• Krisztina 9148 számú kérdése
  • 2005-12-07

Igen Tisztelt Ügyvédnő és Ügyvéd Úr!

Bocsánat, hogy ilyen részletesen írom le a helyzetet, de szeretnék családomat és önmagamat megvédve, a saját érdekeimnek megfelelően, ugyanakkor tisztességesen eljárni.
Lakástulajdonomat bútorozottan bérbe adtam. A Bérlők, saját elmondásuk szerint bérbeadott lakóingatlannal rendelkeztek akkor- mert utóbb azt mondák, hogy eladták az ingatlant.
A bérlők (szerződésben a házaspár mindkét fele feltüntetve bérlőként, családjuk többi tagja születési dátummal együtt felsorolva, mint együtt költözők) rendszeresen késedelmesen fizették a bérleti díjat. Most pedig egyáltalán nem fizetik ki. Az egyik szerződő Bérlővel, sem én, sem megbízottam, sem telefonon, sem személyesen nem tudunk kapcsolatba lépni A megbízottammal megbeszélt találkozókon nem jelenik meg. Üzenetre nem válaszol. A házaspár egyik fele, akit néha el lehet érni telefonon, mindig a másik félre hivatkozva, hogy ő intézi az ügyeket, és különben is neki nincs pénze, nem ad se választ, se pénzt, csak a családi problémáikkal traktál.
Az elmaradt találkozók után alkalmanként a párját felhívtam; legutóbb ezután a megbízottam telefonjára üzenetet küldött, hogy én a párját megsértettem …. (Közöltem, hogy a családi problémák nem tartoznak rám, semmilyen sértő, bántó szót, kifejezést nem használtam, nem fenyegettem, kértem, hogy a párja sürgősen jelentkezzen nálam, vagy megbízottamnál, hogy az elmaradást kifizesse, illetve megbeszéljük, mi legyen ezután.)
Ezt úgy értelmezem, hogy minden, a bérleti díj, illetve a hogyan tovább megbeszélésére irányuló próbálkozásomat zaklatásnak veszik.
Úgy döntöttem, hogy a szerződésünkre hivatkozva, mivel nem fizették meg a bérleti díjat, felmondást küldök tértivevényes levélben. A felmondási idő 30 nap.
Feltehetőleg a leveleket (mert az állandó lakcímükre és a bérlemény címére is küldtem) nem fogják átvenni.
Ha távoznak, előre láthatólag adósságot hagynak maguk után.

Kérdéseim:
Kell-e szóban is felmondanom annál a házastársnál, akit ha elérek, mindig kívülállónak tekinti magát, de a szerződésben Bérlőként szerepel?
Erőltessem-e a felmondás személyes átvételét? Ezt csak úgy tehetném, ha én, vagy megbízottam többször odamegyünk, becsöngetünk. Veheti-e ezt zaklatásnak? (A postázott felmondásról még nincs információm, mert a tértivevények még nem jöhettek vissza.)
Az ilyen személyes próbálkozáskor kellenének a pártatlan tanúk? Ki vállal el ilyet akár barátok közül, akár egy lakóközösségből? Senki. Esetleg mégiscsak lehet családtag?
Ha bebizonyosodik, amitől félek, hogy semmilyen módon nem veszik át, el kell-e újra küldenem, vagy elég próbálkozásnak számít, hogy egyidőben több címre küldtem el a felmondást?
Kérhetem-e majd rögtön a felmondási idő lejártakor, - tehát aznap, mikor a lakást át kell adniuk a Bérlőknek, és valószínűleg nem teszik meg, és be sem engednek, - a birtokvédelmet, az illetékes jegyzőnél?
Esetleg kérhetem-e máris a birtokvédelmet, ha látom, hogy nem vették át a felmondást? Ez ráutaló magatartás, hogy nem vesznek a szándékomról tudomást.
A birtokvédelmi kérvényhez mit kell beadni? (tulajdoni lap – friss legyen?-, szerződés másolat, tértivevények és felmondás másolata, közölnöm kell-e, hogy milyen tartozásaik vannak már, fel kell-e tüntetnem, hogy állítólag saját lakóingatlannal rendelkeznek?)
Mi a birtokvédelmi kérvény hivatalos formája, szövege?
Válaszukat és önzetlen segítőkészségüket előre is köszönöm.

Tisztelt Krisztina!
A szóbeli felmondás jogilag ugyan nem sokat ér, de nem árthat, ha tanúk jelenlétében közli - akár szeméylesen, akár telefonon.
Az, hogy kívülállónak tekinti magát, nem releváns. Mindenképpen szerződő fél.
A személyes átvétel megvalósulása "nem lenne baj", de a sikertelenül kézbeíestíeni kívánt levelek alapján már bírósághoz fordulhat akár a kiürítés, akár a bérleti díj elmaradás miatt.
Tanú családtag is lehet.
Birtokvédelmet kérhet a jegyzőnél, vagy - amennyiben Ő nem intézkedik - bírósági utat vehet igénybe.
Az eljáráshoz a felsolroltakat kell csatolni akérelemhez, de annak, hogy van más ingatlanuk, nincs relevanciája.
Nincs kötelező formanyomtatványa, a kérdése alapján úgyítélem meg, hogy a történteket és a kérését megfelelő formában le tudja majd írni, az megfelelő is lesz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal: