• Katalin 50117 számú kérdése
  • 2023-02-28

Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy az osztatlan közös zártkerti kategóriába sorolt ingatlanok mikortól léteznek ?!
1980-ban már igen? Többségi társtulajdonosok vagyunk egy olyan telken, / 1960 m2 az 1580 m2-hez képest/, amelyet a régi tulajok elfelejtettek 2017-ig a művelésből kivetetni és a hivatalos megosztást kérni. Viszont önhatalmúan lekerítették az értékesebb / közelebbi, beton melletti / telekrészt , mi több - engedély nélkül - építettek is rá és most ragaszkodnak ehhez a sokkal értékesebb telekrészhez, mondván, hogy mi tegyünk egy nagy kerülőt, és földútról közelítsűk meg a telkünket.. Az ingatlan jogi megosztása még nem történt meg, most szeretnénk a birtokszerkezetet rendezni, de azt sem szeretnénk, hogy ez a mi sérelmünkre történjen! Szerencsére hajlamosak az egyezségkötésre, de azelőtt nekünk szükséges lenne tudni a mi jogainkat.. Hálásan köszönjük a segítséget! Üdvözlettel : Katalin

Tisztelt Katalin!

1980 előtt is léteztek már tudomásom szerint zártkerti ingatlanok, ismert 1970-es Korm. rendelet, amely a zártkertekre vonatkozott.

Az Ön által leírt helyzetben több dolog merül fel: ráépítés osztatlan közös tulajdonban álló területre, ráépítés termőföldre, birtoklás és használat rendjének szótöbbséggel történő kialakítása és a telekalakításra vonatkozó technikai lehetőségek. Azt javasolom, a fenti, sokrétű, több jogviszonyt érintő helyzetben inkább keressenek fel egy jogászt, aki közvetlenül tud Önöknek tanácsot adni ill. tájékoztatni Önöket arról, hogy az Önök szándéka szerinti végeredmény eléréséhez milyen jogi lépések szükségesek. Az Önök pontos céljainak, a helyszínnek ismerete nélkül felelős tanácsadásra véleményem szerint egy ilyen internetes fórum nem biztosít megfelelő teret. Első kérdés, hogy van-e lehetőség telekalakításra, ha igen, ez egy eljárási irány, amely kizár minden mást. Ha nincs technikai lehetőség, akkor a használat megosztását lenne célszerű rendezni földmérő bevonásával és egy megállapodással. Ez megint egy másik irány. Célszerű lenne feltárni, hogyan alakultak ki a jelenlegi birtok- és használati viszonyok, van-e esetleg ráutaló magatartással a tulajdonostársak között létrejött szerződés, stb.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal: