ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Hagyatéki tartozások (idézet a Ptk.-ból)
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
Öröklés (idézet a Ptk.-ból)
Törvényes öröklés, ági öröklés, az Állam öröklése (idézet a Ptk.-ból)
Végintézkedésen alapuló öröklés (idézet a Ptk.-ból)
Öröklési szerződés (idézet a Ptk.-ból)
Kötelesrész (idézet a Ptk.-ból)
Az öröklés jogi hatásai (idézet a Ptk.-ból)
Az örökös jogállása (idézet a Ptk.-ból)
Öröklési illeték (idézet a NAV honlapjáról 2014. december 28.)
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
ingatlan zálogjog közös tulajdon elbirtoklás vagyonszerzési illeték ingatlanjog illetékfizetés bérleti szerződés polgári per csereszerződés adatai ingatlanjogi fogalmak jelzálogjog zálogjog szerződéstervezetek adózás életjáradéki szerződés adatai közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ingatlanjogi problémák kölcsönszerződés adatai birtoklás ingatlanhirdetés kereset ingatlanügyletek lebonyolítása öröklési illetékkedvezmény birtokvédelem adókalkulátor ajándékozási illeték társasházi törvény ingatlan adásvétel budapesti ügyvéd ajándékozási szerződés adatai ingatlanok cseréje tartási szerződés adatai perköltség iratminták drágaköves ékszer ingatlan szerződéstervezetek ajándékozási illetékmentesség kölcsönszerződés ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték ügyvédi munkadíj ingatlan jogszabályok ajándékozási illetékkedvezmény öröklési szerződés adatai adásvételi szerződés adatai keresetlevél eladási jog, ingatlanügyletek iratmintái webdesign cégjog elővásárlási jog szerződésminta társasház ingatlanügyletek szerződéstervezetei visszavásárlási jog bérleti szerződés adatai adófizetés ingatlan eladás esetén ingatlanok birtoka öröklési illetékmentesség ügyvédi közreműködés ügyvéd társasházakról ingatlan elbirtoklása közös képviselő jelzálogjog alapítás közös tulajdon megszüntetése jelzálogjogot alapító szerződés adatai vételi jog öröklési illeték ügyvéd