• Viktor 50160 számú kérdése
  • 2023-05-08

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám tavaly elhalálozott. Ketten vagyunk jogosultak a hagyatékára. Végrendeletében a második házasságából született gyermekét nevezte meg kizárólagos örököseként. A lakást, amiben éltek 8 évvel ezelőtt neki is ajándékozta, így ez, bár a hagyaték részét képezi, a hagyatéki leltárban nem szerepelt.
Én igényt tartok a köteles részre. A hagyatéki eljárásba az ingatlant bevonni nem lehetett, így azt a közjegyző lezárta.
Az igényem érvényesítéséhez szükségem lenne az ingatlan értékének meghatározására.
Kérvényeztem az önkormányzattól a lakás adó és értékbizonyítványát, mivel azonban a hagyatéki eljárás lezárult, elutasították kérésem.
Hozzájuthatok ehhez bármilyen más módon?
Köszönettel,

Kedves Viktor!
Ebben a pillanatban nem létkérdés önnek, hogy tudja az ingatlan értékét, a kötelesrész iránti igényt anélkül is elő tudja terjeszteni, akár peren kívül, akár - ha ez szükséges - perben. A kérdés alapján a kötelesrész iránti igénye megalapozott, azt akár perben is indokolt érvényesíteni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: