ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Gyöngyi 13936 számú kérdéseZala2006-09-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretnék felvilágositást kérni arról,hogy a szomszédom által bástyával lekertelt telekhatártól milyen távolságra lehet pl.1.5m magas farakást tenni,az udvarunk bástya fel?li részére tehetek-e sziklakertet.Sajnos az utca lejtéséb?l adódóan fel kellett tölteni az udvart,a szomszéd lefaragta az övét,igy az laposabb.

Épithet?-e a bástya elé garázs úgy,hogy a hátsó falat a bástya alkotja?Szerinte az igy épitett garázsában ugyanis vizesedik a fal.

Válaszát köszönöm
dr.Sz?cs Vince válasza2006-09-18
Tisztelt Gyöngyi!
A telek lejtési viszonyait minden tulajdonos csak akként változtathatja meg, hogy a változás a szomszédnak sérelmet ne okozzon. Ezen felül mindenkinek gondoskodnia kell a saját területén megjelen? víz (pl. es?víz) elvezetésér?l ugyancsak a szomszédok érdeksérelme nélkül.
A farakás kerítést?l való távolságára nincs szabály, de nem támaszthatja a bástyának és nem lehet ott évekig, mert a szomszéd részére - el?zetes bejelentés után - lehet?vé kell tenni a karbantartást. A garázs helyét az építési engedély rögzíti. A sziklakert építése nem engedélyköteles.

Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Tamás 13889 számú kérdéseBudapest2006-09-14
Tisztelt ügyvéd úr!

Osztatlan közös tulajdonban álló telkünk megosztása kapcsán mérettük ki a telekhatárokat, amik -mint kiderült- jelent?sen eltérnek a kerítések vonalától, sajnos a mi kárunkra. A kerítések már jó 20 éve a jelenlegi helyükön állnak, és e miatt a szomszédaink hallani sem akarnak arról, hogy jószántukból átadják a kérdéses területet. A földmér? (korábbi tapasztalatai alapján) azt tanácsolta, hogy az ?általa készített (bizonyító erej?) rajzokat csatolva, a jegyz?t?l kérjünk birtokvédelmet.

A polgármesteri hivatalban azt mondták, hogy telekhatárvita esetén a jegyz? nem jogosult határozatot hozni, közvetlenül kell a bírósághoz fordulnunk.

Az tehát a kérdésem, hogy mi a fenti esetben a helyes eljárás. Van-e mód a közigazgatási eljárásra, vagy csakugyan a bírósági út az egyedüli megoldás? Utóbbi esetben mi a célszer? menetrend? (Olyasmire gondolok, hogy írásbeli felszólítás (mit kellene ennek tartalmaznia?), aztán per.)

Ha a per az egyedüli lehet?ség, akkor vajon mire lehet számítani: az évtizedek óta tartó használat, vagy egyéb körülmény okozhatja-e, hogy ne nyerjük meg azonnal a pert?

(A telket egyébként kb 5 éve vásároltuk, és akkor sajnos nem mérettük ki, mert azt gondoltuk, jó helyen állnak a kerítések.)

Válaszát el?re is köszönöm. Üdvözlettel,
Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-17
Tisztelt Tamás!
a jelenlegi helyzetben már csak a bírósági út lehetséges. A menetrend valóban egy felszólítás, majd azt követ?en a kereset benyújtása lehet. A felszólítás során a helyzet békés rendezését kellene szorgalmazni, ennek sikertelensége esetére lehet a perre is - mint következ? lépésre - hivatkozni. A pernyertesség kapcsán nem mernék nyilatkozni, sok függ a másik fél hozzáállásától is, ill. az ügyvédje felkészültségét?l is.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Beáta 13777 számú kérdéseBudapest2006-09-07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Problémám a következ?: társasház második emeletén lakom. A földszinti lakás bejárati ajtaja és kis terasza az ablakaim alatt van. A földszinti lakóhoz napi rendszerességgel jár egy fiatalember, aki a teraszon gitározik. Kb. 4-5 órát naponta. Az ablakok bezárásával "védekezem". Nem sok sikerrel. Kérdésem a következ? mit tehetek a zavaró helyzet ellen? A fiatalembernek és a lakás tulajdonosának már szóltam.
Válaszát el?re is köszönöm.
Üdvözlettel: Beáta.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-09
Tisztelt Beáta!
Esetleg birtokvédelmi eljárást kezdeményezhet a jegyz?nél, de ennek sikere - és a zavarás megsz?nése - megkérd?jelezhet?.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Viktor 13688 számú kérdéseVeszprém2006-09-02
Tisztelt ügyvéd úr!

Két éve édesanyám vásárolt egy ingatlan. Az ingatlan tulajdonjoga egyenl? arányban a testvérem, és az én nevemre került bejegyzésre. Édesanyámra pedig holtáig tartó haszonélvezeti jog. Mivel tovább szerettem volna lépni, banki kölcsönt vettem fel, és megvásároltam a testvérem részét is. Így a ház az én tulajdonomban van, édesanyámnak pedig maradt a haszonélvezeti jog. Megkértem a testvéremet, hogy költözzön el onnan, de neki eszében sincs. Azt mondja, hogy mivel ? is oda van bejelentve állandóra, nem tehetek semmit. A t?lem kapott pénzt közben elherdálta, s?t a munkahelyét is ott hagyta.
Tisztelt ügyvéd úr, a kérdésem az lenne, hogy milyen törvényes úton tehetném ki ?t a saját házamból?
Válaszát el?re is köszönöm! Tisztelettel: Viktor
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-03
Tisztelt Viktor!
Kiürítési vagy birtokvédelmi pert kezdeményezhet ellene.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

LÁSZLÓ 13611 számú kérdéseFejér2006-08-28
T.Ügyvéd Úr

A nem közvetlen telek szomszédom iszonyatos
hanger?vel/mélynyomó/ hallgatja a zenét,
lassan mg?rülünk.jegyz?nek már szoltunk,
kaptak egy figyelmeztetést de nem sok minden
történt.A feleségem már sír az állandó dübörgést?l.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-09-02
Tisztelt László!
Pedig a helyes eljárás a jegyz?öz fordulás és a birtokvédelem biztosítása. ez ügyben bírósághoz is fordulhatnak,ebben az esetben a kártérítési igény sem kizárt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabriella 13543 számú kérdéseNógrád2006-08-23
A mai napon 2006.08.23. esti órákban a munkából való hazatértemkor azt vettem észre, hogy a telek szomszédom diófánk ágát f?részelgeti. Éveken keresztül kért és kapott mármint kérte, hogy az ágakat levághassa,s mi engedtünk. A mai nap abban tér el az el?z? évekt?l, hogy most nem kért, hanem önkényesen cselekedett.Ez nekem nem tettszett ennek hangot is adtam.Lényegében azt szeretném megtudni, hogy mit is tehetnék,mi lenne a megoldás.A jóindulaton kivül természetesen.Válaszát el?re is köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-27
Tisztelt Gabriella!
A "normális" és a Ptk által támogatott megoldás inkább a korábbi évek gyakorlatával egyezne meg. A jelenlegi eljárás megalapozhat akár kártérítési igényt is az Ön részér?l.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szabad Endre 13523 számú kérdéseBudapest2006-08-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Birtokháborítás miatt (lakásból kizárás) lezajlott egy közigazgatási úton indított eljárás, aminek az eredménye az lett, hogy a birtokháborító (X) végül adott kulcsot a sértettnek (Y). (Y teljes mértékben jogosult a birtoklásra.) Azonban az ügy úgy néz ki tovább folytatódik, mivel X fenyeget?zik, hogy lecseréli újra a zárat, és addig pedig csak akkor mehet a lakásba Y, amikor X is otthon van. Kérdésem, hogy ebben az esetben mit lehetne lépni, hogy megoldódjon ez a dolog? Kötelezhet?-e arra X, hogy többet nem cserélheti le Y tudta nélkül, és hogy ne zavarhassa Y-t a birtoklásában, akár csak azzal, hogy alpári és agresszív módon viselkedik?
Köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-27
Tisztelt Endre!
Véleményem szerint ezekre a helyzetekre már nem a jog eszközei alkalmazhatóak, vagy a jog eszközei nem alkalmazhatóak...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Etelka 13499 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2006-08-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Köszönöm el?z? részletes válaszát, érdekl?döm, hogy amennyiben a tulajdonostárs nem engedi a közös használatban lév? tároló használatba vételét elég a jegyz?höz fordulni vagy bírósági pert kell indítani és milyen költségekkel jár ez?
Ameddig a per tart mi eladhatjuk e a mi kizárólagos használatban lév? részünket?
köszönettel Etelka
dr.Fazekas Attila válasza2006-08-23
Tisztelt Etelka!

Mivel korábban azt írták, hogy ez a birtokháborítás már 10 éve tart, így már közvetlenül a bírósághoz kell fordulnia. (A jegyz? el?tt birtokháborítás iránt akkor indítható eljárás, ha ha a birtokháborító magatartás még max. 1 éve tart/kezd?dött.) Az eljárás illetékköteles, és mivel nincs pertárgyértéke, így az illetékekr?l szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Illetéktv.) 39.§ (3) bekezdés a) pontja alapján, a helyi bírósági peres eljárás értékét, 250.000,- Ft-ot kell alapul venni, és az Illetéktv. 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján annak 6%-a lesz az eljárási illeték, vagyis: 15.000,- Ft. Amennyiben olyan keresettel rendelkeznek, amely az eltartandó személyek számával osztva a mindenkori öregségi nyugdíjnál kevesebb összeget ad, úgy személyes költségmentességi kérelmet is benyújthatnak, ami azt jelenti, hogy az illetéket és a perrel kapcsolatban felmerült költségeket az állam viseli. Ha ilyenr?l nem lehet szó, akkor természetesen a perköltséget – amennyiben pernyertesek lesznek – a másik fél viseli, és ebbe a perköltségbe beszámítható egyrészt az ügyvédi munkadíj (amennyiben jogi képvisel?vel járnak el), illetve maga az eljárási illeték összege is.
Önök a saját részüket bármikor eladhatják, a per alatt is, kérdés az, hogy ha van ilyen szándékuk, akkor egyáltalán szükséges-e pert indítani? Ugyanis, ha eladják a részüket, akkor Önöknek már nem lesz olyan tulajdonosi pozíciójuk, ami alapján birtokvédelmet kérhetnek – és ilyen esetben a keresett?l el kell állniuk.
Egyebekben, ha Önök eladják a tulajdoni hányadukat, akkor itt is él a többi tulajdonostársat megillet? el?vásárlási jog gyakorlása, bár az el?z?ek alapján Önök ezzel minden bizonnyal tisztában vannak.

Tisztelettel
dr.Fazekas Attila ügyvéd
5000 Szolnok, Dózsa György u. 2. fsz.1.
+36 56 414420
http://www.drfazekas.hu
iroda@drfazekas.axelero.net

Lajos 13472 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2006-08-18
Tisztelt ?gyvéd Úr!
Következ? problémáim vannak a szomszédomal/hölgyel/Lakóházam a telek határa pontosaban kb 10cm-re beljeb az én telkemre ép?lt.Évek óta a vizelvezetést közvetlen a lakás alapja mellet vezeti el.Olyankor a lakás alapja árok egyik oldala.Magyarul a lakásomra ereszti a vizet.A kiásot lefolyó kb 25-30cm mély.Ha mondom neki egyszer?en nem is foglalkozik vele. Következ?ket mondja az én telkem és azt csinálok amit én akkarok. A keritésel kapcsolatban,melyik oldalra vagyok köteles keritést épiteni.Ezekre szeretnék vélaszt kapni.
?dvözlettel:Lajos
dr.Szegedi Zsolt válasza2006-08-21
Tisztelt Lajos!
A telek tulajdonosa (kezel?je, használója) a telek homlokvonalán, továbbá - eltér? helyi szabályozás hiányában - az útról nézve a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ett?l az oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani a kerítést. Szomszédja viselkedése miatt pedig birtokvédelemért fordulhat települése jegyz?jéhez.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
30/289-2889
mail@drszegedi.hu

balibacsika 13392 számú kérdéseVeszprém2006-08-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Esetem (gondolom) nem egyedülálló, de nekem mégis a magam és a közös igazság megalkotása lenne a fontos.
Tizedik éve lakunk egy kertes házban. A mellettemm él? szomszédom állandóan mindenféle ürüggyel feljelentget egy állítólagos ?t ért korábbi sérelme miatt (röviden: öreg, agglegény, egyedül él? ember, aki sokáig a teraszon hallgatta hangosan a rádióját, ami hozzám behallatszott er?sen, emiatt 2 kisgyermekem nem tudtak pihenni - mindezt fényes nappal, hosszú id?n keresztül. Erre mi is raktunk ki neki egy rádiót az ablakba; 1 nap múlva csönd lett. Erre berágott és különféle dolgokba köt(ött) bele.)
Legutóbb házunk küls? szigetelési munkáit kritizálta, hogy nekünk nincs jogunk a házunk háta mögötti területre az ? engedélye nélkül se bemenni, se ott munkákat végezni, se oda - a csöpög? területére - vizet elvezetni. Azt még elfogadom, hogy az ? területére engedéllyel mehetek, de a munkát már a saját területemen végezném. Azt se értem, hogy az ereszcsatornám vizét mégis hová folyassam, ha nem az én házam mögötti csöpög? területre, amely a ház nagyrészénél egy betonjárda, máshol meg szorosan a betonkerítésem (ami telekhatárra épült) mellett fektetett ereszcsatorna? Ha nagyon bele akarnék kötni, én is feljelenthetném, mivel a két kutyája 10 (!) éve ugat folyamatosan az ablakom alatt. 2 kisgyermek pihenéséhez ez semmiképpen sem ideális. Az állatai (tyúkok) az udvarán található felfordulásban és mocsokban kapirgálnak egész nap megkérd?jelezhet? állategészségügyi körülmények között, kertje tele van parlagf?vel (amire allergiás is lettem az id?k folyamán), a füves kertem nagy része a t?le áthullott gazmagoktól gazosodni kezdett... Idáig fentieket nem emlegettem fel neki, de kezd elfogyni a türelmem, hogy másoknak mindent szabad. Mihez kezdjek vele, ha csak a saját igazát hajtogatja és mást meghallgatni se hajlandó. Válaszát el?re is köszönve.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-21
Tisztelt Balibacsika!
Sajnos az ilyen problémákra gyakran nem "jogi" természet? a megoldás... Ön is megteheti az említett körülméynek miatt a bejelentéseket, feljelentéseket, bár ezek sikerét - legalábbis a szomszéd "megfékezése" kapcsán - megkérd?jelezem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

F.né Judit 13355 számú kérdéseSomogy2006-08-14
Tisztelt Ügyvéd N? !

A múlt év áprilisában húgommal örököltünk nagybátyánk után egy családiházat, melyben 20 évig lakott egy "hölgy" . A hölgyet tavaly októberében sikerült a házból kiköltöztetnünk, de azóta már kétszer járt az Önkormányzatunk jegyz?jénél panaszra, hogy mi jogtalanul tettük ki ?t és vissza akar menni a házba. A házat egyébként a nagyszüleink építették és sajnos az álaga teljesen lelakott lett. Amióta mi lettünk a tulajdonosok az épületet tataroztuk és elszeretnénk adni. Milyen jogai vannak a hölgynek velünk szemben, és milyen követkeményekre számíthatunk a kiköltöztetéssel kapcsolatban ?

Várom miel?bbi válaszát.

Köszönettel : F.né Judit
dr.Schneider Erzsébet válasza2006-08-14
Kedves Judit!

Ahhoz, hogy a kérdésére válaszolni tudjak, kérem tájékoztasson a következ?kr?l:
- milyen jogcímen lakott a hölgy az ingatlanban
- milyen intézkedés eredményeként költözött el onnan.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Nagy 13310 számú kérdésePest2006-08-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem az lenne ,hogy van egy szomszédom aki feljelentett Birtokvédelem címen.Mert a Kutyánk ugat.
Hisz azért kutya mondhatná az ember.
Ki fognak jönni hozzánk az Önkormáyzattól.
Ön szerint mit tudnak tenni?
Kutyát imádjuk Jó helyen van, enni valót kap,inni ,szeretjük stb...

+Még azt kérdezném, hogy keritést szeretnék csinálni a mi oldalunkon (mi részünkön)ahol ez a kedves szomszéd van téglából.2-2,5m-es lehet?
Megakadályozhatja?
Van erre valami rendelett!

Tisztelettel:

Nagy
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-11
Tisztelt Nagy!
A birtokvédelem kapcsán a szomszédot valóban megilleti az említett lépés, de nem gondolom, hogy bármi komoly következménye lesz az ügynek, ha a helyi önkorm. állattartásra vonatkozó rendelkezéseit betartják. Az építkezés kapcsán ismerni kellene a helyi építési el?írásokat, de az elmondottak alapján az építés engedélyköteles, azaz a szomszédnak van némi "beleszólási" lehet?sége ennek kapcsán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Karoly 13300 számú kérdéseBudapest2006-08-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérném javaslatát a következ? eset ügyében.

Telekszomszédom építkezésbe kezdett, de az általa kit?zött ház a megengedettnél közelebb, került a telekhatárhoz. Ezért tudtom nélkül a kerítést 1,5 méterrel arrébb tette (ez egy fából készült karám jelleg? kerítés volt), így 26m2 ?rel csökkentette a telkemet. Mikor szóvá tettem azzal indokolta, hogy az építkezéshez így könnyebben tudnak a teherautók bejutni, ezért ideiglenes jelleggel hozzájárultam.
Az építkezés befejeztével az utcafronti kerítés megépítésébe kezdett, és a kerítést azzal a 1,5 méterrel távolabbról kívánná indítani, mert különben nem fér el az autó a telekhatár és az új ház között. Természetesen a behajtás a telek más részér?l is megoldható, mert saroktelek, és mérete megközelíti a 2000m2.
Az én telkem utcafronti szélessége 20.4 méter, és az építési engedély megadásához a 20m szükséges. Tehát ha továbbra sem korlátozom a szomszédomat, akkor 15 év elteltével a most használt 1,5-es szélességet elvesztem a telkemb?l, és a telkem értéke csökken, mert akkor már nem építési telek.
Mivel a telket nem használom így jelenleg nem zavar az, hogy a szomszédom így jár be a telkére, de ha ezt az állapotot nem rendezem veszteség ér. Milyen jogi eljárás áll rendelkezésemre, hogy ne érjen kár, és a szomszédság se mérgesedjen el.

Tanácsát el?re is megköszönve,
Üdvözlettel,
Károly
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-11
Tisztelt Károly!
A helyi önkormányzat jegyz?je vagy bíróság el?tt kezdeményezett birtokvédelmi eljárás áll az Ön rendelkezésére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Henriett 13114 számú kérdéseHajdú-Bihar2006-08-01
Tisztelt ügyvéd ur.
A kérdésem a következ? lenne.
A szomszédom birtokvédelmi eljárást akar inditni ellenem ,mert nagy es? esetén állitólag átfolyik az udvarára a viz .Pala keritésünk van ,ami beton alap nélül a földbe volt helyezve.Hatósági f?osztály kivizsgálta az ? panaszukat,a keritést szabályoknak megfelel?nek találta.Van e alapja a birtok védelmi eljárás elinditásának?
Igaz hogy a szomszéd telke alacsonyabban van mint az enyém ,de nem hiszem hogy feltölteni nekem kellene.Nagy es? esetén az én telkemen is áll a viz mert csatorna még nincs az utcánkan.

Második kérdésem.
Ugyan ezen szomszék kb 3-4 évvel ezel?tt téglából szennyviz aknát épitett,amire sem engedélyt nem kért,sem tervrajzot nem készitetett.Kivizsgálási kérelmemet elfogadta az illetékes hivatal.Hoztak egy határozatot amelyben kötelezték a szomszédot hogy kérjen engedélyt és csináltasson tervrajzot ,majd ennek megfelel?en épitsen egy szabályos szennyviz aknát.Ez a határozat joger?re emelkedett igy végrehajtható lett.Pár hónap mulva (2 hónap ) ugyanez a hivatal a határozatot megsemmisitette a 95-ös vizgazdálkodásról szóló törvény szerint.
Kérdésem hogy engedély nélkül téglából épitett akna is lehet szabályos arra hivatkozva hogy renszeresen szippantják?

Várom válaszát köszönettel:Henriett
dr.Rácsai Lajos válasza2006-08-07
Tisztelt Kérdez?!

Ahhoz, hogy kérdéseire választ tudjak adni, szükséges lenne megtekinteni azokat a dokumentumokat, amelyekre levelében hivatkozik. Ebben az esetben lehetne egyértelm?en állást foglalni abban a kérdésben, hogy szomszédjának lehet?sége van-e birtokvédelmi eljárás megindítására, valamint abban a kérdésben, hogy az ingatlanán kialakításra került szennyvízakna a jogszabályi el?írásoknak megfelel-e.

Tájékoztatom arról, hogy a szomszéd abban az esetben is indíthat birtokvédelmi eljárást Ön ellen, ha arra tényleges jogalappal nem rendelkezik, természetesen ebben az esetben is kivizsgálásra kerül a problémás helyzet.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

N. Éva 13013 számú kérdéseZala2006-07-25
Tisztelt Ugyved Ur!

Tarsashazban lakunk, amely ugy van kialakitva,hogy korbefog egy kisebb kertet. A tarsashazhoz nem tartozo szomszedunkkal csak egy fal hataros. Az o tetojuk folyton beazik,igy szinte heti jelleggel rendszeresen jonnek-mennek a tarsashaz kertjeben. Megertem,hogy javitast kell vegezni, de leginkabb mar a hozzaallasuk haborit fel. Kitapostak a viragainkat, a tetorol a tormeleket neha otthagyjak, es kozben tragarul karomkodnak,hogy nekik jar a 60 centi a faltol.. Megjegyzem, ott nincs is semmi.. A garazsunk nem zavarja oket,pedig az egy kisebb szakaszon a fal melle epult,persze, hogy nem zavarja,hiszen az tartja a hazfalukat...
A kerdeseim:
1.ugy tudom,hogy a renovalas miatt koteles vagyok beengedni a kertbe..de nem kerhetem,hogy mielott bejon legalabb szoljon,hogy haho,szeretnenk bejonni?
2.ha kart okoznak,azt meg kell teriteniuk?
3. tenyleg kell 60cm a hazfaltol?
4.a tetojukrol a viz hozzank folyik, mert nincs ereszcsatornajuk.A kertunk lejt, igy minden viz a haz aljat mossa, illetve a garazsunkat aztatja felulrol. Lassan emiatt le is kell bontani. Ha lebontjuk es ledol a faluk,akkor mi lesz, kell hivni vkit,aki igazolja, hogy csak a mi garazsunk tartotta, es nem ledontottuk?
Elnezest a sok kerdesert,de ezek most igy egyszerre merultek fel.. Kerem segitsen,mert kisbabank van, es a reggeli fel hatos kalapacsolast es ordibalast o is megsinyli...
Koszonettel:
N. Eva
dr.Sz?cs Vince válasza2006-07-25
Tisztelt Éva!
Kérdése eléggé összetett, próbálom rá a jogszabály szövegével válaszolni.
Ha ... fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben ez a földjén való...karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.Másnak életét, testi épségét vagy vagyonát közvetlenül fenyeget? és más módon el nem hárítható veszély (szükséghelyzet) esetében a tulajdonos köteles t?rni, hogy dolgát a szükséghelyzet megszüntetése végett a szükséges mértékben igénybe vegyék, használják, illet?leg abban kárt okozzanak. Más vagyonát fenyeget? szükséghelyzet esetében ez a kötelezettség a tulajdonost csak akkor terheli, ha a fenyeget? kár el?reláthatóan jelent?s mértékben meghaladja azt a kárt, amely a tulajdonost a behatás következtében érheti.A tulajdonos a szükséghelyzetbe került személyt?l kártalanítást, attól pedig, aki a szükséghelyzet megszüntetése során indokolatlanul nagy kárt okozott, kártérítést követelhet.
Akit ...birtoklásában zavarnak, a jegyz?t?l egy éven belül kérheti ... a zavarás megszüntetését. A jegyz? a birtoksért?t e magatartásától eltiltja. Határozatot hozhat továbbá a jegyz? a hasznok, károk és költségek kérdésében is.

1. Csak el?zetes értesítést követ?en köteles beengedni a szomszédot.
2. A kártérítésr?l már írtam.
3.A faltól számított 60 cm akkor jár, ha az a szomszédos ingatlanhoz tartozik.
4. A kártérítési kötelezettség erre is vonatkozik, de nnek is vannak teend?i a saját telke vízelvezetésének megoldására.

Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon
Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
jelzálogjog alapítás ajándékozási szerződés adatai adókalkulátor ingatlan adásvétel visszavásárlási jog drágaköves ékszer adófizetés ingatlan eladás esetén polgári per birtoklás ingatlanjogi fogalmak eladási jog, ügyvédi munkadíj zálogjog kölcsönszerződés ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlanok cseréje ajándékozási illetékmentesség


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása