• Ilona 50136 számú kérdése
  • 2023-03-29

2011-ben édesapánk halála után öcsémmel örököltük a 22. kerületben lévő lakás fele tulajdonjogát. A lakásban édesapánk és második felesége lakott. Felesége haszonélvezeti jogot kapott a haláleset után. Most 12 év után egy beszélgetés elé nézünk a lakással kapcsolatban.
Tudni szeretném, hogyha a tulajdonjogunk - ez fájó pont a másik félnek - milyen módon váltható meg a feleség részéről?
Amennyiben szóba kerül a megváltás, a lakás mostani értékével kell számolni?
A választ előre is köszönöm.

Kedves Ilona!
Részben egyszerű a megoldás, hiszen "csak" meg kell állapodni az érintetteknek, hogy a haszonélvező megveszi/megváltja az önök tulajdoni hányadát. a megállapodás ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba kell foglalni, bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartáshoz és teljesíteni a pénzügyi vállalást.
Amennyiben a haszonélvezőnek "fáj" az önök tulajdonjoga, akkor a hagyatéki eljárásban már tehetett volna lépéseket ez ellen, hiszen feltehetően saját házastársi közös szerzeményére alapítva lenne neki igénye, ezt jogában állt volna érvényesíteni.
Visszatérve az első mondathoz, a megváltás a mostani értéken történik, de alapvetően szabad megállapodás tárgya, a feleknek tehát nagy a szerződéskötési szabadsága.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: