ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Lakástakarék-pénztár


A lakástakarék-pénztár olyan szakosított pénzintézet, amely a rá vonatkozó külön törvény (1996. évi CXIII. tv. ) rendelkezései szerint működik. A lakástakarék-pénztár engedélyezett tevékenységei és feladatai:
- betétgyűjtés;
- állami támogatás igénylése, jóváírása;
- lakáscélú hitel folyósítása.

A lakástakarék-pénztár ügyfeleivel ún.: lakás-előtakarékossági szerződést köt. A szerződés olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a lakás-előtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy a szerződéskötéskor egy összegben, vagy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel egyenlő részletekben történő befizetésekkel meghatározott forintösszeget a lakás-takarékpénztárnál betétként leköt, illetve elhelyez, a lakás-takarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az üzletszabályzatban rögzített módszer szerint a szerződésben meghatározott lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: lakáskölcsön) forintban nyújtja a lakás-előtakarékoskodó, illetve a nagykorú kedvezményezett kérésére.

Betét:
A lakás-előtakarékossági szerződésben meghatározott módozat és rendszeresség szerint forintban fizetett pénzösszeg. A betéti kamat mértéke egységesen évi 3 %.

Állami támogatás:
Az állami támogatás mértéke az évenként befizetett betét 30 %-a, legfeljebb azonban évi Harminchatezer (36.000 Ft) forint, amelyet a pénztár évenként utólag ír jóvá. A támogatás legfeljebb nyolc (8) éven keresztül vehető igénybe. Kamata évi 3 %. A fenti támogatási mérték szerződésenként értendő.

Lakáskölcsön:
A kölcsönként nyújtható összeg nagysága megegyezik a szerződő fél összes megtakarításainak, a kapott állami támogatásnak és azok kamatainak összegével. A kölcsön futamideje a szerződéses módozattól függ, a fizetendő kamat egységesen évi 6 %.

Lakás-előtakarékossági szerződés kedvezményezettje lehet:
- magyar hatóság által kiállított személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemély; (A szerződést - a magánszemély javára - megkötheti saját maga, devizakülföldi vagy devizabelföldi közeli hozzátartozója , valamint állami gondozott javára gyám, gondnok, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház és helyi önkormányzat is.)
- lakásszövetkezet;
- társasházi közösség.

A kölcsön folyósításának és az állami támogatás igénybevételének közös feltétele a lakáscélú felhasználás. Ilyennek minősül:
- lakótelek- vagy lakásvásárlás (csere), családi ház vagy lakás építés;
- saját tulajdonú lakás vagy családi ház bővítése, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása;
- saját tulajdonú családi házhoz vagy lakáshoz járda, telefon-, áram-, gáz-, víz- vagy szennyvízhálózat kiépítése;
- korábban igénybevett lakáscélú hitel \"kiváltása\";
- lakásszövetkezeti vagy társasházi közös tulajdonban lévő épületrészek felújítása és korszerűsítése.


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon
Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
jelzálogjog alapítás ajándékozási szerződés adatai adókalkulátor ingatlan adásvétel visszavásárlási jog drágaköves ékszer adófizetés ingatlan eladás esetén polgári per birtoklás ingatlanjogi fogalmak eladási jog, ügyvédi munkadíj zálogjog kölcsönszerződés ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlanok cseréje ajándékozási illetékmentesség


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása