Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Szabad Endre 13523 számú kérdéseBudapest2006-08-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Birtokháborítás miatt (lakásból kizárás) lezajlott egy közigazgatási úton indított eljárás, aminek az eredménye az lett, hogy a birtokháborító (X) végül adott kulcsot a sértettnek (Y). (Y teljes mértékben jogosult a birtoklásra.) Azonban az ügy úgy néz ki tovább folytatódik, mivel X fenyeget?zik, hogy lecseréli újra a zárat, és addig pedig csak akkor mehet a lakásba Y, amikor X is otthon van. Kérdésem, hogy ebben az esetben mit lehetne lépni, hogy megoldódjon ez a dolog? Kötelezhet?-e arra X, hogy többet nem cserélheti le Y tudta nélkül, és hogy ne zavarhassa Y-t a birtoklásában, akár csak azzal, hogy alpári és agresszív módon viselkedik?
Köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-27
Tisztelt Endre!
Véleményem szerint ezekre a helyzetekre már nem a jog eszközei alkalmazhatóak, vagy a jog eszközei nem alkalmazhatóak...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Etelka 13499 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2006-08-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Köszönöm el?z? részletes válaszát, érdekl?döm, hogy amennyiben a tulajdonostárs nem engedi a közös használatban lév? tároló használatba vételét elég a jegyz?höz fordulni vagy bírósági pert kell indítani és milyen költségekkel jár ez?
Ameddig a per tart mi eladhatjuk e a mi kizárólagos használatban lév? részünket?
köszönettel Etelka
dr.Fazekas Attila válasza2006-08-23
Tisztelt Etelka!

Mivel korábban azt írták, hogy ez a birtokháborítás már 10 éve tart, így már közvetlenül a bírósághoz kell fordulnia. (A jegyz? el?tt birtokháborítás iránt akkor indítható eljárás, ha ha a birtokháborító magatartás még max. 1 éve tart/kezd?dött.) Az eljárás illetékköteles, és mivel nincs pertárgyértéke, így az illetékekr?l szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Illetéktv.) 39.§ (3) bekezdés a) pontja alapján, a helyi bírósági peres eljárás értékét, 250.000,- Ft-ot kell alapul venni, és az Illetéktv. 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján annak 6%-a lesz az eljárási illeték, vagyis: 15.000,- Ft. Amennyiben olyan keresettel rendelkeznek, amely az eltartandó személyek számával osztva a mindenkori öregségi nyugdíjnál kevesebb összeget ad, úgy személyes költségmentességi kérelmet is benyújthatnak, ami azt jelenti, hogy az illetéket és a perrel kapcsolatban felmerült költségeket az állam viseli. Ha ilyenr?l nem lehet szó, akkor természetesen a perköltséget – amennyiben pernyertesek lesznek – a másik fél viseli, és ebbe a perköltségbe beszámítható egyrészt az ügyvédi munkadíj (amennyiben jogi képvisel?vel járnak el), illetve maga az eljárási illeték összege is.
Önök a saját részüket bármikor eladhatják, a per alatt is, kérdés az, hogy ha van ilyen szándékuk, akkor egyáltalán szükséges-e pert indítani? Ugyanis, ha eladják a részüket, akkor Önöknek már nem lesz olyan tulajdonosi pozíciójuk, ami alapján birtokvédelmet kérhetnek – és ilyen esetben a keresett?l el kell állniuk.
Egyebekben, ha Önök eladják a tulajdoni hányadukat, akkor itt is él a többi tulajdonostársat megillet? el?vásárlási jog gyakorlása, bár az el?z?ek alapján Önök ezzel minden bizonnyal tisztában vannak.

Tisztelettel
dr.Fazekas Attila ügyvéd
5000 Szolnok, Dózsa György u. 2. fsz.1.
+36 56 414420
http://www.drfazekas.hu
iroda@drfazekas.axelero.net

Lajos 13472 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2006-08-18
Tisztelt ?gyvéd Úr!
Következ? problémáim vannak a szomszédomal/hölgyel/Lakóházam a telek határa pontosaban kb 10cm-re beljeb az én telkemre ép?lt.Évek óta a vizelvezetést közvetlen a lakás alapja mellet vezeti el.Olyankor a lakás alapja árok egyik oldala.Magyarul a lakásomra ereszti a vizet.A kiásot lefolyó kb 25-30cm mély.Ha mondom neki egyszer?en nem is foglalkozik vele. Következ?ket mondja az én telkem és azt csinálok amit én akkarok. A keritésel kapcsolatban,melyik oldalra vagyok köteles keritést épiteni.Ezekre szeretnék vélaszt kapni.
?dvözlettel:Lajos
dr.Szegedi Zsolt válasza2006-08-21
Tisztelt Lajos!
A telek tulajdonosa (kezel?je, használója) a telek homlokvonalán, továbbá - eltér? helyi szabályozás hiányában - az útról nézve a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ett?l az oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani a kerítést. Szomszédja viselkedése miatt pedig birtokvédelemért fordulhat települése jegyz?jéhez.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
30/289-2889
mail@drszegedi.hu

balibacsika 13392 számú kérdéseVeszprém2006-08-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Esetem (gondolom) nem egyedülálló, de nekem mégis a magam és a közös igazság megalkotása lenne a fontos.
Tizedik éve lakunk egy kertes házban. A mellettemm él? szomszédom állandóan mindenféle ürüggyel feljelentget egy állítólagos ?t ért korábbi sérelme miatt (röviden: öreg, agglegény, egyedül él? ember, aki sokáig a teraszon hallgatta hangosan a rádióját, ami hozzám behallatszott er?sen, emiatt 2 kisgyermekem nem tudtak pihenni - mindezt fényes nappal, hosszú id?n keresztül. Erre mi is raktunk ki neki egy rádiót az ablakba; 1 nap múlva csönd lett. Erre berágott és különféle dolgokba köt(ött) bele.)
Legutóbb házunk küls? szigetelési munkáit kritizálta, hogy nekünk nincs jogunk a házunk háta mögötti területre az ? engedélye nélkül se bemenni, se ott munkákat végezni, se oda - a csöpög? területére - vizet elvezetni. Azt még elfogadom, hogy az ? területére engedéllyel mehetek, de a munkát már a saját területemen végezném. Azt se értem, hogy az ereszcsatornám vizét mégis hová folyassam, ha nem az én házam mögötti csöpög? területre, amely a ház nagyrészénél egy betonjárda, máshol meg szorosan a betonkerítésem (ami telekhatárra épült) mellett fektetett ereszcsatorna? Ha nagyon bele akarnék kötni, én is feljelenthetném, mivel a két kutyája 10 (!) éve ugat folyamatosan az ablakom alatt. 2 kisgyermek pihenéséhez ez semmiképpen sem ideális. Az állatai (tyúkok) az udvarán található felfordulásban és mocsokban kapirgálnak egész nap megkérd?jelezhet? állategészségügyi körülmények között, kertje tele van parlagf?vel (amire allergiás is lettem az id?k folyamán), a füves kertem nagy része a t?le áthullott gazmagoktól gazosodni kezdett... Idáig fentieket nem emlegettem fel neki, de kezd elfogyni a türelmem, hogy másoknak mindent szabad. Mihez kezdjek vele, ha csak a saját igazát hajtogatja és mást meghallgatni se hajlandó. Válaszát el?re is köszönve.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-21
Tisztelt Balibacsika!
Sajnos az ilyen problémákra gyakran nem "jogi" természet? a megoldás... Ön is megteheti az említett körülméynek miatt a bejelentéseket, feljelentéseket, bár ezek sikerét - legalábbis a szomszéd "megfékezése" kapcsán - megkérd?jelezem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

F.né Judit 13355 számú kérdéseSomogy2006-08-14
Tisztelt Ügyvéd N? !

A múlt év áprilisában húgommal örököltünk nagybátyánk után egy családiházat, melyben 20 évig lakott egy "hölgy" . A hölgyet tavaly októberében sikerült a házból kiköltöztetnünk, de azóta már kétszer járt az Önkormányzatunk jegyz?jénél panaszra, hogy mi jogtalanul tettük ki ?t és vissza akar menni a házba. A házat egyébként a nagyszüleink építették és sajnos az álaga teljesen lelakott lett. Amióta mi lettünk a tulajdonosok az épületet tataroztuk és elszeretnénk adni. Milyen jogai vannak a hölgynek velünk szemben, és milyen követkeményekre számíthatunk a kiköltöztetéssel kapcsolatban ?

Várom miel?bbi válaszát.

Köszönettel : F.né Judit
dr.Schneider Erzsébet válasza2006-08-14
Kedves Judit!

Ahhoz, hogy a kérdésére válaszolni tudjak, kérem tájékoztasson a következ?kr?l:
- milyen jogcímen lakott a hölgy az ingatlanban
- milyen intézkedés eredményeként költözött el onnan.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Nagy 13310 számú kérdésePest2006-08-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem az lenne ,hogy van egy szomszédom aki feljelentett Birtokvédelem címen.Mert a Kutyánk ugat.
Hisz azért kutya mondhatná az ember.
Ki fognak jönni hozzánk az Önkormáyzattól.
Ön szerint mit tudnak tenni?
Kutyát imádjuk Jó helyen van, enni valót kap,inni ,szeretjük stb...

+Még azt kérdezném, hogy keritést szeretnék csinálni a mi oldalunkon (mi részünkön)ahol ez a kedves szomszéd van téglából.2-2,5m-es lehet?
Megakadályozhatja?
Van erre valami rendelett!

Tisztelettel:

Nagy
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-11
Tisztelt Nagy!
A birtokvédelem kapcsán a szomszédot valóban megilleti az említett lépés, de nem gondolom, hogy bármi komoly következménye lesz az ügynek, ha a helyi önkorm. állattartásra vonatkozó rendelkezéseit betartják. Az építkezés kapcsán ismerni kellene a helyi építési el?írásokat, de az elmondottak alapján az építés engedélyköteles, azaz a szomszédnak van némi "beleszólási" lehet?sége ennek kapcsán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Karoly 13300 számú kérdéseBudapest2006-08-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérném javaslatát a következ? eset ügyében.

Telekszomszédom építkezésbe kezdett, de az általa kit?zött ház a megengedettnél közelebb, került a telekhatárhoz. Ezért tudtom nélkül a kerítést 1,5 méterrel arrébb tette (ez egy fából készült karám jelleg? kerítés volt), így 26m2 ?rel csökkentette a telkemet. Mikor szóvá tettem azzal indokolta, hogy az építkezéshez így könnyebben tudnak a teherautók bejutni, ezért ideiglenes jelleggel hozzájárultam.
Az építkezés befejeztével az utcafronti kerítés megépítésébe kezdett, és a kerítést azzal a 1,5 méterrel távolabbról kívánná indítani, mert különben nem fér el az autó a telekhatár és az új ház között. Természetesen a behajtás a telek más részér?l is megoldható, mert saroktelek, és mérete megközelíti a 2000m2.
Az én telkem utcafronti szélessége 20.4 méter, és az építési engedély megadásához a 20m szükséges. Tehát ha továbbra sem korlátozom a szomszédomat, akkor 15 év elteltével a most használt 1,5-es szélességet elvesztem a telkemb?l, és a telkem értéke csökken, mert akkor már nem építési telek.
Mivel a telket nem használom így jelenleg nem zavar az, hogy a szomszédom így jár be a telkére, de ha ezt az állapotot nem rendezem veszteség ér. Milyen jogi eljárás áll rendelkezésemre, hogy ne érjen kár, és a szomszédság se mérgesedjen el.

Tanácsát el?re is megköszönve,
Üdvözlettel,
Károly
dr. Nagy Zoltán válasza2006-08-11
Tisztelt Károly!
A helyi önkormányzat jegyz?je vagy bíróság el?tt kezdeményezett birtokvédelmi eljárás áll az Ön rendelkezésére.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Henriett 13114 számú kérdéseHajdú-Bihar2006-08-01
Tisztelt ügyvéd ur.
A kérdésem a következ? lenne.
A szomszédom birtokvédelmi eljárást akar inditni ellenem ,mert nagy es? esetén állitólag átfolyik az udvarára a viz .Pala keritésünk van ,ami beton alap nélül a földbe volt helyezve.Hatósági f?osztály kivizsgálta az ? panaszukat,a keritést szabályoknak megfelel?nek találta.Van e alapja a birtok védelmi eljárás elinditásának?
Igaz hogy a szomszéd telke alacsonyabban van mint az enyém ,de nem hiszem hogy feltölteni nekem kellene.Nagy es? esetén az én telkemen is áll a viz mert csatorna még nincs az utcánkan.

Második kérdésem.
Ugyan ezen szomszék kb 3-4 évvel ezel?tt téglából szennyviz aknát épitett,amire sem engedélyt nem kért,sem tervrajzot nem készitetett.Kivizsgálási kérelmemet elfogadta az illetékes hivatal.Hoztak egy határozatot amelyben kötelezték a szomszédot hogy kérjen engedélyt és csináltasson tervrajzot ,majd ennek megfelel?en épitsen egy szabályos szennyviz aknát.Ez a határozat joger?re emelkedett igy végrehajtható lett.Pár hónap mulva (2 hónap ) ugyanez a hivatal a határozatot megsemmisitette a 95-ös vizgazdálkodásról szóló törvény szerint.
Kérdésem hogy engedély nélkül téglából épitett akna is lehet szabályos arra hivatkozva hogy renszeresen szippantják?

Várom válaszát köszönettel:Henriett
dr.Rácsai Lajos válasza2006-08-07
Tisztelt Kérdez?!

Ahhoz, hogy kérdéseire választ tudjak adni, szükséges lenne megtekinteni azokat a dokumentumokat, amelyekre levelében hivatkozik. Ebben az esetben lehetne egyértelm?en állást foglalni abban a kérdésben, hogy szomszédjának lehet?sége van-e birtokvédelmi eljárás megindítására, valamint abban a kérdésben, hogy az ingatlanán kialakításra került szennyvízakna a jogszabályi el?írásoknak megfelel-e.

Tájékoztatom arról, hogy a szomszéd abban az esetben is indíthat birtokvédelmi eljárást Ön ellen, ha arra tényleges jogalappal nem rendelkezik, természetesen ebben az esetben is kivizsgálásra kerül a problémás helyzet.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

N. Éva 13013 számú kérdéseZala2006-07-25
Tisztelt Ugyved Ur!

Tarsashazban lakunk, amely ugy van kialakitva,hogy korbefog egy kisebb kertet. A tarsashazhoz nem tartozo szomszedunkkal csak egy fal hataros. Az o tetojuk folyton beazik,igy szinte heti jelleggel rendszeresen jonnek-mennek a tarsashaz kertjeben. Megertem,hogy javitast kell vegezni, de leginkabb mar a hozzaallasuk haborit fel. Kitapostak a viragainkat, a tetorol a tormeleket neha otthagyjak, es kozben tragarul karomkodnak,hogy nekik jar a 60 centi a faltol.. Megjegyzem, ott nincs is semmi.. A garazsunk nem zavarja oket,pedig az egy kisebb szakaszon a fal melle epult,persze, hogy nem zavarja,hiszen az tartja a hazfalukat...
A kerdeseim:
1.ugy tudom,hogy a renovalas miatt koteles vagyok beengedni a kertbe..de nem kerhetem,hogy mielott bejon legalabb szoljon,hogy haho,szeretnenk bejonni?
2.ha kart okoznak,azt meg kell teriteniuk?
3. tenyleg kell 60cm a hazfaltol?
4.a tetojukrol a viz hozzank folyik, mert nincs ereszcsatornajuk.A kertunk lejt, igy minden viz a haz aljat mossa, illetve a garazsunkat aztatja felulrol. Lassan emiatt le is kell bontani. Ha lebontjuk es ledol a faluk,akkor mi lesz, kell hivni vkit,aki igazolja, hogy csak a mi garazsunk tartotta, es nem ledontottuk?
Elnezest a sok kerdesert,de ezek most igy egyszerre merultek fel.. Kerem segitsen,mert kisbabank van, es a reggeli fel hatos kalapacsolast es ordibalast o is megsinyli...
Koszonettel:
N. Eva
dr.Sz?cs Vince válasza2006-07-25
Tisztelt Éva!
Kérdése eléggé összetett, próbálom rá a jogszabály szövegével válaszolni.
Ha ... fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben ez a földjén való...karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.Másnak életét, testi épségét vagy vagyonát közvetlenül fenyeget? és más módon el nem hárítható veszély (szükséghelyzet) esetében a tulajdonos köteles t?rni, hogy dolgát a szükséghelyzet megszüntetése végett a szükséges mértékben igénybe vegyék, használják, illet?leg abban kárt okozzanak. Más vagyonát fenyeget? szükséghelyzet esetében ez a kötelezettség a tulajdonost csak akkor terheli, ha a fenyeget? kár el?reláthatóan jelent?s mértékben meghaladja azt a kárt, amely a tulajdonost a behatás következtében érheti.A tulajdonos a szükséghelyzetbe került személyt?l kártalanítást, attól pedig, aki a szükséghelyzet megszüntetése során indokolatlanul nagy kárt okozott, kártérítést követelhet.
Akit ...birtoklásában zavarnak, a jegyz?t?l egy éven belül kérheti ... a zavarás megszüntetését. A jegyz? a birtoksért?t e magatartásától eltiltja. Határozatot hozhat továbbá a jegyz? a hasznok, károk és költségek kérdésében is.

1. Csak el?zetes értesítést követ?en köteles beengedni a szomszédot.
2. A kártérítésr?l már írtam.
3.A faltól számított 60 cm akkor jár, ha az a szomszédos ingatlanhoz tartozik.
4. A kártérítési kötelezettség erre is vonatkozik, de nnek is vannak teend?i a saját telke vízelvezetésének megoldására.

Tisztelettel
dr.Sz?cs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Zsuzsa 12737 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-07-02
Tisztelt Ügyvédnő!
Társasházi lakásban lakunk. Van -e joga bármelyik lakónak kikapcsolni a villanyáramom, ha "zajos " baráti társaságunkat nem akarják hallgatni? Péntek vagy szombat délután 17-21 ó-ig 3-4 havonta ×1.

Válaszát köszönöm:Zsuzsa
dr.Lehőcz Réka válasza2006-07-04


Tisztelt Zsuzsa!

Feltételezem, hogy a villanyóra a lépcsőházban van, így bárki hozzáférhet. Az ide vonatkozó jogszabály szerint akit birtoklásában zavarnak, a Jegyzőtől egy éven belül kérheti a zavarás megszüntetését.
A véleményem az, hogy a szomszédokkal lenne célszerű kompromisszumra jutni, tekintettel arra, hogy Önnek is kötelessége másik tulajdonát és birtoklását tiszteletben tartani.

Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

robi 12589 számú kérdéseHajdú-Bihar2006-06-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy birtokháborítási kérdésben szeretnék tisztán látni.
A szomszédom kakasokat tenyészt kb. 20 db. és azokat az én házam melleti nyeles telken tartja. Külön kerítést épített a telkén, hogy minél inkább feljöjjenek a szárnyasok a szolgalmi útra -így gyakorlatilag teljes telekhosszúságban járkálnak az állatok a házam és az udvarom mellett, egy kifeszített drótháló kerítés mellett.
Az a magyarázata a szomszédnak, hogy mivel a keskeny de 50 m hosszú út (teljes egészében határolja a telkemet) nem művelhető, így ilyen formában állattartásra használja.
Van egy egy éves kislányunk aki már alvásproblémákkal küszködik mert a hajnali négy órakor kezdődő órákig tartó kukorékolás koncerttől nem tud szegény aludni.
Voltam a helyi jegyzőnél (hajdúsámson) aki azt mondta, hogy az állattartás darabszámra van korlátozva illetve csak az tyúkól lakóingatlantól való minimális távolsága van meghatározva így a jelen törvények mellett akár ezer darab kakast is tarthatna a szomszéd úriember ha akarná.
Ezért mi a legnagyobb melegben is zárt ablakok mellett alszunk (ha tudunk). A hajdúsámsoni jegyzőasszony szerint -bár csak szóban beszéltük, nem minősül birtokháborításnak az állatok tartása ...
Már csak a gyerekre való tekintettel elvárnám, hogy mellém álljon a hatóság!
Mit kellene tennem ebben az esetben?


Válaszát előre is köszönöm!


dr.Rácsai Lajos válasza2006-06-23
Tisztelt Kérdező!


A hatályos jogszabályok értelmében Önt birtokvédelem illeti meg, amennyiben bizonyítható, hogy a szomszédja által folytatott állattartás olyan jellegű, amely Önöket az ingatlan birtoklásában, illetve annak rendeltetésszerű használatában zavarja. A birtoklásban történő zavarás esetén Ön birtokvédelemért az illetékes jegyzőhöz fordulhat, az ő határozatával szemben lehetőség nyílik a bírósági út igénybevételére.

A birtokvédelmi eljárásban az eljáró hatóság azt vizsgálja, hogy a szomszéd által folytatott állattartás az adott helyzetben olyan jellegű-e, amely Önt, illetve Önöket az ingatlan birtoklásában zavarja. E körben azonban tájékoztatom, hogy a Legfelsőbb Bíróság több ügyben is akképpen foglalt állást, hogy olyan kertes, családi házakkal beépített környezetben, ahol az állattartás megengedett és szokásos, a csirkenevelés önmagában nem kifogásolható.

A társadalmi együttélés szabályai szerint a szomszédok kötelesek elviselni bizonyos fokú zavarást, és egyes személyek fokozott érzékenysége nem járhat azzal a következménnyel, hogy a szomszéd az állattartói tevékenységének megszüntetésére kényszerüljön.

Mindezek azonban természetesen csak egy birtokvédelmi eljárás keretében tisztázható le, amely eljárás során minden egyes körülményt megfelelően értékelnie kell az eljáró hatóságnak.

---
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

gabi 12499 számú kérdéseBaranya2006-06-14
Tisztelt Cim! mit tegyek? a szomszed cseles modon megszuntette a birtokhaboritast addig mig a per okafogyotta v?lik!
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna válasza2006-06-16
Tisztelt Gabi!

Ha a birtokháborító a birtokháborító magatartásával felhagy, akkor a per okafogyottá válik.
Amennyiben az eljárás megindításakor a birtokháborító az eljárásra okot adott, akkor a perköltség őt terheli.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

H.Gyöngyi 12475 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2006-06-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A 12416-os kérdésre félig megkaptam a válasz, a második felére megpróbálom röviden ismertetni a használati jog keletkezését.
KB: 10 éve édesanyám testvérei úgy döntöttek, hogy lemondanak az apai és anyai örökségről édesanyám javára, mert ő volt a legalkalmasabb, hogy gondozza az édesanyjukat.Ekkor még az édesanyjuk is élt. Közjegyző előtt lett az egész megcsinálva teljesen hivatalosan. Édesanyám ugyan minden testvért kifizetett az akkori telek árral/fő, csak a közjegyző javaslatára, hogy ne fizessen magas illetéket anyám, javasolta, hogy ajándékozásként papírozzák. Mivel mindenkinek volt hol lakni, egyedül a megnevezett öccsnek nem, így az édesanyjuk ragaszkodott hozzá, hogy ott lakhasson míg él. Ez a bizonyos 14/168-ad rész lenne az övé amit használhat.Ez az egész telekből KB.lakással, udvarral 120m2. Erről Bírósági végzés van, hogy ahol a lakása van azzal egyvonalban lefelé a kertet használhatja. Ő használja is , de nem csak az ő részét hanam az egész kertet, és az odvart is ahol állatokat tart. Kérdésem hogy mit tehetnénk hogy ettől az áldatlan állapottól megszabaduljon édesanyám. Ha nem lehet kötelezni, hogy egy másik lakásba menjen akkor édesanyám és én mint a gyereke az egész családommal azért járjunk oda hogy csak takarítsunk, füvet nyírjunk, karbantartsuk a ház állagát amiben ő is lakik? Édesanyámnak mint tulajdonosnak ennyi joga lenne?Köszönöm előre is a választ.
dr.Szegedi Zsolt válasza2006-06-15
Tisztelt Gyöngyi!
Ha a használati jog bírósági döntésen alapul, úgy csak a körülményekben beállt lényeges változások esetén kérhető annak megváltoztatása.
Amennyiben a jogos mértéknél nagyobb arányban használja az ingatlant az édesanyja testvére, akkor birtokvédelmet lehet kérni a jegyzőkől, aki kötelezi a 14/168-ad részt meg nem haladó használatra, illetve az okozott kiadásokért kártérítést kérhetnek.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
30/289-2889 42/402202
mail@drszegedi.hu

Mónika 12431 számú kérdéseKomárom-Esztergom2006-06-09
Tisztelt Ügyvédnő!

Kérem, segítsen nekem az alábbi ügy megoldásában:
Adott egy 55 m2-es lakás Tatabányán, ami teljes egészében élettársam 19 éves lányának nevén van. Hitelre vette, adóstársa az apja, azaz az élettársam. Megbeszélésünk alapján kb. 3-4 évig az élettársammal mi fizetnénk a törlesztőrészleteket. A lánynak van egy munkanélküli, alkoholista barátja, akitől van egy 1 éves kislánya. A férfi ideiglenesen van bejelentve a lakásba. A lány és a kisgyerek a héten lett állandóra bejelentve.
Egy hete a férfi részegen berúgta az ajtót, majd ütni kezdte a lányt, késsel fenyegetőzött. A kivonuló rendőröket a lány, karján a gyerekkel a ház előtt várta meg. A rendőrök azt tanácsolták neki, hogyha tud, költözzen el valahová. Ma van egy hete, hogy nálunk laknak. A férfi azóta nem engedi be a lányt a saját lakásába, még annyi időre sem, míg pár ruhát összeszed a gyereknek. Pedig rendőrök segítségével próbált meg bejutni. Próbáltuk elindítani a kényszer kijelentést, de az állítólag már nem létezik. Mit tehetünk, hogy ki tudjuk rakni a lakásból a férfit?
dr.Lehőcz Réka válasza2006-06-15

Tisztelt Mónika!

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a Jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszünetését. Ezért javaslom, hogy kezdeményezenek eljárást az illetékes Jegyzőnél. Ebben az eljárásban kíséreljék meg a barátot kijelenteni az ingatlanból. Amennyiben ez az eljárás nem vezet eredményre, úgy az illetékes bíróságon lehet az igényt érvényesíteni.Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

zsolt 12384 számú kérdéseVeszprém2006-06-06
Tisztelt Ügyvéd úr!
Ismerőseim szülei 1993-ban vettek egy ingatlant,amit haláluk után ők örököltek.A tulajdonlap szerint 2154 m2.Többszöri (nem bizonyitható birtokháboritás után) keritést épitettek.A szomszédnak ez nem tetszett, ezért a helyi önkormányzathoz fordult panaszával.Az önkormányzat ügyintézője hozott egy határozatot, miszerint lekell bontani a keritést.Ezen felül a szomszéd még kb. 80m2 területre is igényt tart,ami után ennyivel kissebb lenne az ismerőseim területe.A tapolcai földhivatal a tulajdonos javára hozott kedvező határozatot ,amit a Veszprém megyei földhivatal(mindenféle papir és mérés nélkül) a szomszéd meghallgatása alapján érvénytelenitett.Ugyanis az ottani ügyintéző szerint az a jó amit a szomszéd mond(mivel régebb óta van tulajdona a szomszédban)és nem az amit a műszeres mérés,a földhivatali térkép és a jelen terület volt tulajdonosa is állit és bizonyít.A területre az e-on 2003-ban nem hivatalosan(a szomszéd kérésére) egy villanyoszlopot helyezet át,igy most az ő területükön 2 villanyoszlop is található.Az e-on ezt elismerte,de csak akkor hajlandó eredeti helyére visszahelyezni az oszlopot ha a tulajdonos és a szomszéd között egyezség születik.A gond az,hogy a szomszédnak (mivel ő helybéli lakos) vélhetően a helyi önkormányzatnál(és valószinű a megyei földhivatalnál is )kapcsolatai illetve ismerősei(rokon)dolgoznak.A tulajdonos viszont Németországban lakik ezért nincs tisztában vele milyen lehetőségei illetve jogai vannak ebben a helyzetben.A válaszát mielőbb szeretnénk megkapni mivel ismerőseink jelenleg Magyarországon tartózkodnak.Előre is köszönöm.
Tisztelettel:Zsolt
dr. Nagy Zoltán válasza2006-06-07
Tisztelt Zsolt!
Véleményem szerint ebben a kérdésben ezen a fórumon nem fogok tudni érdemi segítséget adni, annál is inkább, mert itt a tényleges történéseket részletesen és a határozatokat is ismerni kellene.
Tisztelettel

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Cimkefelhő:
közös tulajdon megszüntetése ingatlanjogi fogalmak ingatlanhirdetés kölcsönszerződés adatai szerződéstervezetek jelzálogjog ajándékozási illeték ajándékozási szerződés adatai vagyonszerzési illeték bérleti szerződés ügyvédi közreműködés ingatlanjog ingatlan zálogjog ajándékozási illetékkedvezmény csereszerződés adatai birtoklás adásvételi szerződés adatai


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Homeinfo
www.homeinfo.huIngatlan - Add el magad