ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Edina 11178 számú kérdéseVas2006-03-26
Tisztelt ügyvédnő!

Saját tulajdonú lakásomban élek élettársammal és két kk. gyermekemmel. Élettársam 2003. évben jelentkezett be állandó lakosként. Kérdésem: kapcsolatunk megromlott, ezért szakítani akarok. Kértem költözzön el mire azt válaszolta, hogy joga van itt lakni hisz itt van az állandó lakcíme. Mit tegyek, mit tehetek?
dr.Kocsis Rita válasza2006-03-27
Kedves Edina! Az egy dolog, hogy állandó lakosként bejelentkezett, de ezzel tulajdonjogot nem szerzett. Ön a tulajdonos, aki kezdeményezheti a kijelentését az Önkormányzatnál, ha másként nem, a jegyzőtől kérve birtokvédelmet. Más a helyzet, ha esetlegesen tulajdoni igénnyel lépne fel netán élettársi vagyonközösség megszűntetése jogcímén, amely bár még nincs napirenden, de sajnos számíthat erre, ha nem tudnak békésen búcsút venni egymástól. Ez viszont már bíróság hatásköréb fog tartozni.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Gábor 11156 számú kérdéseZala2006-03-24
A nagykanizsai házamat nem tudom a szomszédom miatt felujitani mert nem engedi hogy az ö telkére bemenyek.nem ez a fö probléma hanem hogy a házam oldalat teljesen tönkretette azok a tujafak amelyeket a hazfal mellé ültetett.és erre vonatkozo rendeletet nem találtam hogy hány méterre lehet ültetni akármilyen növényzetet.valamilyen jogszabályt vagy rendeletet elküldhetne nekem vagy hol tudok utana nezni pontossan erre vonatkozoan.válaszat elöre is köszönöm.
Révész Gábor
dr.Szűcs Vince válasza2006-03-25
Tisztelt Gábor!
A Polgári Törvénykönyv a kérdést az alábbiak szerint szabályozza.:
102. § (1) Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.
(2) A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben ez a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.
104. § (2) Ha a határvonalon álló fa vagy bokor valamelyik föld rendeltetésszerű használatát gátolja, e föld tulajdonosa követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el.
A tuják telepítésének házfaltól való távolságára a már hatályon kívül helyezett, de "szokásjogként" még mindíg alkalmazott 253/1997.Korm. rendelet tartalmaz szabályokat:
Szőlő és 3 m-nél nem magasabb gyümölcs- és egyéb bokornál 50 cm, gyümölcs- és egyéb fa esetén 1 m, 3 m -nél magasabb évelő növény esetében 2 m a telekhatár mellett szabadon hagyandó terület. Tisztelettel dr.Szűcs Vince ügyvéd
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Sándor 11034 számú kérdéseBudapest2006-03-18
Tisztelt ügyvéd Úr!

Három emelet+tetőteres társasházban lakom, a harmadik emeleten.
Kb. két héttel ezelőtt, a földszinten megnyitott egy éjjel-nappal nyitva tartó élelmiszerbolt. Maga a lakás, igen forgalmas helyen van, de éjszaka kb. éjféltől öt óráig, eddig legalább nyugalom volt a járművektől, de most, fent említett kisbolt megnyitása óta, minden egyes ajtó nyitás és csukás, olyan dörrenő hanggal jár, mintha valaki a falba rúgna. A bolt tulajdonosának ezt elmondtam, erre ő azt válaszolta, hogy szerinte ennek nincs is olyan nagy hangja, meg különben sem tudná megjavíttatni. Ezenkívül, a bolt feltöltését rendszeresen hajnali 4 órakor intézik, természetesen az árukat dobálva...
Gondolom, ilyenkor jön szóba a birtokvédelmi eljárás. De Ön szerint egy ilyen eljárás valóban hatásos lehet, vagy csak valamiféle formaság, és a vizsgálódás után, esetleg méginkább elmérgesedik a helyzet?
Azt sem tudom, milyen jogszabályok vonatkoznak egy ilyen bolt nyitására. Az ellen például semmi kifogásom nem lenne, ha pl. 6-22 óráig lenne nyitva. De ki az, aki ezt engedélyezte, és vajon az érintetteknek milyen beleszólásuk van egy ilyen ügybe?

Üdvözlettel:
Sándor
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-19
Tisztelt Sándor!
Önkormányzati engedély bizonyára kellett a nyitáshoz, ennek körülményeit és korlátait érdemes lenne megvizsgálni az önkorm.-nál...
A birtokvédelem elvezethet addig, hogy eltiltják a jogsértőt a magatartástól való tartózkodásra - pl. éjfél és hat óra között...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoltán 10971 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2006-03-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A február 09-én feltett kérdésemre adott válaszát nagyon köszönöm. Az Ön által megadottak szerint jártam el, miszerint a tulajdonomban lévő házra a szomszéd által rálapátolt hó miatt az Önkormányzat Jegyzőjéhez fordultam segítségért birtokvédelem címén. Az írásbeli kérelemet beadtam február 13-án, amire a Jegyző február 27-én eljött és megtekintette a beadványban leírtakat és szóban megerősített kérésünk igazában. Bár a hó már azóta többször elolvadt és újra hullott, a Jegyzőtől még írásbeli határozatot nem kaptam. Szeretném megtudni, hogy ilyen esetben nekem mint a kérelmet beadónak kell-e kapnom abból a Határozatból amit a Jegyző hozott? Ha én még nem kaptam a Határozatból, akkor az jelentheti-e azt, hogy a szomszéd sem kapott semmilyen felszólítást?
A beadott kérelemben kértem a Jegyzőt arra, hogy az üggyel kapcsolatban írásbeli Határozatot hozni szíveskedjen. A későbbiekre való tekintettel szeretném ha lenne valamilyen hivatalos irat, amivel az igazamat bizonyíthatom.

Segítségét előre is köszönöm.
dr.Szegedi Zsolt válasza2006-03-17
Tisztelt Zoltán!
A jegyző ilyen esetben írásban hoz határozatot, és meg is kell küldenie Önnek. Az ügyintézési határidő 30 nap, ami 30 nappal meghosszabítható, így az ügyintézési idő az Ön esetében még nem telt el.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202, 30/289-2889
drszegedi@axel.hu

Árpád 10790 számú kérdéseVas2006-03-05
Tisztelt Válaszadó !

Egy éve sincs, hogy lakást vásároltunk, az elsőt életünkben.
Nagy felelősségel és hitellel vágtunk bele első otthonunk kialakításához.
Minden rendben is lenne, ha a felettünk lakó emberi módon viselkedne.
Sajnos csak hétvégente vagyunk othon sokat, de ezek a hétvégék rémálmok.
Nem lehet pihenni, mert akkora zuhogás, kalapálás, zaj jön a felettünk lévő emeletről.
Persze szóltam érte, és még a tulajdonos volt megsértődve, és folytatta tovább a zajongást.
Smmi közöm az igénytelenségéhez (se járólap, se szőnyeg, hangszigetelés a parkette alatt pláne nincs) viszont az én lakásomban, az én birtokomban én pihenni szeretnék.
Ráadásul Ő a közös képviselőnek hivja magát, a jogi hátterek, számlák, óraállások pedig tisztázatlanok.
Mit tanácsol, mit tegyek?
dr.Kocsis Rita válasza2006-03-07
Kedves Árpád! Megkeresése első felé azt tudom tanácsolni, hogy panaszát írja le és tértivevény ajánlott levélként küldje el a felettük lakónak azzal, hogy amennyiben kérésüknek nem tesz eleget, jogi eszközökhöz folyamodik. Ez pedig azt jelenti és ez lehet a második lépésük, hogy a jegyzőhöz fordulnak birtokvédelemért. Megkeresése második feléhez kapcsolódóan először át kell tekintenie minden iratot, okiratot, amely vélelmezem társasházról van szó, azzal kapcsolatos. Amennyiben az iratok szerint ez a kérdés rendezetlen, társasházi közgyűlés összehívását kellenne kezdeményezni és ott ezt tisztázni, választást tartani és lepapírozni.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Attila 10780 számú kérdésePest2006-03-04
Tisztelt ügyvéd úr!

Pár hónapja költöztünk az új házunkba. A mellettünk levő telken még építik a házat. Az lenne a kérdésem, hogy mit lehet tenni, ha a mellettünk levő ingatlanra az elektromos áramot az én telkem felett vezetik át, amire engedélyt nem kértek (nem is adnék). Meg lehet-e akadályozni ezt az állapotot? A szomszéd telke mellett is van villanyoszlop, amelyről az áramellátást biztosítani lehetne.

Köszönettel!

Attila
dr. Nagy Zoltán válasza2006-03-12
Tisztelt Attila!
Jelenleg a szomszéd birtokot háborít, amellyel szemben a jegyzőhöz vagy bírósághoz fordulhat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 10623 számú kérdésePest2006-02-24
Tisztelt ügyvéd Úr/ Hölgy!
Eszembe jutott utolag még egy probléma.
Teljesen zárt a házam udvara, a szomszéd ház háta határolja 30méter hosszan. a két ház távolsága egymástol kb 5-6 méter,tehát szük az udvar.
A szomszéd ház önk.bérlakás, és a lakoi 2 db ablakot nyitottak az udvaromba.
Állandóan nyitva hagyják,és a botrányos családi életüktöl visszhangzik az udvarom,még a házban is halljuk a zsivajt,olyan már,mintha együtt élnék velük.

Jogszerüen lehet a szomszéd udvarába ablakot nyitni???
Mit tehetek a zavaro állapot megszüntetésére?
dr. Nagy Zoltán válasza2006-02-25
tisztelt Tamás!
A jogszerűség kapcsán az önkormányzat építési-műszaki osztályát kell kérdeznie, elvileg természetesen nem zárható ki, hogy a szomszédra nyíljon ablak. A zavaró állapot megszüntetése is részben az első kérdésen alapul, nem zárható ki, hogy birtokvédelmi eljárást indíthat, de túl sok eredményt ebben a helyzetben szerintem ne várjon tőle.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gergely M. 10598 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-02-23
Tisztelt Uram!
2 honapja vettem egy ingatlant,csaladi hazat.
A hatso szomszed kutyaja atjar a telkemre,mert a kerites a hatso reszen rossz.Nekem van egy kolyokkutyam amit az udvaron tartok.A minap a hatso szomszed minket kutyaja atugrotta a keritest es majdnem szettepte a kutyamat.Ha nem vagyok otthon ez meg is tortenik.Kapaval zavartam el a ket kutyat.A szomszed szerint en kell megcsinaljam a kerites.Tudomasom szerint a jobb oldali kerites az enyem. Es persze nem az en kutyam jar at rendszeresen.Mit tehetek?
Köszönettel:Gergely Marta
dr. Nagy Zoltán válasza2006-02-25
Tisztelt Márti!
Önkormányzat - birtokvédelmi eljárás.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Cséplő Éva 10493 számú kérdésePest2006-02-20
Tisztelt Ügyvéd úr!
Elnézést a pontatlanságért, megpróbálom korrigálni.Ez egy társasház telke, amin a szomszéd a saját meglévő épületén a nyílászárót kicserélte- nagyobbra -ehhez volt szüksége arra, hogy a kerítés javítása ürügyén
a kerités a társasház telkén beljebb került az eredeti nyomvonalnál.Azért vagyok bajban, mert ez egy öreg épület, ahol most lettem közös képviselő és most került kezembe egy földhivatali kivonat, ahol is ez a bizonyos telekhatár nem a rajznak megfelelő. Remélem kicsit közelebb tudtam kerülni a helyzet leírásával a megoldáshoz. Ezért kérdezem ,hogy elévülhet-e a birtokháborítás?? Köszönettel: Cséplő Éva
dr. Nagy Zoltán válasza2006-02-20
Tisztelt Éva!
nem, csak annyiban, hogy ha egy évnél régebben történt (kezdődött), akkor már nem a jegyzőhöz, hanem a bírósághoz lehet fordulni...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa 10468 számú kérdéseBudapest2006-02-18
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az volna a kérdésem, hogy hogyan juthatok be az 1/8 részben megörökölt ingatlantulajdonomba, ha a többi tulajdonos nem hajlandó kulcsot biztosítani?
Hová fordulhatok és mennyi az eljárás költsége?
Köszönettel:
Zsuzsa
dr. Nagy Zoltán válasza2006-02-19
Tisztelt Zsuszsa!
Birtokvédelmi eljárást indíthat az önkormányzat jegyzője vagy bíróság előtt, ill. a használóktól ún. többlethasználati jogot is követelhet - szintén bírósági úton. Az ügyben az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzője és a helyi bíróság bír hatáskörrel és illetékességgel. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Géza 10398 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2006-02-15
T. Ügyvéd úr!
Édesanyánk 2006 júlis végén meghalt. A lakást,amelyben lakott, hugommal együtt örököltük. a hagyatéki tárgyalás novemberben volt. A Földhivatal 2006.01.26.-án számunkra bejegyezte a tulajdont.
Február elején édesanyánk volt lakcímére jött a Polgármesteri Hivatalból értesítő választói névjegyzékbe történő felvételről számunkra ismeretlen személyre.
A Polgármesteri Hivatal okmányirodáját felkersve, azt az információt kaptuk, hogy az illető személy 2005 okt. folyamán erre a címre jelenkezett be, mint állandó lakó.
Kérdésem az, hogy mi lehet ennek a következménye és az, hogyan lehet a nemkivánatos következményeket elkerülni.
Válaszukat előre is köszönve kivánok erőt-egészséget a további munkájukhoz.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-02-19
Tisztelt Géza!
"Komoly" következménnyel nem jár a "dolog", de mint tulajdonosok jogosultak megszüntetni ezt a bejelentkezést!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoltán 10311 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2006-02-10
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kertes házban lakunk, melyet 10 évvel ezelőtt vásárultunk. A ház a keskeny telek miatt a telekhatáron épült. A keskeny telek nemcsak a mi, hanem a szomszéd telkére is jellemző. A jelenlegei problémát az okozza, hogy a csapadékos helyzet (havazás) miatt a szomszéd, hogy az udvarán gépkocsival közlekedhessen a havat a házunkra lapátolta kb. 50-60 cm magasan. A természeténél fogva oda hulott csapadék elenyésző lenne, hiszen az ereszcsatorna és a tető felfogja a nagyobb mennyiséget. Úgy gondolom, hogy ha a saját házáról van szó senki nem lapátolja rá a havat. Házunk alatt pince van, így másik probléma a ház falának nedvesedén túl, hogy olvadáskor a hólé befolyik oda, és ha nagyobb mennyiségű hó található a ház falánál akkor természetesen több hólé várható. Mit lehet tenni, kitől kérhetek segítséget? Amennyiben az önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulni csak személyesen, írásban vagy telefonon is megtehetem? Segítségét előre is köszönöm.
dr.Szegedi Zsolt válasza2006-02-12
Tisztelt Zoltán!
Birtokvédelemért esetében valóban a jegyzőhöz kell fordulnia, és kérni a zavaró állapot megszüntetésére kötelezést. Ezzel egyszerre kérhető az esetleges károkról történő rendelkezés is. Ezt írásbeli beadványban célszerűbb benyújtani, de jegyzőnél szóban előadva annak jegyzőkönyvezését is kérni.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
30/289-2889, 42/402202
drszegedi@axel.hu

RENÁTA 10179 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2006-02-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

a következő helyzet áll fenn, aminek az alapja az évszázadok óta szinte hagyománnyá alakult jószomszédi viszony. egy szennyvízakna a tárgy, ami több mint 20 éve épült és 15-20 cm-t átnyúlik a szomszéd telekre. ez mint írtam 20 éve így van, és többszöri tulajdonosváltás során sem firtatta egyik fél sem. az új szomszéd azonban "saját földmérőjére" hivatkozva kijelölt egy telekhatárt ami a szennyvízaknán átmegy és kb 50 cm nyúlik át így szerinte. erőszakkal, önkényesen kerítést vert oda megrongálva az akna beton tetejét és most azzal fenyegetőzik, hogy erőszakkal elbontja az aknát (hogy ezután hova folyik a szennylé az meg legyen a mi bajunk!).
a kerítés ügyében már tettünk írásos bejelentést a helyi építési hatóságnál, de ezidáig - többszöri kérdésünk és írásos felszólításunk ellenére- semmi választ nem kaptunk, sőt a hivatalnok viselkedéséből olyan következtetést is levontunk, mintha a szomszéd "oldalán állna" és még a szennyvízakna több mint 20 éves "létezését" is kétségbe vonná.
Kérdéseim:
- ha a szomszéd erőszakkal elbontja az aknát, akkor hová lehetne fordulni, és mit kellene tenni? (rendőrség, ÁNTSZ, jegyző?)
- az építési hatóság ha a kerítés és akna ügyében nem intézkedik, akkor marad a közig.hivatal?
- elbonthatom e én is "szintén erőszakkal" a szerintem szabálytalanul és rossz helyre rakott kerítést vagy marad az évekig is elhúzódható "fülemüle-per"?

Válaszát előre is köszönöm!
További szép napot!
Reni
dr.Tóth László válasza2006-02-06
Kedves Renáta!
A kérdése több vetülettel bír.
1. A fennálló helyzet jogi minősítése birtokvita, amiben joghatóságként az Önkormányzat jegyzője jár el, ezért hozzá kellene fordulni.
2. Kérdés, hogy a Tulajdoni lapon szolgalmi jogként szerepel-e a szennyvízakna? Amennyiben nem, akkor a vevő jóhiszeműen járt el, amikor megvette az ingatlant, bár feltételezem, hogy megtekintett állapotban vette, és ez a szerződésében is szerepel, így arra az esetleges jogvita során tudnak hivatkozni.
3. Amennyiben a birtokvitában a helyi jegyző nem tud érdemben intézkedni, Bíróságon kell kérniük a telekhatár megállapítását, és hivatkozni kell a 20 éves használatra, aminek alapján a szolgalmi jog bejegyzését lehet kérni a szomszédos ingatlanra, mint szolgáló telekre, és az Önök telkére is, mint jogosulti telekre.
4. Javaslom, hogy soron kívül keressék meg a jegyzőt, aki a további teendőkről tájékoztatja Önöket.
Szép napot!
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Henrik 10118 számú kérdéseBudapest2006-02-01
Tisztelt Ügyvéd Úr,
azt szeretném megtudni, hogy mit tehetnek a lakók, ill. a közös képviselő egy olyan lakóval szemben, aki nem vásárolt teremgarázs-helyet, mégis bent parkol a teremgarázs egy félreeső zugában. Igazándiból nem másvalaki helyét foglalja, viszont jelentősen akadályozza a betolatást 2 parkolóhelyre. (Azt a területet, ahol áll, pontosan azért nem értékesítették, mert az a terület szükséges a forduláshoz). Sajnos az illetőnek, annak ellenére, hogy nincs garázshelye, mégis van távirányítója, mivel rendelkezik tárolóval, és állítólag a "kocsija kipakolása" miatt kellett anno a távirányító.
Sajnos a lakó többszöri felszólításra (k.képviselő) sem hajlandó a garázson kívül parkolni.
dr. Nagy Zoltán válasza2006-02-08
Tisztelt Henrik!
Birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető az önkorm. jegyzője vagy bíróság előtt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Alexa 9764 számú kérdéseBudapest2006-01-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azt szeretném megkérdezni, hogy válás után a megosztott lakást hogyan kell használni. Ugyanis miután elköltöztem, volt férjem az én kizárólagos használatomban levő részre beengedte új feleségét, aki az én dolgaiban turkált. Konkrétan kirámolta a mélyhűtőt és elvitte az összes benne lévő élelmet.
A két rész nincs fizikailag elzárva egymástól lakattal, csak egy ajtóval.
A kizárólagos használat megállapítása a bíróság előtt történt. Tulajdonom a házban 30 %-os.
Nem minősül ez magánlaksértésnek? Mit tehetek, hogy az ilyen helyzeteket elkerüljem? Kifizetni nem akar. (A hűtőben a gyereknek vásárolt élelmek voltak, aki továbbra is ott lakik ez év júniusáig, amikor is érettségizni fog.)
Köszönöm válaszát
Tisztelettel: Alexa
dr. Nagy Zoltán válasza2006-01-19
Tisztelt Alexa!
A bírósági ítélet határozza meg a ahsználatot, amennyiben annak rendelkezései sérülnek, akkor birtokvédelmi eljárás kezdeményezető, ill. jelen esetben még a lopás bűncselekeménye is felmerülhet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.
Cimkefelhő:
társasház ingatlanhirdetés szerződésminta ingatlan elbirtoklása bérleti szerződés adózás ingatlanügyletek lebonyolítása közös tulajdon bérleti szerződés adatai ingatlanok birtoka cégjog keresetlevél iratminták ingatlanjog

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása