt értékesítve az árverés keretében a tulajdoni hányad, akkor a teljes árverés ár megfizetése után 30 nap alatt kell elhagyni az ingatlant. Ha szükséges, akkor kérhető még egy kis haladék a végrehajtótól. Ha nem költözik el a használó, és a vevő beköltözhetően vette meg, akkor az elköltözés hiányában a végrehajtás a továbbiakban az ingatlan kiürítésére fog irányulni. Április 30-ig azonban nincs ingatlankiürítés, tehát addig mindenképpen maradhatnak a használók. Azt követően azonban, ha beköltözhetően volt árverezve az ingatlan, célszerű önként elhagyni. Az 1994. évi LIII. tv. szabályozza a bírósági végrehajtást. A www.njt.hu oldalon megtalálja. E törvény 141.§-a tartalmazza, hogy mikor lehet lakottan árverezni az ingatlant, minden egyéb esetben beköltözhetően kell.

141. § (1) * Az ingatlant - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - rendszerint árverésen kell értékesíteni.
(2) * Az ingatlant - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - beköltözhető állapotban kell árverezni.
(3) * Lakottan kell árverezni az ingatlant,
a) ha abban a végrehajtási eljárás megindulását megelőzően kötött, érvényes bérleti szerződés alapján bérlő lakik, kivéve ha az adós és a zálogjogosult korábban az ingatlan beköltözhető állapotban történő értékesítésében állapodott meg, és a bérleti szerződés megkötésére e megállapodás ellenére került sor,
b) ha abban - a 137. § (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve - haszonélvező lakik,
c) ha az osztatlan közös tulajdonban levő ingatlanban a nem adós tulajdonostárs lakik,
d) ha az adós és a végrehajtást kérő (több végrehajtást kérő esetén valamennyi végrehajtást kérő) a lakottan történő értékesítésben megállapodott, vagy
e) ha a lakottan történő értékesítéssel valamennyi végrehajtást kérő egyetért,
f) ha abban az adós egyenesági felmenője lakik, és lakóhelye a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt, az ingatlan tulajdonjogát az adós tőle ingyenesen szerezte, kivéve ha az adós és a zálogjogosult korábban az ingatlan beköltözhető állapotban történő értékesítésében állapodott meg.

Tehát ezen esetkörökön kívül, biztos el kell hagyni az ingatlant az árverés után, kivéve, ha a vevő annak ellenére, hogy birtokba léphetne, mégse akar birtokba lépni. De ez már tőle függ.

Abban az esetben, ha el kellene hagyni az ingatlant, és a mama nem hagyja el, és az ingatlan kiürítése iránt folyik tovább a végrehajtás, akkor a mama hat hónap haladékot kérhet az ingatlan elhagyására.

Vht. 48.§ (6) * Ha a végrehajtás ingatlan birtokba adása iránt folyik, felfüggesztés az adós kérelmére egy ízben, legfeljebb 6 hónapra rendelhető el.

Az életkornak, személyi adottságoknak csak ebből a szempontból van jelentősége.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: