Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
A bérletről (idézet a Ptk.-ból)
1993. évi LXXVIII. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozóan
Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai (idézet a NAV honlapjáról 2014. december 28.)
Haszonbérlet (idézet a Ptk.-ból)
Az ingatlan-bérbeadás aktuális szabályai (2011. január 1.) forrás: ingatlanmagazin.com
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása
Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
adókalkulátor öröklési illeték tartási szerződés adatai ajándékozási szerződés adatai cégjog közös képviselő keresetlevél szerződéstervezetek bérleti szerződés vételi jog öröklési szerződés adatai adásvételi szerződés adatai jelzálogjog alapítás budapesti ügyvéd perköltség közös tulajdont megszüntető szerződés adatai ügyvéd közös tulajdon adófizetés ingatlan eladás esetén öröklési illetékmentesség elbirtoklás ügyvédi közreműködés eladási jog, birtokvédelem elővásárlási jog kölcsönszerződés polgári per adózás ingatlan jogszabályok csereszerződés adatai ajándékozási illeték drágaköves ékszer bérleti szerződés adatai birtoklás öröklési illetékkedvezmény ingatlanjogi problémák életjáradéki szerződés adatai zálogjog társasházi törvény visszavásárlási jog ajándékozási illetékmentesség társasházakról ingatlan zálogjog ingatlan adásvétel ingatlanok cseréje ingatlanügyletek szerződéstervezetei kölcsönszerződés adatai ügyvédi munkadíj vagyonszerzési illeték társasház szerződésminta ingatlanok birtoka ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlan elbirtoklása webdesign ajándékozási illetékkedvezmény iratminták jelzálogjog ügyvéd jelzálogjogot alapító szerződés adatai ingatlanjog ingatlanjogi fogalmak kereset ingatlanügyletek iratmintái közös tulajdon megszüntetése ingatlan szerződéstervezetek illetékfizetés ingatlanhirdetés ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték