ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról (jogszabályi idézet)
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaHomeinfo
www.homeinfo.hu
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
ingatlan jogszabályok eladási jog, birtoklás életjáradéki szerződés adatai ingatlanügyletek iratmintái kereset ingatlan szerződéstervezetek jelzálogjog alapítás ügyvédi közreműködés adásvételi szerződés adatai társasházi törvény ingatlanjogi problémák ajándékozási szerződés adatai közös tulajdon megszüntetése bérleti szerződés adatai ingatlanjogi fogalmak jelzálogjogot alapító szerződés adatai adókalkulátor ingatlan zálogjog ajándékozási illetékkedvezmény birtokvédelem közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ingatlan adásvétel szerződésminta iratminták ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték drágaköves ékszer keresetlevél visszavásárlási jog ügyvédi munkadíj zálogjog adófizetés ingatlan eladás esetén tartási szerződés adatai vételi jog vagyonszerzési illeték ügyvéd budapesti ügyvéd társasház ingatlanok birtoka társasházakról ingatlanügyletek lebonyolítása öröklési illeték ajándékozási illeték perköltség illetékfizetés közös képviselő ingatlan elbirtoklása webdesign jelzálogjog öröklési illetékmentesség ingatlanok cseréje kölcsönszerződés adatai elbirtoklás csereszerződés adatai polgári per ingatlanügyletek szerződéstervezetei ajándékozási illetékmentesség bérleti szerződés adózás közös tulajdon öröklési illetékkedvezmény kölcsönszerződés ügyvéd cégjog elővásárlási jog ingatlanjog öröklési szerződés adatai szerződéstervezetek ingatlanhirdetés