ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Az öröklési és az ajándékozási illeték szabályai (jogszabályi idézetek)
Az új lakások illetéke 2005. január 1-től
Öröklési illeték (idézet a NAV honlapjáról 2014. december 28.)
A vagyoni értékű jogok /pl.: haszonélvezeti jog/ értékének meghatározása
Definíciók az illetékekről szóló törvényből (jogszabályi idézet)
Az illetékkötelezettség keletkezése (jogszabályi idézet)
A visszterhes vagyonszerzési illeték szabályai (jogszabályi idézet)
Ajándékozási illeték (idézet a NAV honlapjáról 2014. december 28.)
A visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai (idézet a NAV honlapjáról 2014. december 28.)
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Cimkefelhő:
elbirtoklás birtoklás kölcsönszerződés adatai ügyvéd elővásárlási jog ajándékozási illetékkedvezmény szerződésminta drágaköves ékszer közös tulajdont megszüntető szerződés adatai öröklési illeték jelzálogjog alapítás ingatlan adásvétel vagyonszerzési illeték webdesign birtokvédelem öröklési szerződés adatai ingatlanjogi fogalmak zálogjog perköltség ingatlanügyletek lebonyolítása kölcsönszerződés ingatlan zálogjog társasházi törvény ingatlanjogi problémák ügyvédi munkadíj vételi jog ajándékozási illeték visszavásárlási jog bérleti szerződés illetékfizetés budapesti ügyvéd társasházakról közös képviselő ingatlan szerződéstervezetek közös tulajdon jelzálogjogot alapító szerződés adatai tartási szerződés adatai csereszerződés adatai ajándékozási szerződés adatai polgári per ajándékozási illetékmentesség közös tulajdon megszüntetése öröklési illetékmentesség ingatlanügyletek iratmintái ügyvédi közreműködés adófizetés ingatlan eladás esetén cégjog ügyvéd életjáradéki szerződés adatai öröklési illetékkedvezmény társasház jelzálogjog ingatlanok cseréje bérleti szerződés adatai ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték ingatlan elbirtoklása ingatlan jogszabályok szerződéstervezetek eladási jog, iratminták adókalkulátor ingatlanjog kereset adózás ingatlanügyletek szerződéstervezetei ingatlanhirdetés adásvételi szerződés adatai ingatlanok birtoka keresetlevél