Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Marianna 39250 számú kérdéseKomárom-Esztergom2011-03-25
Tisztelt Ügyvédnő!
A férjemnek van egy családi háza .Egy gyermeke az első házasságából aki fnagykorú.
Közös gyermeküknk 5 éves. A férjem kifizeti a házrészből a nagyfiát, a hazat aztkövetően áruba bocsájtjuk.
Kérdésem a következő, ha nem sikerül eladni és addig a férjemmel történne valami akkor ujra követelhetné a részét a nagyfia.
Ennek kiküszöbölésére kérem a tanácsát,hogy milyen nyilatkozatot kellene velel iratni ,hogy a mai napon átvett X.összeget a házrészeként átvette? Ügyvéd? közjegyző előtt?
Kéerem mielőbbi válaszát
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2011-03-26
Tisztelt Marianna!

Mindenképpen javaslom ügyvéd vagy közjegyző igénybevételét.

Fontos lenne és nem derül ki a leveléből, hogy a fiu milyen jogcímen kapná az összeget?

Több lehetőség van arra, hogy a fiu már ne örököljön, ha ugy gondolják, hogy bizonyos összeg kifizetése után már nem lesz öröklésre, örökségre jogosult.

Kérdés, hogy kinek a nevén van a ház? Ha 100 %-ban a férjéén, akkor a fiú ma annak a felére lenne jogosult.

Azt is tudnia kell azonban, hogy ha a férje életében eladja az ingatlant (amit terveznek), a fiunak a jövőben ezzel kapcsolatban nem lehetne igénye.

Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Tünde 39220 számú kérdésePest2011-03-21
Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!

Tanácsért fordulnék Önökhöz, mert hiába keresem a törvényben a kérdésemre a választ, nem találom.
A kérdés ingatlanjoggal kapcsolatos, azonban öröklés révén.
A férjem édesanyja intenzív osztályon fekszik, és pillanatnyilag nem tudjuk, hogy életben marad-e. Azonban tudomásunk szerint nem készült végrendelet. A ház a férjem nevelőapja nevén van. Az Anyósom és a nevelő apa házasságban élnek, 1992 óta. A nevelőapja 2 gyermeket hozott a házasságba.
A kérdésem, hogy a férjem örökölhet-e az édesanyja után?
Sajnos időközben férjem édesanyja ma délután meghalt.
Válaszukat előre is megköszönve,
Tundy
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-03-25
Tisztelt Tünde!

Amennyiben a férjét a nevelőapa nem fogadta örökbe, úgy utána nem örököl, az örökösök a két gyermek lesz. Viszont - ha az ingatlan valójában a házastársi közös vagyon részét képezi - tulajdoni igénye lehet a nevelőapával szemben, amit akár a hagyatéki eljárásban, akár külön perben tud érvényesíteni.
A férje a jelenlegi helyzetet tekintve tehát az ingatlanból nem örököl, de az édesanyja minden más vagyontárgyából igen.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa 39219 számú kérdéseHajdú-Bihar2011-03-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!
1983-ban szüleim vásárolták az ingatlant, az én nevemre, ekkor voltam 18 éves. Én lettem a tulajdonos, szüleim holtig tartó haszonélvezeti joga mellett. Édestestvérem 1991-ben adásvételi szerződéssel kapott egy lakást a szüleinktől, amiben azóta is életvitelszerűen lakik családjával. A nevemre vásárolt ingatlanban soha nem laktam, csak a szüleim laktak ott. Édesanyám 14 évvel ezelőtt különköltözött édesapámtól ( most velünk él), de nem váltak el. Az ingatlanban édesapám élt egyedül. Egy édestestvérem, és egy apai féltestvérem van. A féltestvéremet soha nem láttam, csak tudomásom van a létezéséről, és szüleim sem tartották vele soha a kapcsolatot. Édesapám ebben az évben elhunyt. Ingó és ingatlan vagyon semmi nem volt a nevén. Az ingatlanban jelenleg senki nem lakik. Hagyatéki tárgyalás még nem volt. Halála után csak tetemes összegű közüzemi számlatartozás maradt rám, mint tulajdonosra, melyet az ingatlanra akarnak terhelni a szolgáltatók. Erről csak most szereztem tudomást, a haláleset után. Az édestestvérem nem fog fellépni semmilyen követeléssel velem szemben öröklési szempontból. Féltestvérem milyen jogi követeléssel léphet fel? Létezik-e ilyen esetben a köteles rész? Fizetnem, vagy fizetnünk kell-e Neki? Követelhet-e bármit is? Köteles vagyok-e kifizetni a közüzemi tartozásokat, amik az édesapám nevén voltak, vagy szétosztódik az örökösök között? Milyen anyagi felelősséggel tartozik a jelenlegi haszonélvező, vagyis édesanyám?
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm: Zsuzsa
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2011-03-24
Tisztelt Kérdező!
Az Ön által leírt információk alapján az alábbiakról áll módomban tájékoztatni:
Tekintettel arra, hogy az Édesapjának csak holtig tartó haszonélvezeti joga volt az ingatlanon, így az ingatlan nem fogja a hagyaték tárgyát képezni, az természetesen továbbra is az Ön tulajdonában marad. Tájékoztatom továbbá, hogy az illetékes földhivatal előtt eljárva – eredeti halotti anyakönyvi kivonat alapján – célszerű töröltetni az Édesapja haszonélvezeti jogát.
Álláspontom szerint a közüzemi számlatartozás megfizetési kötelezettsége attól függ, hogy kinek a nevére történt/történik a számlázás. Amennyiben az Édesapja volt a kötelezett, úgy csak a hagyaték erejéig felelnek az örökösök a tartozásokkal kapcsolatban. Abban az esetben viszont, ha Ön szerződött a közüzemi szolgáltatókkal, úgy a fizetési kötelezettséggel is Ön tartozik (tehát akár az ingatlanra is ráterhelhetik).
Álláspontom szerint amennyiben valóban nincs sem ingó sem ingatlan vagyona az örökhagyónak, úgy a féltestvér semmilyen anyagi követeléssel nem léphet fel, tekintettel a Ptk. 667. § (1) bekezdésére, amely alapján nem tartozik a kötelesrész alapjához az örökhagyó által a halálát megelőző tizenöt évnél régebben bárkinek juttatott adomány értéke.
Amennyiben az Édesanyja nem szerepel a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződéseken, úgy nem tartozik anyagi felelősséggel.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

szid 39203 számú kérdéseVas2011-03-19
AZ LENNE A KÉRDÉSEM HA 2 TANÚVAL LETT ALÁÍRATVA EGY VÉGRENDELET AZ ÚGY ÉRVÉNYES?
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2011-03-22
Tisztelt szid!

Igen.


Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

péter 39200 számú kérdéseBudapest2011-03-19
T.cím

Özvegyi jogról érdeklődnék,ha a túlélő házastárs nem tulajdonosa az ingatlannak, és a végrendeletben sem szerepel haszonélvezőként, akkor is automatikussan azzá válik?

Válaszukat előre is köszönöm.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-03-20
Tisztelt péter!

Igen, a törvényes öröklés rendje szerint a túlélő házastárs a hagyatékon özvegyi jogot örököl. De ha volt végrendelet - amiben őt nem nevezték - akkor kissé bonyolultabb a helyzet, amit viszont csak a hagyaték tárgyai és a végrendeleti rendelkezések ismeretében lehet "kibogozni".


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Klára 39193 számú kérdésePest2011-03-19
Klára 38784 számú kérdése Pest 2011-02-07
Sajnos a mai napig még nem kaptam válasz.
Pedig már hamarosan itt a hagyaték tárgyalás.
Újból fel teszem a kérdésem. Fontos nekem!

Tisztel Ügyvéd Nő!/Úr!
Édesapám,és anyám fél-fél tulajdon joggal ingatlant vettek 30 évvel ezelőtt.Több mint 20 éve elhunyt édesanyám,senki nem tudja,hagyatéki tárgyalás nem volt akkor.Anyám halála után apám 2 év múlva újra nősült.Ekkor ő már a haszon élvezeti jogot el vesztette az anyám ingatlan része felett.Én a gyermeke,férjem,és kisfiam,útjában voltam nekik az ingatlanon,és vettek nekem egy ingatlant,apám azt mondta,hogy mondjak le írásban az anyai részemről,mert addig nem adja oda a lakás kulcsot.(Ez olyan mint egy zsarolás).Akkor már nagykorú voltam,21 éves.Én meg is írtam,de már annyi idő el telt,hogy a tartalmára sajnos nem emlékszem.De azt tudom,hogy akkor édesapám,és én voltunk a helységben,senki más nem.Tanuk nem voltak,csak én írtam alá,de azt sem tudom hogy apám alá írta-e?És csak egy példány volt,ami nála maradt.Édesapám 10 éve elhunyt,Végrendeletében az feleségét jelölte meg örökösnek,de apámnak 2 gyermeke van,én,és egy bátyám.Én a hagyatéki tárgyaláson lemondtam a testvérem javára,de ez nem így történt,mert a mostoha anyára szállt át az én 1/8-ad köteles részem.Tavaly utána jártam,és azt mondta az ügyvéd hölgy a bíróságon, a meg hallgatási napon,hogy ez így korrekt,mert ahogy én lemondtam,az úgy automatikusan az örökös nevére szállt át.Nem régiben tudomásomra jutott,hogy a mostoha anyánk eltartási szerződést kötött egy úrral,az ő tulajon jogára ami a fél ingatlan 3/8-ra,mert a (testvéremnek+1/8-a van).Így a fele hogy 4/8.!Kérvényt adtak be a földhivatalhoz,hogy jegyezzék be,az urat mint tulajdonost a 3/8-ra,a mostoha mamit meg mint haszon élvezőt,élete végéig.Én tavaly el indítottam édesanyánk után a pót hagyatéki el járást,mert anyai részről 4 gyermek van,bár a mostoha anyánk azt mondja,hogy édes anyámnak nincs ott semmije biztos el írták amikor meg lett véve az ingatlan.De kizárt dolog hisz minden hivatalosan lett csinálva,ügyvéd intézte az ügyet a szüleimnek.Hamarosan lesz a hagyatéki tárgyalás,és azt szeretném kérdezni,hogy én aki valamikor lemondott az anyai részről,ha elő kerülne is esetleg az írásom,akkor én jogosult vagyok-e a hagyatékra?Kérhetem a köteles részem?Mert édesapám mint tulajdonos,rendelkezhetett joggal,hogy halott anyám tulajdonáról döntsön?vagy mégis? Mert édesanyám az mint 4/8 tulajdonos,nem hagyott maga után végrendeletet.És akkor apámnak,hogy lehetett joga,hogy írasson velem lemondó nyilatkozatot,ha anyám nem tett semmit a tulajdon részével.Apámnak csak a saját tulajdon részéhez volt joga? Már akkor halott anyám tulajdonához volt joga apámnak,amikor ő már meg nősült újra?Nagyon szépen meg köszönöm, előre is a válaszukat! Tisztelettel!Üdvözlettel!Klára
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-03-20
Tisztelt Klára!

A kérdése némileg túlnő a fórum keretein, mert az összetettsége miatt - ráadásul a bizonytalan jogi helyzet miatt - nehéz egzakt választ adni. Így csak annyit tudok mondani, hogy az aláírt nyilatkozat, ill. a tartási szerződés ismeretében lehetne meghatározni, hogy mire van joga, pl. a kötelesrész is felmerülhet, de tényleg nem lehet ennél többet felelősséggel mondani.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 39189 számú kérdéseKomárom-Esztergom2011-03-18
Tisztelt ügyvédnő!
Van egy saját tulajdonú lakásom,amelyet több évtizede én vásároltam a lányom segítségével. 2007-től ebben a lakásban élettársi kapcsolatban élek, és most a házasságkötésen gondolkodunk.Az élettársamnak 2 lánya van. A kérdésem az, hogy van-e valamilyen mód arra, hogy a lakást csak az én lányom örökölje, mivel az én nevemen van,de az ő segítségével vettem. Válaszát előre is köszönöm
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2011-03-26
Tisztelt Erzsébet!

Egyéb szerződés. intézkedés hiányában sem élettársa, sem az ő lányai nem fognak Ön után örökölni.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Ágnes 39185 számú kérdéseSomogy2011-03-18
TISZTELT üGYVÉDNŐ!

Férjem 2010 június 28-án jogerőssé váló egyesített hagyatéki végzésel örökölt két örökhagyó után,két különböző ingatlant a 2009.november 14-én elhunyt édesanyja után, majd pedig a 2009.december 09-én elhunyt testvére után. A testvére után örökölt ingatlanon hatalmas mennyiségű hitel -ez többféle - van, melynek egy része már korábban rákerült az anyai ingatlanra, mivel ott az apósom halála után a férjem is és a testvére is tulajdonosok lettek 1/4-1/4 arányban.
A hagyatéki végzés azt mondja ki, hogy a férjem-mint egyedüli örökös- az édesanyja után örökölt 2/4 részt és a testvére után 1/4 részt az anyai ingatlanból .
A hagyatéki végzés nem tartlamazza az összes- már a végzés keltének időpontjában is ismert hagyatéki terhet-ennek összege kb 3,5 M ft- és sajnos azóta egy újabb jelentkezett, aminek összege 1,5 m ft-.
Sajnálatos módon férjem nem utasította vissza a testvére utáni hagyatékot, így a hitelezők lassan már a férjem fizetéséből letiltva elkezdik behajtani a testvér után örökölt adóságot .

Kérdéseim:
1./Milyen jogszabály rendelkezik arról, hogy két külön örökhagyó hagyatéka egy eljárásban került átadásra ?
2./Kérheti-e a férjem a hagyatéki eljárás megismétlését arra hivatkozva, hogy az öröklés rendje nem pontos-hiszen a férjem az édesanyja után 1/4 részt, a testvére után pedig 1/2 részt örökölt az anyai ingatlanból, valamint arra hivatkozva, hogy a végzés nem tartalmazza az összes hagyatéki terhet- még az ismertet sem- s ezáltal a kirótt örökösödési illeték pontatlan a rajtunk követelt hagyatéki tartozás pedig tönkreteszi anyagilag, s lassan ezáltal erkölcsileg is családunkat ?- Különös tekintettel arra, hogy a végzés hiányosságai miatt a férjem nem rendelkezett olyan információkkal, amelyek ismeretében egyértelműen elutasíthatta volna a testvér utáni hagyatékot !-
Véleménye szerint milyen eséllyel támadható az összevont eljárásról rendelkező hagyatékátadó végzés a megismételt hagyatéki eljárásra való hivatkozás okán ? - Vagy milyen jogcímen lenne támadható a végzés ?
3./Amennyiben ismét megnyílik a hagyaték van -e még arra lehetőség, a fentiek figyelembevételével, hogy a testvér utáni hagyatékot visszautasítsa férjem ?
4./ A hagyatékátadó végzés jogerőssé válása után mennyi ideig jelentkezhet hitelező a követelése behajtása céljából ?

Tisztelettel megköszönöm válaszát.dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2011-03-24
Tisztelt Ágnes!

Szükségtelennek tartom a hagyatéki eljárás megismétlését, ugyanis az örökös csak a hagyaték erejéig felel az örökhagyó tartozásaiért. Saját vagyonával és jövedelmével nem. Ha a hagyatéki teher nagyobb, mint az örökölt vagyon, akkor arányos kielégítést kérhetnek a hitelezők. Az örökösnek a hagyatéki eljárás során ismert teheket kell a fenti módon kielégítenie. Ha az elévülési időn belül más hitelezők is jelentkeznek, azok felé csak akkor felel, ha a hagyaték értéke a követeléseket fedezi.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

jános 39182 számú kérdéseKomárom-Esztergom2011-03-17
Tisztelettel üdvözlöm Öntöl szeretnék tanácsot kérni hagyatéki tárgyalás előtt álok aszt szeretném tudni mi várható esetleg mire számithatok élettársam 38 év együtt élés után elhunyt az Ö elözö házasságából született egy leány A leány férjhezment született két gyermek (unoka) nagyon jó a kapcsolat annyira hogy,a társasházi lakásunk haszonélvezeti joggal az Ö nevükön van.Van még egy kérdésem az élettársammal 1/2 arányban vásároltunk egy hétvégi telket erre milyen jogi itélet várhato közös gyermekünk nem született.Válaszát elöre is megköszönve várom.
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2011-03-26
Tisztelt jános!

Amennyiben másképp nem dönt élettársának lánya (pl. nem mond le a gyermekei vagy az Ön javára), akkor ő az örökös.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Idisz 39167 számú kérdéseKomárom-Esztergom2011-03-16
Tisztelt Ügyvédnő!
Férjem tavaly elhunyt. Családi házunk van. A telket, amire építkeztünk még az esküvő előtt férjem vásárolta, a tulajdoni lapon is 100%-os tulajdonosként van feltüntetve. Az esküvőnk 1992. augusztusában volt, a családi házra a használatba vételi engedélyt 1993. szeptemberében kaptuk meg. A hitelt is közösen vettük fel és törlesztettük. A családi házra az építési engedély a férjem nevére szólt, mert a terveken is csak az Ő neve szerepelt, bár már akkor is együtt éltünk. A használatbevételi engedély is (az építési engedéllyel egyezően) a férjem nevére szól, bár már akkor házasok voltunk. A néhány évvel később épülő garázs és kerítés építési engedélye már mindkettőnk nevére szólt. Kérdésem, hogy a hagyatéki eljárás során a családi ház és telken lévő egyéb ingatlanok (garázs, kerítés) házasság alatt szerzett közös vagyonnak minősülnek-e. Válaszát előre is köszönöm!
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2011-03-26
Tisztelt Idisz!

A közjegyző az ingatlannyilvántartás alapján hozza meg a hagyatékátadó végzést. A leirtak alapján közös vagyonnak minősül, de mivel férje életében nem rendezték a tulajdoni helyzetet, azaz nem kérték feltüntetni az Ön tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásban, ezért a közjegyző előtt Ön nem minősül tulajdonostársnak.

Amennyiben férje nevén szerepelnek az ingatlanok, akkor - ha van közös gyermekük - azokat ő/ők fogják örökölni.

Nem irta meg, hogy férje után ki a következő öröklésre jogosult!


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

kis istván zoltán 39153 számú kérdéseBács-Kiskun2011-03-15
Tiszteletem! édesanyám meghalt és az ő álltala lakott önkormányzati lakást megvásároltuk a testvéremmel. édesanyámat 3-éve vittem magamhoz hogy ápoljam mivel sulyos beteg volt. édesanyám csináltatott velem 1-papirt amiben az áll hogy én ápolom és az ingatlant én örököljem.Na de a testvéremmel ketten vagyunk tulajdonosok. kinek mi jár ez esetben??? előre is köszönöm üdv kis istván zoltán.
dr. Nagy Zoltán válasza2011-04-10
Tisztelt Zoltán!
Az ingatlan nem része a hagyatéknak, az a testvérével közös tulajdon jelenleg is és az is marad, kivéve, ha a testvérével másként állapodnak meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Agnes 39147 számú kérdéseHeves2011-03-14
Tisztelt Fórum! Szüleim13 évvel ezelőtt húgom kiskorú lányának ajándékozták lakásukat. Apukám 3 éve és anyukám 3 hete meghalt igy mindkét szülői örökrész megnyilt és indulnék a köteles részért. (anyukám halála előtt ezt kérte tőlem) A kérdés csak az mi az alapja, mert az ingatlant 13 éve az önkormányzattól vették meg 2,5 millióért a szüleim,de a tulajdont a hugom 3 éves gyermekére iratták és ők csak haszonélvezők maradtak. Valójában ők sose voltak a lakás tulajdonosai, de opciós jogukkal élve megvették.
A köteles rész alapja most a hagyaték tiszta értéke.de ez Jelen esetben mi ? 2,5 millió vagy az ingatlanszakértő által megállapitott érték ami 11 millió forint. opciós jog itt közrejátszik? köszönöm a visszajelzést! Agnes
dr.Boros László ügyvéd válasza2011-03-21
Tisztelt Agnes! A juttatáskori értéket (de nem a kedvezményes vételárat, hanem az ingatlan forgalmi értékét) kell alapul venni, kivéve, ha ez valamelyik félre súlyosan méltánytalan (mert az ingatlan értékében a juttatás óta olyan jelentős változás történt).
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Gyöngyi 39144 számú kérdéseBudapest2011-03-13
Üdvözlöm!
Szeretném meg kérdezni, hogy édesanyám halála után , mint egyedüli örökös a bankban lévő összegből örökölhetek-e? Édesapám még él. Nem volt végrendelet. Ezt a banki összeget a hagyatéknál kell -e fel tüntetni? Köszönöm szépen
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-03-20
Tisztelt Gyöngyi!

Igen, a pénz a hagyaték része, pontosabban lehetséges, hogy annak csak fele, a másik fele pedig az édesapjáé. Viszont erre is érvényesül az üzvegyi jog, azaz a túlélő házastárs minden vagyontárgyon özvegyi jogot örököl, amelyet azonban a hagyatéki eljárásban megválthat, így a pénz fele (vagyis a negyede, ha a pénz jelenleg a szülők közös vagyona) az Öné lesz, a másik fele az édesapjáé, de mindenki azonnal felhasználhatja azt.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rita 39126 számú kérdésePest2011-03-11
Tisztelt Ügyvédnő / Ügyvéd Úr!

Édesanyám halála miatt, felértékelik az ingatlant. A tulajdoni lapon nem szerepel ház, viszont a telken van egy szoba-konyhás vályogház /1965-ben épült/ és ennek egy kibővitése szintén szoba-konyhás tégla épület, /1990-ben épült/mivel édesapám halmozott betegségei miatt /többek között TBC-s volt / külön helységet kellett biztosítani számára, amit én építtettem számára. Halála után én költöztem át édesanyámtól, és újítattam fel a lakrészt.
Kérdésem most a hagyatéki értékbecslésnél a tulajdoni lap alapján értékelnek fel, tehát csak az ingatlan számít, vagy az épületet is felértékelik? (Mivel anyagi ráfordításom csak nekem volt, így számomra nem mindegy, hogy belemegy a közösbe vagy sem.) Válaszát előre is nagyon köszönöm!
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-03-12
Tisztelt Rita!

A jelenlegi állapotot fogják értékelni, Ön pedig a ráfordításait a hagyatéki eljárásban vagy perben érvényesítheti a többi örökössel szemben. Ha nincs vita az örökösökkel, akkor nincs nagy jelentősége a felértékelésnek, mivel illetékmentesen örököl, így a magasabb érték sem fog plusz fizetési kötelezettséget jelenteni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ferenc 39111 számú kérdéseHajdú-Bihar2011-03-08
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném megkérdezni, hogy -két gyermekem közül az egyikre - haláláig tartó haszonélvezeti jogot, viszterhes szerződés alapján köthetek -e a saját tulajdonú ingatlanjaimra? Mennyiben fogja ez érinteni halálom esetén a másik gyerekem örökségi köteles rész kiszámítását, illetve el kell-e számolnom , ill számolnia a gyerekemnek ,a haszonélvezeti jog átadásából származó összeggel valakinek?
Egy másik kérdésem az, hogy örökösödési szerződés megkötése és a bekövetkezett halálom között, mennyi az az idő amikor még megtámadható a másik örökös részéről az aránytalanság miatt?
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2011-03-11
Tisztelt Kérdező!

Tájékoztatom, hogy nincs semmilyen törvényi akadálya annak, hogy gyermekével vagy gyermekeivel haszonélvezeti jogot alapító szerződést kössön az Ön tehermentes tulajdonát képező ingatlana vagy ingatlanjai tekintetében.

Erre, a haszonélvezeti jog alapítására okiratban kell, hogy sor kerüljön, melyet ügyvéd vagy közjegyző készíthet el.

A gyermek javára alapított haszonélvezeti joggal elszámolnia senki irányába nem kell, azonban az Ön esetleges halála esetén a törvényes öröklési rend kapcsán jelentősége lehet ennek a körülménynek.

A hagyaték tárgyát egyebekben az örökhagyó halálának pillanatában tulajdonát képező ingatlanok és egyéb vagyontárgyak képezik, és az esetleges kötelesrész számításánál a hagyaték tiszta értékét kell figyelembe venni, mellyel összefüggésben az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke bír még jelentőséggel.

Ha jól vettem ki kérdéséből a haszonélvezeti jogot visszterhesen kívánja alapítani, így ez a fenti számítási módban nem bír jelentőséggel.

Természetesen a haszonélvezeti jogért kapott ellenérték a mindenkor aktuális adójogszabályok alapján jövedelemadó köteles lehet, ezzel kapcsolatban azonban konkrét adatokat kellene ismernem, hogy ennél részletesebb választ tudjak Önnek adni.

Az utolsó kérdésében megjelölt örökösödési szerződés elég tág kategória és jogilag nem is túl adekvát, így általánosságban tudom Önt tájékoztatni, hogy főszabályként minden szerződés megtámadása egy éven belül lehetséges, azonban itt az aránytalanság miatti megtámadhatóság teljesen más összefüggésben értékelendő, mint ahogyan azt kérdésében felveti.

Ha Ön életében valamelyik örökösét bármely vagyontárgya tekintetében előnyhöz juttatja és ezzel a másik vagy a többi örökös nem ért egyet, az erre vonatkozó szabályok megint csak összetettebbek annál, hogy ilyen formában a kérdése megválaszolható legyen. Főszabályként azonban megállapítható, hogy az örökhagyó a kötelesrészre vonatkozó szabályok kivételével szabadon rendelkezik majdani hagyatékával és azt arra és olyan formában hagyja akire kívánja.

Természetes érdemes ezen rendelkezést ugyancsak ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett okiratban elkészíteni, ugyanis így jóval kisebb a veszélye az eredményes megtámadásnak.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@racsaidr.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Cimkefelhő:
öröklési illeték ingatlan zálogjog ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték budapesti ügyvéd jelzálogjog alapítás ingatlanjog ügyvéd öröklési szerződés adatai iratminták elővásárlási jog közös tulajdont megszüntető szerződés adatai adókalkulátor birtokvédelem ajándékozási illeték ingatlanok birtoka társasházi törvény ingatlan szerződéstervezetekIngatlan - Add el magad

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Homeinfo
www.homeinfo.huMunka Magyarországon
Munka Magyarországon