ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Zsuzsanna 27367 számú kérdéseBudapest2008-07-14
Üdvözlöm.
Férjem 2005. 11.09-én hunyt el. Egy kiskorú és egy nagykorú gyerek maradt utána. Két félingatlant (lakást) örököltek a gyerekek az én özvegyi jogommal terhelve, amely ingatlanokban másik félként a sógorom a tulajdonos. Az egyik ingatlan egy 1940-ben épült házból alapított kétlakásos társasház egyik lakásának (90 nm) a fele, amit akkor 5 millióra értékeltek. Nem tudni mi okból értékelték ennyire, amikor ugyanannak az ingatlannak a másik lakását, amelynek a négyzetmétere ugyanakkora és rosszabb állagú - 90 nm - (egy másik családban épp abban az évben fél évvel korábban volt haláleset), 18 millióra. Amikor megkérdeztem, hogy miért van ekkora különbség a két lakás értékelése között, az volt a válasz, hogy ez így jó, ne foglalkozzak vele. A hagyatéki végzés 2006. 03. 14-én lett jogerős.
Amikor AB-Aegonnál biztosítást kötöttem a lakásra, a biztosítási érték egyrészt a lakás négyzetmétere, másrészt az állapota alapján lett megállapítva. A biztosító 18 millióra értékelte a lakást. Az örökölt két félingatlan tulajdonviszonyát nemrég rendeztük sógorommal, hogy el tudjuk adni a fent említett lakást, mert fenntartása, állagmegóvása, esetleges felújítása miután csak én rendelkezem jövedelemmel számunkra nem megoldható. Az új értékelésnél előreláthatóan a korábban megállapított 5 millió forintot felszorozzák kettővel. Nem tudom ilyenkor nem becsülik e többre? Mert végül is a közös tulajdon a sógorral megszűnt. A lakást annyiért adtuk el, amennyit valójában ér és nem annyiért, amennyire várhatóan becsülik. A kettő között valószínű 8 millió forint lesz a különbség. Az eladott lakás árából, 18 millió forintból találtunk egy olyan lakást, amely nemcsak nagyságában, hanem állapotában is megfelel számunkra (75 nm és felújított, 16,9 millió). Kérhetem e utólagosan az ingatlan újraértékelését, egyáltalán lehetséges e ? Hova kell benyújtanom egy ilyen kérelmet ? Ha nem, akkor miképp lehet az szja mértékét csökkenteni, mert a befizetendő szja jelentősen csökkenti a vásárlási lehetőségeket ? A két gyerek tanul, jövedelemmel nem rendelkezik, az én fizetésemből élünk. Egyáltalán mennyi szja-t kellene fizetni, azaz mikortól kell számolni, hogy hány év után, hány százalékot kell figyelembe venni jövedelemként. Nekünk például most 90, vagy 60 % jövedelem után kell e fizetni ? Az eladás dátuma 2008. július 2 (földhivatali beadás). Van e kiskorúnál szja kedvezmény ?
Válaszát köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Zsuzsanna!

Milyen felértékelésről van szó? A tulajdonviszonyok rendezése során az értékekben szabadon állapodnak meg, bár azt az IH (APEH) felülbírálhatja, de ha nem térnek el a helyben szokásos piaci áraktól, akkor még ez sem várható.
Az adófizetési kötelezettségnél a kiinduló dátum szerzésnél az örökhagyó halála, ill. az adásvételről szóló szerződés földhivatali bejegyzése, eladásnál az utóbbi.
Szja kedvezmény nincs a kiskorúnál.
A szerzési értékek utólagos módosítására nincs lehetőség.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

German Józsefné 27366 számú kérdéseNógrád2008-07-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakásunkat el szeretnénk adni,amiben én haszonélvező vagyok, kislányom pedig tulajdonos,de még októberig kiskorú.
Viszont már Budapesten vettünk lakást,ami már a lányom nevén van,tehát megkapta a részét, igy ha eladom a bátonyi lakást,abból már nekem itt kell kifizetnem a kölcsönt,amit arra adtak a hugomék,hogy megvegyük a lakást és ne bukjuk a foglalót.
Gyámügy intézte az engedélyezést a vételnél és most is az eladásnál. Lett volna egy vevőnk megint,de visszaléptek, igy törölte a határozuatot a gyámügy.viszont azt mondták,hogy 3 hónapig 6.2 millió alatt nem adhatom el a lakást,mivel az adó-és értékbecslés ennyiről szól. Viszont én már annyit buktam 6 hónap alatt,hogy szeretném olcsóbban eladni,csak vegyék már meg,mert nem birom fizetni a tartozásrt és a hitelt is.
Egyedül nevelem a lányomat,aki tanul.
Kérdésem az,hogy mivel már meg van a kiskorúnak véve a lakás Pesten, megakadályozhatja-e a gyámügy azt,hogy olcsóbban is eladhassam a lakást. Szerintemnem jogos,mert az érte kapott pénz már nem a kiskorunak jár lakásvásárlásra,mivel ez már megvan. Nagyon várom válaszát,tisztelettel: Judit
dr.Czudar Sándor ügyvéd válasza2008-07-15
Tisztelt Hölgyem!

Amíg a lánya a 18. életévét nem tölti be, ingatlanban lévő tulajdoni illetőségét a Gyámhivatal hozzájárulása nélkül nem adhatja el. Ebből következően a hozzájárulás feltételeit a Gyámhivatal határozza meg, így az ún. áron aluli értékesítés esetén a hozzájárulást - jogszreűen - megtagadhatja.
Ha az ingatlan alacsonyabb áron történő mielőbbi értékesítését kívánja, javaslom, hogy a szerződéskötést megelőzően - a körülmények ismertetésével - a gyámhivatalnál előzetesen egyeztessen. Ha ez nem vezet eredményre, az ingatlant az adó- és értékbizonyítványban jelölt forgalmi érték alatt csak októberben értékesíthetik.


Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Sándor 27356 számú kérdéseFejér2008-07-14
Négy egymást követő telek szekérrel történő behajtást is biztosító szolgalmi úttal van összekötve. Ezek 1., 2., 3., 4. telkek. A szolgalmi út, közúttól legtávolabb fekvő 1. telek csládja részéről megvásárolták a 2. telket, majd megvásárolták a közúthoz kapcsolódó, a 2., 3., 4. telkekkel párhuzamosan fekvő "n" telket és azt követően a 2. telek helyrajzi számán a 2. és n. telket egyesítették. Az akcióval kapcsolat aban a 3. és 4. sorszámútelkek tulajdonosait nem értesítették, hozzájárulásukat nem kérték.
A megoldás spekulációs célokat szolgál és hosszabb távon a szolgalmi útat használó egymástól független telkek számának növekedését eredményezheti.
Helyes volt e az eljárás. Törölhető e a 2. az összevonással háromszorosára növekedett telelek 3. és 4. telkeket terhelő szolgalmi joga, hiszen az most már közvetlenül érintkezik az elöbbiekben is említett közúttal. Ha igen mi az eljárás rendje? Köszönettel. Sándor
Dr. Antal Ildikó ügyvéd válasza2008-07-14
Tisztelt Sándor!

Sajnos az Ön kérdésének terjedelme meghaladja az ezen a fórumon megválaszolható kérdések méretét, így a leírtak alapján sem értelmezni, sem pedig érdemben válaszolni nem áll módómban.


Tisztelettel
Dr. Antal Ildikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Ősz u. 4. II.4.
+36 22 330344

dr.antal.ildiko@gmail.com

Zsuzsi 27353 számú kérdéseBékés2008-07-14
Tisztelt Ügyvédnő!

Válás miatt kérném segítségét ingatlan megosztás , használati jog érvényesítése, illetve vállalkozás piaci értékének meghatározásával kapcsolatosan.

Itt nem szeretném részletesen leírni aggodalmaimat.
Ha mód és lehetőség van rá, szeretném a fenti személyes mail címére elküldeni kérdéseimet.

Köszönettel:
Zsuzsi
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2008-07-14
Tisztelt Cím!

Természetesen előzetes időpontegyeztetés alapján irodámban is felkereshet. Amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem 73.000.-Ft alatt van, akkor Ön jogi segítségnyújtásra jogosult, melynek keretében az állam előlegezi, illetve finanszírozza az ügyvédi költséget.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Péter 27348 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2008-07-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2004 januárjában vásárolt építési telkünkre illetékfizetés felfüggesztését kértük azzal, hogy 4 éven belül lakóházat létesítünk.
Az önkormányzat ezt követően arról hozott határozatot, hogy telkünk nem beépíthető, majd később ezt a határozatott visszavonta.
Így az építkezést 2006-ban tudtuk elkezdeni. A használatbavételi engedélyt várhatóan 2008 augusztusában kapjuk meg. (tehát túllépve a 4 évet)
Az Illetékhivataltól kértük a 4 éves határidő kiterjesztését (hiszen önhibánkon kívül húzódott el az építés), de elutasították.
Milyen lehetőégeink vannak ebben az esetben?

Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Péter
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2008-07-14
Tisztelt Péter!
Ha az illetékkedvezményük elvesztése kizárólag az önkormányzat hibájára vezethető vissza, és az összefüggés egyértelműen bizonyítható, akkor a keletkezett kár (a kiszabott illeték) összegét kártérítésként kérhetik az önkormányzattól.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
30-289-2889
mail@drszegedi.hu

Németh Erika 27347 számú kérdéseBudapest2008-07-14
Irodaház esetében mi alapján kell bevallani az építményadóhoz a területeket?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Erika!
A tulajdoni lap adatai szerint.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Imre 27343 számú kérdéseVas2008-07-13
Tisztelt Ügyvédnő!
A következő probléma megoldásában szeretnék rövid tanácsot kérni: Olyan ingatlannal rendelkezem, amely gépjárművel a közút (utca) felől nem közelíthető meg, meg csak gyalogosan a ráépített épületen keresztül. A gépjármű-behajtási lehetőség kialakítása csak a szomszéd ingatlanon keresztül valósítható meg. A szomszéd ingatlan tulajdonosa hajlandó együttműködésre, de elzárkózik szolgalmi jog létesítése elől. Felajánlotta viszont ún. "használat-megosztási szerződés" létesítését.
Kérem tájékoztasson, hogy ez (vagy ezzel egyenértékű) szerződés milyen jogokat/kötelességeket ró a tulajdonosokra, és mennyiben hátrányosabb, mint a szolgalmi jog létesítése? Mennyire "biztonságos" ez a megoldás, értem ez alatt, hogy az ilyen módon megszerzett használati (átjárási) jogot később visszavonhatják-e egyoldalúan? (Pl. tulajdonosváltás v. bármely egyéb körülmény változása esetén.)
Fáradozását előre is köszönöm!
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-07-24
Tisztelt Uram!Ha ideiglenes is, de a gyaloglásnál több.Természetesen a szolgalmi jog alapítása a legerősebb, de alapítható átjárási jog is, ill. a használati szerződést is úgy lehet rögzíteni, ami mindkét félnek megfelel és jogbiztonságot ad, ill.pl. lehet benne rendelkezni arról, hogy az ingatlan esetleges értékesítése esetén a jogutódra is kiterjed.Azt tanácsolom, ezt ügyvéd készítse el és akkor minden úgy kerül papírra, ahogy szeretnék, ill. kiküszöbölhető a jövőbeni probléma, ha olyan is bekerül, milyen módon szűntethető meg.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

KATALIN 27341 számú kérdéseCsongrád2008-07-13
AZT SZERETNÉM MEGKÉRDEZNI,HOGY VÁLÁS UTÁN A GYERMEKEM ÁRVERÁSEN MEGVETTE A VOLT FÉRJEM,FÉL LAKÁST,BIRTOKBA ADÁST NEM KÉRT AZ ÁRVERÉSEN.A VOLT FÉRJEM AZÓTA IS OTT LAKIK, HOGY TUDJUK KITENNI HIVATALOSAN KÖSZÖNETTEL KATA
dr. Botos József ügyvéd - mediátor válasza2008-07-19
Kedves Kata!
Erre a kérdésre nehéz így válaszolni, mivel árverésen lett vásárolva az ingatlan . Am,ennyiben a gyermeke közös tulajdonban van az édesapjával akkor kérheti annak megszüntetését. Javaslom ,hogy hívjanak fel, mert akkor talán többet tudok mondani.


Tisztelettel
dr. Botos József ügyvéd - mediátor
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. II. 40.
+36 70 602-6932

botos.j@t-online.hu

Katonáné 27336 számú kérdéseNógrád2008-07-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azután érdeklődnék, hogy az APEH-nál meddig tart az elévülési idő.
2002- ben bejegyeztek egy összeget a házunkra végrehajtási jogon. Kell e az APEH-nak értesíteni minket ha az elévülés meegtörtént.
A tul. lapról mikor veszik le a széljegyzetet?

Köszönettel : Katonáné
dr.Czudar Sándor ügyvéd válasza2008-07-15
Tisztelt Hölgyem!

Az adótartozás végrehajtásához az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, az adózó vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. A jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.

Ebből következően önmagában az a körülmény, hogy 2002-ben történt a bejegyzés, nem jelenti az elévülési idő automatikus elteltét. Az elévülés meghatározásához a fentiek figyelembe vétele nem mellőzhető.

Az elévülésre az érdekeltnek hivbatkoznia kell, azt az ingatlannyilvántartásból a bejegyző jogosult nyilatkozata alapján törlik.

Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Gréta 27335 számú kérdéseBudapest2008-07-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakásomat lassan 15 éve vásároltam, a szüleim segítségével. Most haszonélvezetet szeretnének rá kikötni, bár van két másik lakásuk ahol lakhatnak. Az apropó egy családi vita, melynek lényege, hogy nem szeretnék, ha a tudtuk nélkül eladnám, vagy hogy a lakásba betegye a lábát a gyermekem apja, akivel külön élünk, valamint nem tarthatok állatot, meg hasonló őrültségekkel fárasztanak. Kérdésem, hogy ha belemegyek a haszonélvezeti jogba a részükre, akkor az milyen mértékben jogosítja fel őket a lakásom használati feltételeinek megszabására, illetve, hogy akár engem és a gyerekemet is "kitessékelhetnek" belőle, ha nekik úgy tetszik? Milyen más mód van esetleg annak biztosítására, hogy csupán a lakás eladásához kelljen az ő beleegyezésük is?

Válaszát előre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-13
Tisztelt Gréta!
A haszonélvező jogosult - a tulajdonost is megelőzve, ha úgy tetszik, kirakva az ingatlanból - az ingatlant birtokolni, használni és hasznosítani. Így a szülők kérésének teljesítése eléggé kiszolgáltatott helyzetbe hozhatja Önt.
Az eladáshoz való beegyezés - ha ezt írásba szeretnék foglalni - akkor zálogjog vagy elővásárlási jog alapításával lehetséges.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 27332 számú kérdéseBudapest2008-07-13
Szeretnék venni egy házat , és megszeretnék győződni arról hogy a ház téglaépitésű,a tulajdonos azt mondja hogy téglaépitésű, de papirt nem tud mutatni róla!Honnan tudnám ezt kideriteni!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-13
Tisztelt Tamás!
Ha az építési tervdokumentáció és az enegdélyek nem állnak az eladó és az illetékes önkormányzat rendelkezésére, akkor is biztosan lehet találni valamilyen műszaki megoldást a falak vizsgálatára. De ebben a műszaki kérdésben nekem nincs megfelelő szakértelmem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Bernadett 27328 számú kérdéseVas2008-07-12
Tistelt Ügyvéd Nő!

A problémánk a következő;
barátom a szüleitől megvette a lakást és az anyjának adott ezzel együtt haszonélvezetet.Jelen pillanatban a saját jogú ingatlanjában lakik fiával (13 éves), akit az anyjától idén perelt vissza.A lakás 2,5 szobás. A rezsibe az anyja beszáll, bár nem az 50%-át fizeti, hanem kevesebbet.Külön háztartást vezetnek.Velük van a barátom huga, aki pszihiátriai kezelésre szorul, mentálisan beteg ember, barátom a részleges gyámja.Amennyi időt csak tudok velük töltök: főzök, gyerekkel tanulok stb.(én nem lakom velük,másik megyében van a házam).Zoltán anyukája egyre elviselhetetlenebb, folyamatosan egrecíroz minket és a gyereket. A szobaajtót zárni kell, mert elvisz mindent ami mozdítható.Nagyon trágárul beszél a gyerek előtt is, rendőrséggel fenyegetőzik.Olyanokat mond, hogy a gyerek előtt közösülünk stb. Borzasztó nehéz elviselni.Évekkel ezelőtt diagnosztizáltak nála méhdaganatot, de minden orvosi segítséget megtagadott.Egészségének romlásáról már külső jegyek is árulkodnak.Fenyegetőzik, hogy kidobja őket a lakásból.valószínűleg egyik problémája az, hogy amíg én nem léptem be az életükbe, addig Zoli havi 23000Ft-ot fizetett neki(+főttétel alapanyaga),hogy a gyereket reggel felkelcse, míg ő éjjszakás(havonta4-5 nap) és adjon neki ételt.Mióta vagyok nekik én ezt igyekszem megtenni.Ezt az összeget már nem adja az anyjának.Hozzá kell tenni, hogy a gyereknek az anyjánál sanyarú sorsa volt. Úgy került az apjához, hogy lukas cipőben járatták, kék-zöld foltokkal volt tele a teste, nem evett 7 évig rendes főttételt, csak mirelit kaját, nem tudott cipőfűzőt megkötni, egyedül mosakodni stb.8 hónapunkba kerüt, mire a gyerek eljutott odáig, hogy eszik rántott húst, levest, rendes nem mirelites főttételt.olyan helyre került, ahol szeretik és gondját viselik.Kérdésem: Mit lehet tenni barátom anyjával, hogy nyugodtan, csendben békében tudjunk élni?
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-07-24
Kedves Bernadett! Valójában semmit.A haszonélvezet nagyon erős jogosultság, ki sem teheti a tulajdonos.Talán beszélni kéne a kezelőorvossal, hogy nem látja-e úgy, hogy pszichés vagy olyan problémákkal kűzd a Mama, amely megalapozhatja a máshol történő elhelyezését. De ezt nem tartom valószínűleg abból, amit Ön leírt. Vagy fel kell ajánlani neki egy másik lakhatási helyet, amit vagy elfogad és önként költözik el, vagy nem. Sajnálom, de nem látok megoldást a problémára.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

Katalin 27319 számú kérdéseFejér2008-07-12
Tisztelt Ügyvédnő!
Egy olyan kérdéssel fordulok Önhöz ,hogy -idén meghalt édesapám.4-en vagyunk testvérek ,és mi örököltük a telkét ,házát.Viszont édesapám elvált édesanyámtól.Akivel együtt élt ,Ő viszont nem hajlandó kiköltözni az álltalunk örökölt házból.A számlákat is csak halmozza.Ráadásul mást is oda költöztetett.A kérdésem az lenne ,hogy milyen módon tudjuk a ház elhagyására kényszeríteni illetve ,hogy a számlák kifizetését be lehet -e hajtani rajta?
Válaszát előre is köszönöm.:Katalin
Dr. Antal Ildikó ügyvéd válasza2008-07-14
Tisztelt Katalin!

A számlákat természetesen be lehet az édesapján polgári peres úton hajtani illetve, ha haszonélvezeti joga nincs a házon és nem is tulajdonos, akkor az ingatlan kiürítése iránt lehet pert indítani a bíróságon.

Tisztelettel
Dr. Antal Ildikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Ősz u. 4. II.4.
+36 22 330344

dr.antal.ildiko@gmail.com

JÓZSEF 27316 számú kérdésePest2008-07-11
Tisztelt ügyvéd úr!azzal a kérdéssel fordulok önökhöz hogy 3 éve hitellel jutottunk egy 60 nm-es lakáshoz---szétmentünk--az élettársam el akarja adni a lakást de én nem --három gyereket neveltünk--de vele csak egy közös gyerekem van--szocpolt vettünk fel a lakásra--de kérdéseim lennének--amire önöktől kérnék mielőbbi választ-----elsőaz lenne --el-e tudja adni nélkülem a lakást --a tulajdonjog fele az én nevemen van---második kérdés az lenne-hogya szocpol át vihető-e az édesanyja lakására--ami fedezetnek van bevonva--mert ezt ő később felhasználná--miután megszabadul tőlem---.a harmadik kéedésem az lenne mit tudok én tenni jelenlegi helyzetemben..mert nem tudom egyáltalán hogy mit müvel mert gyerekelhelyezési pert is indított de mai napig nem jött rá sehonnan hivatalos papir.El lehet egyáltalán jogi uton adni ugy egy lakást hogy az egyik tulajdonos nem tud róla?
köszönettel várom mielőbbi válaszukat--tisztelettel József
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt József!
1. Nem. Mindenki csak a saját tulajdoni hányadát adhatja el, ráadásul itt a szocpol is akadálya az eladásnak.
2. A szocpol átvihető másik - megvásárolt - lakásra, így az édesanyáéra nem.
3. nem adhatja el az Ön tudomásszerzése nélkül az ingatlant, hiszen Önnek még elővásárlási joga is van.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mária 27308 számú kérdésePest2008-07-11
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő: testvéremmel örököltünk egy családi házat, fele-fele arányban, azonban én 2006-ban az ő részét megvásároltam, így az ingatlan tulajdonjoga teljesen az enyém lett, testvérem élete végéig szóló lakáshasználati jogot kapott. Az adásvételi szerződésben szerepelt, hogy testvéremnek kell az ingatlannal kapcsolatban felmerülő költségeket vállalni. A testvérem részét azért kellett megvennem mert életmódja miatt - rengeteg milliós nagyságú hitel, adósság, tartozás - félő volt, hogy a házat elárverezik. Testvérem jelenleg is a házban él feleségével és gyermekével.Én több éve elköltöztem onnan, távol lakom az ingatlantól. Tudomásomra jutott azonban, hogy testvérem, az ingatlan közüzemi számláit nem fizeti , az áramot már ki is kapcsolták, rengeteg tartozása van, önkormányzatnál is - legutóbb kényszerkaszálást kellett végrehajtani, mert az ingatlant benőtte a gaz, ezen költséget sem tudta kifizetni. Az épületet teljesen lelakták, javításra nincs pénze.

Mi a teendő ilyenkor? A felmerült közüzemi és önkormányzati tartozásokat kinek kellenne fizetni? Ráterhelhetik-e az ingatlanra? Mit tehetnék az ingatlan állagmegóvása érdekében?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: S. M.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt Mária!
A költségeket a tulajdonoson is behajthatják, amelyet Ön továbbháríthat a testvérére. A megoldás elsősorban a testvérével kötött megegyezésen alapulhat, vagy peres úton biztosítékot követelhet, amelyet felhasználhat a költségek későbbi megfizetésére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
drágaköves ékszer cégjog iphone speaker ügyvéd haine online webdesign ingatlanhirdetés ingatlanjog