ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Lajos 16170 számú kérdéseBudapest2006-12-14
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Zártkerti ingatlannál, mi a határ, a beépíthetőség százalékában? Miben mások a díjak a vásárláskor, mint egy lakóövezeti ingatlannál?
előre is köszönöm,
tisztelettel
Bihari Lajos
dr. Nagy Zoltán válasza2006-12-20
Tisztelt Lajos!
A kérdést érdemes feltenni a helyi önkormányzat műszaki-építési osztályán, de feltehetően 3 % lesz a válaszuk.
A megszerzés költségeit tekintve a zárt kert esetében nem élhet illetékmenteséggel - tekintettel arra, hogy a telken lakóházat épít. Az illeték mértéke 10 %.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andor 16164 számú kérdéseBudapest2006-12-14
Tisztelt Cím!
Mezőgazdasági földekkel foglalkozom.
Tudna esetleg egy részletes listát adni arról, hogy milyen esetekben kell vagy nem kell a termőföldre vonatkozó bérleti vagy vételi ajánlatot az illetékes polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggeszteni?
Nagy segítséget nyújtana!
Köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-12-19
Tisztelt Andor!
A válasz bizonyos szempontból egyszerű: termőföldek esetében általában eleget kell tennie ennek a kötelezettségnek. Ha küld nekem egy e-mailt, akkor át tudom küldeni a vonatkozó jogszabályt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

IngatlanApro.hu - Képes ingatlanhirdetési weboldal

Barnabás 15973 számú kérdéseZala2006-12-02
Tisztelt ügyvéd Úr!

Az a kérdésem lenne Önhöz, hogy egy adott terület belterületté nyilvánítását az önkormányzatok minek alapján dönthetik el?

Nagyszüleimtől örököltünk egy (1600 négyszögöl) szántó területet amelyben régen (10 év) mezőgazdasági termékeket állítottak elő. A területen a vadkárok miatt a termelést minden földtulajdonos és mi is abbahagytuk, az áramszolgáltató pedig egy 10000 V-os nagyfeszültségű vezetéket vitt át a terület közepén. A terület gépkocsival megközelíthetetlen, napjainkban már gyalogosan is csak egy ösvényen keresztül. Semmilyen infrastruktúra elérhető közelségben nincs, építési engedélyt a területre nem adnak ki. Az önkormányzat ezt a területet belterületté nyilvánította és kivetette rá a kommunális adót.
Válaszát előre is köszönve, tisztelettel: Fisli Barnabás
dr.Szűcs Vince válasza2006-12-04
Tisztelt Barnabás!
Az önkormányzat a község belterületét rendeletben határozza meg, a kialakult természetes határok vagy a rendezési terv alapján. A belterület lehet mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási terület is, ezeken az építést azért nem engedélyezik, mert általában nem rendelkeznek közművekkel.
A kommunális adó megállapítása az önkormányzat lehetősége, önkormányzati rendeletben rögzítik a szabályait, a pontos válaszhoz ezt kellene ismerni. Lehetséges az is, hogy az építést a nagyfeszültségű vezeték védőtávolsága miatt tiltották meg.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Ildikó 15468 számú kérdéseBudapest2006-11-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy Tiszaalpárhoz tartozó külterületi ingatlan (ház+telek)van a tulajdonomban, amelyet értékesíteni szeretnék. Jól tudom, hogy ebben az esetben a helyi lakosokat elővásárlási jog illeti meg és a vételi ajánlat részleteit a helyi önkormányzatnál ki kell függesztetnem bizonyos időre, hátha valaki élni kíván az elővásárlási joggal? Vajon mennyi ideig kell a hirdetménynek kint lennie?

Köszönettel,
Szűcs Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2006-11-22
Tisztelt Ildikó!
A leírt eljárás a termőföldek esetében követekndő, de az ingatlan leírása számomra nem egyértelmű, tehát lehetséges, hogy az Ön esetében ennek nem kell eleget tenni. A kifüggesztés 15 nap.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 14748 számú kérdéseFejér2006-10-30
Tisztelt Ügyvéd úr!
Köszönöm gyors reagálását, az alábbiakban megismétlem a 14284 reg. szám alatt feltett kérdésemet.
Szüleink halála után 1997-ben, ill. 2002-ben két testvéremmel közösen örököltünk egy 4,8 ha területű szántót, amit a mai napig egy helyi mezőgazdasági szövetkezet vett bérbe művelés céljára. Most jelentkezett egy vevő, aki megvásárolná a területet. Szeretném pontosítani, hogy a szerződéskötés során mire ügyeljünk. Gondolok itt a termőföldről szóló törvényben, valamint a nemzeti földalapról szóló törvényben rögzített kifüggesztési kötelezettségre. Pl. hol, meddig kell kifüggeszteni, hogyan kell bizonylatolni azt, hogy a kifüggesztés megtörtént, stb. A szerződést kell-e kifüggeszteni, vagy csak annak bizonyos adatait, pl. az adásvétel tárgyát képező terület árát?
Szeretném továbbá megtudni a pontos adózási, ill. járulékfizetési kötelezettségeket (ha ez utóbbi van?) arra az esetre, ha a vevő mezőgazdasági művelési célra vásárolja meg és ott legalább 5 évig mg. tevékenységet végez, ill. arra az esetre is, ha esetleg belterületi átminősítést kíván alkalmazni. Kell-e ezeket a kérdéseket a szerződésben rögzíteni? Az Szja kötelezettségen kívül van-e más egyéb kötelezettségünk mint eladóknak (esetleg valamely járulékfajta)?
Előre is köszönöm az Ügyvéd úr mielőbbi válaszát.
Erzsi
dr. Nagy Zoltán válasza2006-10-30
Tisztelt Erzsébet!
A kifüggesztés kapcsán a szerződést szerkesztő ügyvéd el tud járni, és nyilván ismerni fogja a vonatkozó eljárási szabályokat is.
Az adófizetésük nem függ a vevő további terveitől és céljaitól, az Önök jövedelemszámítását az nem befolyásolja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Attila 14537 számú kérdéseBudapest2006-10-19
T. Ügyvéd Úr!

Egy néhány hektáros szántóföldet szeretnék átminősítettni ipari övezetté, aranykorona értéke össz,:~160AK. mennyibe kerül az illeték ilyen esteben, és mi a számítási képlete? úgy hallottam valahol, hogy ....ft/AK/HA.

Válaszát előre is köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2006-10-28
Tisztelt Attila!
A "földtörvény" határozza meg a földvédelmi járulék számítási metódusát, amelyhez még a termőföld minőségi osztályát is ismerni kell...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 14490 számú kérdéseFejér2006-10-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy zártkerti telekr?l lenne szó, ami a rendezési terv szerint üdül?övezet besorolású.

Az els? kérdésem az lenne, hogy egy betéti társaság megvásárolhatja e zártkertként(szántó müv. ág megjelölés). Vagy csak a m?velési ág kivonása után kerülhet a vev? bt. tulajdonába.

Második kérdésem, hogy a telket a vev? jelölt a saját nevében foglalózta le, majd késöbb jelezte, hogy a Bt.-je nevére szeretné iratni, ezért ha nem jönne létre az üzlet, mert netán nem kerülhet a bt.-je nevére a telek, akkor nekem felróható e az üzlet bukása.Várom válaszát.

Üdvözlettel:

László
dr. Nagy Zoltán válasza2006-10-23
tisztelt László!
A bt. nem lehet a zártkertben tulajdonos. Az ennek "köszönhető" meghiúsulás Önnek nem felróható.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Nemes Ákos 14337 számú kérdéseFejér2006-10-09
Tisztelt Ügyvéd úr!

Párommal szeretnénk szőlőhegy környezetben lévő földet venni. A területnek jelenleg két tulajdonosa van, édesapám két testvére. Tőlük szeretnénk megvenni a földterületet.
Az egyik fellel sikerült úgy megállapodni, hogy édesapámnak egy másik helyen van egy földterülete, melyre elcseréli a testvérével a területet, majd én ajándékozás útján jutok a területhez.
A másik felét közvetlen venném meg nagybátyámtól 350e Ft-ért.

A vétel után a földterület a párom és az én nevemen lenne, közös tulajdonként.

Kérdéseim az alábbiak lennének:
1. Az általunk elképzelt megoldás kivitelezhető-e
ilyen módon, illetve milyen más költségkímélő megoldást tudna javasolni?
1. Illetékileg hogyan törénik ez a csere-ajándékozás-vétel?
2. Két szerződés szükséges a vételhez, vagy egy szerződésben kell megegyezni mind a két féllel?

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel
Nemes Ákos
dr. Nagy Zoltán válasza2006-10-13
Tisztelt Ákos!
Az elmondott összes szerzés kapcsán meg kell fizetni a 10 % illetéket, azaz a cserélő felek, a megajándékozott és a vevő is fizet.
Költségkímélőbb megoldást én sem tudok javasolni.
szükség van egy csereszerződésre, egy ajándékozási szerződésre és végül egy adásvételire. Ez utóbbinál ráadásul még a földtörvény által meghatározott elővásárlási jogokra is figyelemmel kell lenni, de ezt ügyvédjük vélhetően ismerni fogja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

stork jozsef 14235 számú kérdéseBács-Kiskun2006-10-04
Tavaly szeptemberben irasos ajanlatot tettem egy onkormanyzati tulajdonban levo szantofold megvasarlasara, a szantofoldre eloveteli joga volt az akkori berlojenek. Ugy tudom nem o hanem egy szinten a telepulesen elo szemely akinek a tulajdonaban vannak a szomszedos szantofoldek elt az eloveteli jogaval. Az onkormanyzattol szoban azt az informaciot kaptam hogy ilyen esetben "raigerhetek" az arra (licitszeruen) ezzel szemben ok egyszeruen ugy dontottek, a helyben lako szemelynek adjak el az ingatlant. A dontesrol engem nem ertesitettek.
Kerdeseim helyesen jartak-e el az onkormanyzatnal velem szemben? Indithatok-e polgari pert a szantofold megvasarlasaert?
Van-e eloveteli joga a helyben lakonak szantofold vasarlasa eseten?

Valaszukat elore is koszonom!

Tisztelettel Stork Jozsef
dr. Nagy Zoltán válasza2006-10-09
Tisztelt József!
Úgy tűnik, hogy helyesen járt el az önkormányzat, nem volt kötelezettsége, hogy Öntől magasabb ajánlatot szedjen be, ráadásul abban az esetben a helyben lakó szomszédnak ismét lett volna elővásárlási joga, tehát egy licittel nem lehetett volna ezt a helyzetet elkerülni.Az elővásárlási jog éppen azt jelenti, hogy a beérkező legamagasabb ajánlaton a jogosult veheti meg az ingatlant.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Magdolna 14007 számú kérdéseSomogy2006-09-21
Tisztelt Ügyvédn? !

Kérdésem a következ?: édesanyám után örököltem egy kisebb földterületet, ami egy 2003-2009. év végéig érvényes, az ? nevére szóló haszonbérleti szerz?dés alapján ki van adva.
A szerz?désnek van egy olyan pontja, amely szerint "amennyiben a szerz?d? felek személyében változás következik be (haszonbérbe adó helyébe örökös lép, ...), úgy a szerz?dés hatálya a jogutódokra kiterjed." A föld nevemre történt bejegyzése után nem kötöttünk új szerz?dést, a bérbevev? szerint ez a szerz?dés (5 évnél hosszabb) számomra is biztosítja az SZJA fizetés alóli mentességet.
Igaz-e ez, vagy kellene mégis egy nevemre szóló új szerz?dést kötnünk ?
Válaszát el?re is köszönöm.
Tisztelettel: Magdolna
dr.Schneider Erzsébet válasza2006-10-02
Kedves Magdolna!

Egy szerz?dés módosítást kell készíteni, amiben rögzítik a jogutódlást.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

András 13988 számú kérdéseVas2006-09-19
T. Ügyvédn?!

Ingatlan-átmin?sítéssel kapcsolatban kérem a segítségét. Milyen jogszabályi el?irásoknak és feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy ingatlan átmin?sítésre kerüljön?
Példa: mez?gazdasági müvelés? ingatlan (vagy üdül?ingatlan stb.) gyümölcstárolónak (vagy egyéb építménynek) bejegyzett építménnyel hogyan válhat lakóingatlanná vagy tanyai lakóingatlanná? Az építmény amúgy könnyen átalakítható lakássá, a közm?vek a telekhatáron és közút is vezet hozzá.

Válaszát el?re is köszönöm!

Marad tisztelettel:

H. András
dr.Kocsis Rita válasza2006-09-20
Kedves András! Kérdésére választ csak a Polgármesteri Hivatal tud adni. Ott kell megnézni részben a rendezési terveket, ?k mondják meg a helyi rendeleteket, a lehet?ségeket és ha van rá mód, annak véghezvitelét.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Ákos 13863 számú kérdéseBudapest2006-09-12
Tisztelt Ügyvéd úr!
Van egy "kert" besorolású ingatlanom, amin egyébként már ház áll. Szeretném eladni, volna is rá vev?m, de külföldi és azt mondták term?föld tulajdonjogát nem szerezhetik meg.
Hogyan tudom a már beépített és kertként teljesen használhatatlan földet "nem-term?földdé" átiratni?
Köszönöm válaszát!
Tisztelettel: Ákos
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-16
Tisztelt Ákos!
nem túl egyszer? a dolog, a részletes feltételeket a önkormányzatnál és az illetékes földhivatalnál tudja megérdekl?dni, ill. azt is, hogy a konkrét ingatlan esetében van-e egyáltalán lehet?ség.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Melinda 13765 számú kérdésePest2006-09-06
Tisztelt Ügyvéd úr!
Érdekl?dnék milyen beépíthet?ségi (%) feltételek vannak egy sz?l? m?velési ágú zártkerti ingatlannak, amelyik bányateleknek van min?sítve és külterületen fekszik. (512 nm)

Köszönettel:
Melinda
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-09
Tisztelt Melinda!
Kérem, hogy ezt a helyi önrkományzatnál érdekl?dje meg! Feltételezésem szerint max 3 % mértékben építhet? be gazdasági épülettel.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsanna 13760 számú kérdéseFejér2006-09-06
Tisztelettel kérnék választ a kérdésemre amit negyedik alkalommal teszek fel és eddig nem kaptam meg. A haszonbérleti szerz?dés a bérbeadó halála esetén megsz?nik e?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-08
Tisztelt Zsuzsanna!
A kérdésfeltevésnél érdemes megandi az e-emil címet, mert az alapján egyszer?bb megtalálni a választ...

A bérbeadó halála nemszünteti meg a szerz?dést, a bérlet az eredeti feltételek szerint folytatódik tovább, azt az ingatlan örököse a szerz?dés szabályai szerint szüntetheti meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 13350 számú kérdéseBudapest2006-08-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!
MIkebuda külterületén szeretnék venni egy legel?, és kivett tanya bejegyzés? ingatlant.
Állítólag a szerz?dést ki kell függeszteni az illetékes földhivatalnál, hogy az el?vásárlási joggal rendelkez?kmjogukat gyakorolhassák.
Azt kérdezném, hogyha valaki jogosult gyakorolja, azaz igényt tart az ingatlanra, mi lesz a szerz?déssel átadott vételárral, illetve mennyi id?szakra kell a kifüggesztést megtenni, és kinek?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-15
Tisztelt Péter!
Valóban igaz a hír, a term?földek adásvétele kapcsán valóban vannak el?vásárlásra jogosultak, többek között a Magyar Állam is, amelyet egyrészt közvetlen kifüggesztéssel, részben közvetlen felhívással kell "rendezni".A kifüggesztés id?tartama 15 nap, de úgy vélem, hogy a szerz?dést készít? ügyvéd tisztában lesz aszükséges eljárással... (Ha van el?vásálársi jogosult, aki él is ezen jogával, kialakítható úgy a szerz?déses szöveg, hogy ? csak abban az esetben élhet ezen jogával, ha Önnek kifizet akkora összeget, amekorát Ön kifizetett az eladónak, tehát az Ön biztonsága maradéktalanul megvalósulhat.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon
Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
jelzálogjog alapítás ajándékozási szerződés adatai adókalkulátor ingatlan adásvétel visszavásárlási jog drágaköves ékszer adófizetés ingatlan eladás esetén polgári per birtoklás ingatlanjogi fogalmak eladási jog, ügyvédi munkadíj zálogjog kölcsönszerződés ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlanok cseréje ajándékozási illetékmentesség


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása