ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
Haszonbérlet a Ptk.-ban (idézet)
A termőföldek tulajdonjogának megszerzése (jogszabály)
A termőföldek használata (jogszabály)
A termőföld hasznosítása és védelme (jogszabály)
A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásáról (jogszabály kommentárokkal)
Haszonbérleti szerződés
A termőföld bérbeadására vonatkozó szabályok
A termőföldre vonatkozó speciális adózási szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra

Külterületi termőföld vásárlása

Amennyiben Ön a kárpótlásról szóló törvény szerint - mint eredeti jogosult - a vételi jogának gyakorlása során szerzett termőföldet, erdő művelési ágú földet 3 éven belül értékesíti - ideértve a mezőgazdasági vállalkozói támogatás címén kapott, utalvány felhasználásával vásárolt földet is -, és az átruházás napjától számított 1 éven belül a jövedelme egészét mezőgazdasági művelésű külterületi termőföld tulajdonjogának megszerzésére fordítja, akkor az ezen jövedelemre jutó adó visszajár (vagy nem kell megfizetnie). Ez esetben a tulajdonjog megszerzésének igazolására a földhivatalhoz benyújtott, iktatott szerződés szolgál. Ez a kedvezmény az igazolt tulajdonjogszerzés adóhatóságnak történő bejelentésével egyidejűleg adóvisszaigényléssel, vagy ha a tulajdonjogszerzés az adó megfizetése előtt történt, akkor annak előzetes igazolása alapján az adóbevallásban érvényesíthető.

A családi gazdálkodó termőföld értékesítése

A családi gazdálkodónak a nyilatkozattal (az eladó adókedvezményével) 2005. előtt megvásárolt termőföldet a szerzés éve és az azt követő öt évben tulajdonában kell tartania. Ha ezen időn belül elidegeníti, akkor a termőföld eladásából származó teljes bevétel jövedelemnek minősül és adóköteles. Azokban az esetekben, amikor az eladási ár kisebb, mint a termőföld eredeti megszerzési ára volt, vagy a termőföldet elajándékozzák, a termőföld eredeti szerzési vételárának összege minősül adóköteles jövedelemnek. A nyilatkozat megtételével vásárolt termőföld öt éven belüli elidegenítése esetén sem kell az adót megfizetni, illetve az visszaigényelhető, ha a családi gazdálkodó a teljes bevételt 12 hónapon belül másik, a családi gazdasághoz tartozó termőföld megvásárlására fordítja. Az elidegenítéssel kapcsolatos előbbi adószabályokat minden további esetben is alkalmazni kell mindaddig, amíg a nyilatkozattal vásárolt első föld szerzési évét követő öt év el nem telik.

forrás: apeh.huPartnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Cimkefelhő:
haine online ingatlanjog drágaköves ékszer iphone speaker ingatlanhirdetés ügyvéd cégjog webdesign