ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Katinka 37795 számú kérdésePest2010-10-18
Tisztelt Fórum!
Szeretnék választ kapni hogyan alakul az öröklés nálunk.Férjemmel 15 éve vettünk egy házat , ő a tulajdonos anyukája a haszonélvező.Akkor még nem voltunk házasok , tíz éve házasodtunk össze.Van két gyermekünk. Férjem halála esetén hogy alakul az öröklés?Esetleg válás esetén?
U:Nehéz anyósommal...az együttélés.

Köszönettel:Katinka.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-10-20
Tisztelt Katinka!

A gyermekek lesznek az örökösök, Ön pedig özvegyi jogot örököl. Ez utóbbi viszont azt jelenti, hogy az anyós lesz jogosult az ingatlant használni, a tulajdonost és Önt is megelőző módon, így elvileg kizárólagos joga lesz az ingatlan birtoklására....


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ilona 37794 számú kérdéseHeves2010-10-18
Tisztelt Uram és Hölgyem!
Szeretném megtudni, hogy van e jogi alapunk törvényes örökösöknek megtámadni nagybátyám végrendeletet, melyben a házát és autoját testvérére és barátjára hagyott.
A nagybátyám április 12-én halt meg kórházban, sulyos betegségben szenvedett, megmütötték, leginkább az intenziv osztályon volt, ahova egyszerre csak egy látogató mehetett be. A végrendeletét április 8-án irták alá, nem tudom pontosan hogy azon a napon az intenziv osztályon volt-e, de valószinű hogy nagyon sulyos állapotban volt 4 nappal a halála előtt.
 
A nagybátyámnak nem élt senkije, csak egy testvére. A másik testvére mi édesapánk, 1982ben meghalt, tehát a törvényes öröklés rendje szerint az élő nagybátyánk és mi három testvér örökölnénk. A végrendeletben nagybátyám a fele házát a testvérére, a másik felét és egy Skoda autot egy barátjára hagyta.
 
 
 
Ezek a kérdéseing-aggályaink, szeretni tudnánk hogy érdemes-e perelni. Az ügyvéd ebben az ügyben ugyanaz az ügyvéd.
Háttér:
 
 
Először is az öröksége tárgyalás meg volt tartva most október tizedikén. A közjegyző nem tudott a végrendeletről. A tárgyaláson ügyvéd képviselte az elhunyt élő testvérét, ez az ügyvéd közölte, hogy van végrendelet, az elhunyt örökhagyó barátja őrzi,akit a közjegyző a tárgyalást felfüggesztve azonnal felhivott telefonon és berendelt, a barát a végrendelettel meg is jelent. Mindez jegyzőkönyvben van.
 
1. Végrendeletet nagybátyánk soha nem készitett tudtunkkal. Ugy gondoljuk, hogy az utolso pillanatban irt végrendeletet befolyásolás hatására tette, leginkább a barát érdeke lehetett hiszen a testvér amugyis törvényes örökös és nem örökölt többet a végrendelet alapján. A barát örökölt legtöbbet, a fél házat és az autot. A törvényes egyben végrendeleti örökös testvér is érdekelt lehetett, szemelyi ellentéte volt mindkét bátyámmal, az egyik nem adta meg neki a pénzt amit évekkel ezelött kölcsönzött, a másik bátyám negativan beszelt a feleséről.
2. A végrendeletet ügyvéd készitette, de nincs ellenjegyezve, ehelyett az ügyvéd a második tanu szerepet töltötte be az okiraton. Ez szabályos?
3. A végrendelet electronikus példánya megvolt az ügyvédnek, de aláirások nélkül, tehát biztos ö készitette.
4. Az ügyvéd képviselte a testvért az hagyatéki tárgyaláson.
5. Az ügyvéd korábbi ügyfele a testvér, aki visszaperelte költségeit az elhunyttól pár hónappal korábban.
6. Négy nappal halála előtt a nagybátyám nem valószinü, hogy megfontolt akarattal és tisztánlátással döntött a végrendelet megirásáról. Egészsége, ereje és szellemi képessége valószinű hogy korlátozott volt. Az aláirása is mutatja, ha ő irta alá egyáltalán.
7. Lehet-e ugyanaz az űgyvéd több szerepet tölt be ugyanabban az ügyben. Visszaperelte az élő testvér számára a költségeket az elhunyttól, utána végrendeletet irt a testvér és barát javára, amit nem ellenjegyzett és mint magánszemely tanuként irt alá (egyébként csak egy tanu van, az ügyvéd a második tanu), majd a hagyatéki tárgyaláson képviselte a meg nem jelent kedvezményezettet (természetesen elfogadta a végrendeletet a testvér nevében, naná, hiszen ő irta). Ez nem etikus szerintünk.
8. A tárgyalás fel lett függesztve, mi hárman testvérek törvényes örökösök kaptunk 60 nap haladékot, hogy eldöntsük, hogy elfogadjuk vagy nem a végrendeletet.
9. Szerintünk az elhunyt nagybátyánk egészségi állapota nem volt elegendő hogy megfogalmazza, aláirja, ezért is volt ügyvéddel iratva.
 
 
Tanácsukat szeretnénk kérni. Van e jogi alapja annak hogy pert inditsunk a végrendelet érvénytelenitésére?
Én az USAban élek, ezért fordulok emailben Önökhöz. A két bátyám ott élnek, Nagyrédén. Az ügy Gyöngyösön történt (ügyvédi per, hagyatéki tárgyalás, kórház. Én szivesen felhivom Önöket telefonon, ha tudnak ez ügyben segiteni. Kérem válaszoljanak erre az email cimre.
 
Köszönettel
Lantos Ilona
 
 
 
dr.Boros László ügyvéd válasza2010-10-18
Tisztelt Ilona! Ha megtámadják a végrendeletet, Önöknek kell bizonyítaniuk, hogy a nagybátyjuk az elkészítésekor, illetve az aláírásakor nem volt szellemi képességei birtokában, illetve, hogy külső befolyás hatása alatt állt. Annak eldöntéséhez, hogy erre van-e reális esélyük, pontos adatokra lenne szükség a nagybátyjuk betegségével, orvosi kezelésével és a végrendelet aláírasakori állapotával kapcsolatban. Azt javaslom, hogy a bátyjai keressenek fel személyesen egy ügyvédet, és úgy kérjenek tanácsot.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Marcella 37756 számú kérdéseTolna2010-10-13
Tisztelt Ügyvéd úr!
Élettársi kapcsolatban élek- nem tettük hivatalossá-. Páromnak felbukkant előző házasságából született fia. A ház amelyben élünk az én nevemen van (van két saját gyermekem). Örökölhet-e vagy tarthatok-e valamilyen jogos követeléstől a részéről az ingatlanra és más egyébre nézve? Hány év
együttéléstől számít közösnek az ingatlan, ha egyáltalán közösnek lehet tekinteni?
Köszönettel:Marcella
dr. Forgács Gábor ügyvéd válasza2010-11-13
Tisztelt Marcella!

Az Ön kizárólagos tulajdonában álló ingatlan nem válik az együttéléssel közös tulajdonná, így a felbukkant gyermek nem örökölhet.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

János 37734 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2010-10-10
Tisztelt ügyvéd úr!
A szüleim 1972-ben elválltak édesanyjám új házat épített magának ezután.Édesapám ebben az évben meghalt.1996-ban eltartási szerződést kötött a hugával és az öccsével.Tulajdonlapra be is van jegyezve.Én és a testvérem tarthatunk-e köteles részre igényt.A hagyatéki tárgyalás még most novemberre kaptunk értesítést.Más vagyontárgyáról mi nem tudunk mivel ő nem tartotta velünk a kapcsolatott.
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2010-10-14
Tisztelt János!
Ha a tartási szerződésben ő a tartásért cserében az ingatlant adta, akkor nem , mert így az ingatlan már nem része a hagyatéknak (a halála előtt elidegenítette).
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
+36 30 289 2889

mail@drszegedi.hu

Adri 37718 számú kérdéseKomárom-Esztergom2010-10-07
Tisztelt Ügyvédnő!

Kérdésem az lenne, hogy amennyiben végrendelkezik valaki, később módosíthatja e a végrendeletet anélkül, hogy a korábbi végrendelet szerinti örökösök (akik nem a törvényes rend szerinti örökösök) ne szerezzenek tudomást erről?

Köszönöm válaszát!
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2010-10-25
Tisztelt Adri!

Természetesen igen, a végrendeletnek nem érvényességi feltétele, hogy a korábbi végrendelet szerinti örökösök értesüljenek az újról.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Katalin 37685 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2010-10-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyám meghalt.Állandó lakcímem nála volt mivel 15 éve vele éltem gyermekemmel együtt,igaz nem volt fekvő beteg de mozgáskorlátozott volt így mindennemü ügyes-bajos dolgát mi intéztünk.Sajnos végrendelet nem született mivel van két nővérem akiket nem akart kizárni teljesen az örökösödésből.Sajnos eléggé ellenségesek velem ,nem tudom mit kezdhetnék az életemmel.Szeretném megvenni a lakást de sajnos pénzem nincs,esetleg részletfizetéssel tudnám megvenni tőllük a részüket.Jelent-e valami előnyt,hogy én gondoskodtam rólla 15 éven keresztül vagy az,hogy állandó lakcímem?Jelenleg a lakásban élek én fizetek minden költséget.Eladhatják-e az én beleegyezésem nélkül is a lakást?M történik ha én nem egyezem bele a lakás eladásába?Kötelezhetnek-e valamire?Mik a jogaim?Köszönöm válaszát.Tisztelettel:Katalin
dr.Tóth László ügyvéd válasza2010-11-03
Kedves Katalin!

Ezek szerint a testvéreinek van hol lakni, míg Önnek nincs más ingatlana. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van, az értékesítésre kerülő ingatlan hányadra. Az Ön hozzájárulása nélkül az egész ingatlant nem tudják eladni, és Önnek akkor is elővásárlási joga lesz, ha ők a saját ingatlanhányadukra találnának vevőt. Ez meglehetősen ritka dolog. Az ingatlan fenntartása valamennyi tulajdonos kötelezettsége, és abban az esetben, ha Ön költ az ingatlanra, azt érvényesíteheti a testvéreivel szemben az ingatlanrészük megvásárlása során. Annak nincs jelentősége, hogy kizárólag Ön gondoskodott az édesanyjáról, de erkölcsi vetülete mindenképpen van, és a testvérekkel szemben felhozható, hisz valamennyi gyereknek egyformán kötelessége gondozni a szülőt, és az esetleges magához váltás esetén forintosítani is lehetne a gondozás díját 3 felé elosztva. Ezt az összeget be lehetne számítani a vételárba is, de ez megegyezés kérdése. Itt jön az erkölcsi kategória is. Annak van jelentősége, hogy Ön oda be van jelentve, mert csak lakottan tudják eladni az ingatlanhányadukat, ami nyilvánvalóan csökkenti a forgalmi értékét.


Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

László 37675 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2010-10-01
Tisztelt Ügyvédnő!

Öröklési szerződést kötöttem, de a földhivatalba nem jegyeztettük be, mivel én és az örökhagyók közötti távolság elég nagy és már akkor szó volt róla hogy az ingatlant eladjuk.
Ügyvéd és két tanú előtt beleegyeztem abba hogyha sikerül az ingatlant eladni akkor ők helyettem az adás vételi szerződést alá írhassák.
A lakásuk eladása után pedig hozzám költöznek, az öröklési szerződés szerint. A lakást nem sikerült eladni és az egyik örökös most elhunyt.
Kérdésem az lenne hogy van,-e ennek valamilyen jelentősége? A szerződés igy is érvényes?
Válaszát előre is köszönöm.
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2010-10-05
Tisztelt László!

Nem elírás az, hogy ki halt meg? Ön azt írta, hogy az egyik örökös. Nem az egyik örökhagyó halt meg? Ha az örökhagyó halt meg, akkor a hagyaték során sürgősen be kell mutatni az öröklési szerződést, hogy az örököljön.Sőt, lehet hogy be is kellene adni most a szerződést a földhivatalba. Azonban ha ténylegesen a tartás nem valósult meg, a törvényes örökösök megtámadhatják a szerződést ezen az alapon. Ha az örökös, eltartó halt meg, akkor meg módosítani kellene a szerződést.
Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+36 96 618628 begin_of_the_skype_highlighting              +36 96 618628      end_of_the_skype_highlighting;

baimoni@t-online.hu

István 37650 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2010-09-28
Tisztelt ügyvéd úr!

A kérdésem a következő:
Apám nemrég meghalt, az örökösök én, anyám és a féltestvérem(apám házasságon kívüli gyermeke) vagyunk. Hogyan oszlik el ilyenkor az apám és az anyám közös tulajdonában lévő ház, mint örökség?

Előre is köszönöm válaszát.
Üdv, István
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2010-10-07
Tisztelt István!
Az édesapja részét ön és a testvére öröklik 1/2-1/2 arányban, az édesanyja haszonélvezeti jogot szerez.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3.
+36 30 289 2889

mail@drszegedi.hu

Bani 37646 számú kérdésePest2010-09-28
Köszönöm a válaszukat. Azt hallottam, hogy végrendelet esetén, azt a személyt, családtagot, akit az öröklésből ki akarnak zárni, akkor a végrendelkezők azt úgy tehetik meg, hogy a végrendeletben számára valamennyi összeget (ami lehet minimális is) megjelölnek, hátrahagynak, s akkor ha már valamilyen összeg birtokosa lesz az akaratuk szerint kizárandó családtag, akkor a végrendelet szerint nem jár neki a köteles rész. Igaz ez? Köszönöm.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-10-09
Tisztelt Bani!

Nem igaz. Pontosabban úgy igaz, hogy a nevezett összegnek el kell érnie a kötelesrész mértékét!
Ha kitagadásról van szó, akkor viszont a tv-ben meghatározott esetekben van erre lehetőség.
Kérem, hogy olvassák el az ingatlanjog.hu honlap öröklésről szóló tájékoztató rovatait.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Csilla 37641 számú kérdéseHajdú-Bihar2010-09-27
Kedves Ügyvédúr!
2008-ban öröklési szerződést kötöttem a volt anyosommékkal. De a szerződésben foglaltakat már 2000-töl teljesítettem, amit a szerződés kötésnél is az okiratba foglaltuk. Ez év tavaszán a volt aposom elhalálozott, az óta a volt anyósom a szerződés felbontását kéri, és közben a bírósághoz fordult.
Kérdésem a következő lenne hogy melyik évtöl köteles a volt anyósom velem elszámolni? A szerződés megkötésétől vagy a korábbi időpontól amit a szerződésbe foglaltunk, és ők azt ügyvéd és két tanu elött irtak alá? Felfogja-e bontani a szerződést a bíróság? A volt anyósom a temetés után elzárkozott a teljesitéseim elöl, a kifogása az volt hogy elküldtem a szerződés másolatát a hagyatéki osztálynak, megsem vártam hogy a volt aposom kihüljön, és én máris intézkedtem. Azóta nem enged be a lakásba, a temetési számlák az ő nevére lettek kiállitva, az összeget sem vette el tölem. Én a szerződést megkötö ügyvédhez fordultam és a temetési összeget nála letétbe helyeztem, mivel a szerződés tartalmazza hogy nekem kell az őrőkhagyót eltemetnem. Az ügyvéd értesitette a v. anyosomat hogy vegye át a temetési összeget, de ő nem volt rá hajlandó, egyszerüen visszautasította.
Kérdésem az lenne hogy mire számithatók ezek után? A volt aposom részét jogosan megörököltem? Az v. anyósom mit tehet? A bíróság tartásra fog kötelezni vagy fel fogja bontani a szerződést.
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2010-09-29
Tisztelt Kérdező!

A bíróság ítéletével kapcsolatban jóslatokba nem bocsátkozhatom, illetőleg ahhoz, hogy kérdésére pontos és kimerítő választ tudjak adni, nyilvánvalóan az ügy valamennyi részletét is ismernem kellene. Ezek hiányában általánosságban arról tudom tájékoztatni, hogyha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a tartás ellenében kötött öröklési szerződés teljesítése lehetetlenné vált és a célja a szerződés módosításával sem valósítható meg, bármelyik fél kérelmére a bíróság az öröklési szerződést a felek megfelelő kielégítésével megszünteti.

Megszünteti a bíróság a fél kérelmére a tartáshoz kötött öröklési szerződést, ha annak célja életjáradékká változtatással nem valósítható meg, azonban nem szüntethető meg a szerződés, ha az állapítható meg, hogy a szerződésszerű teljesítést az örökhagyó alapos indok nélkül utasította vissza. Annak elbírálásánál, hogy a szerződés megszüntetése indokolt-e, szükséges annak felderítése, hogy az örökhagyó tartása és gondozása a jövőben miként biztosítható. Vizsgálni kell, hogy a felek kielégítése miként rendezhető és a szolgáltatásokat egyoldalúan visszautasító örökhagyóra a szerződés megszüntetése esetében nem hárul-e olyan teher, amely szerződésmódosításával még elkerülhető.

Az anyósa által indított per nem befolyásolja a volt apósa után járó öröklést, hiszen az apósa halálával az öröklési szerződés rá vonatkozó része megszűnt. Amennyiben ő a szerződés megszüntetése iránt még életében pert nem indított, úgy halála után jogutódja sem jogosult ilyen jellegű per megindítására.

Az, hogy melyik évtől veszi számításba a bíróság az elszámolást, az nyilván a felek erre irányuló kérelmétől függ, amennyiben az anyósa csak a szerződéskötés évétől terjeszti elő kereseti kérelmét, úgy önnek természetesen megvan a lehetősége az egyéb igények követelésére és beszámítására is az elévülési szabályok figyelembevételével.Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Sz.Margit 37629 számú kérdéseBudapest2010-09-25
Tisztelt Ügyvéd úr !!!

Akkor az azt jelenti,hogy azt a költségösszeg visszaigénylését elvesztettem?(temetési költs.)
Mindenképpen a megadott telefonszámon időpontot fogok kérni Önöktől.

Köszönöm szépen addig is !!!

Sz.M.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-25
Tisztelt Sz.Margit!

Nem feltétlenül, de nem tudom, hogy eltelt-e az öt év...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sz.Margit 37628 számú kérdéseBudapest2010-09-25
Tisztelt Ügyvéd Úr !!!
Válaszait nagyon szépen köszönöm.
Az igény elévülése alatt mit kell értenem?Ez esetleg eltelt évekhez van kötve? 2005-ös évi ez a hagyaték.
Az örökösök a tulajok.A részbeni megtérítés alatt fele összeget,vagy a teljeset?Vagy ezt hogyan számolják ki?
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-25
Tisztelt Sz.Margit!

Öt év az elévülés időtartama. A részbenit rosszul írtam, nem részbeni, hanem az örökösök a tulajdoni arányuknak megfelelően...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ágnes 37605 számú kérdéseBudapest2010-09-23
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném kérni a segítségét az alábbi problémámban.Édesanyám meghalt,de anyai nagymamám még él.Édesanyámnak van egy élő,és egy halott testvére.Most jutott tudomásomra,hogy a még életben lévő testvér aláíratott 2 tanú jelenlétében nagymamámmal valami papírt,amit nem láttam,miszerint az anyai részt egyedül ő örökli,és én ne is számítsak az örökségemre.Egyébként nagymamámmal jó a kapcsolatom,és ő soha nem említett ilyesmit.Lehetséges ez?Mit tehetek?Köszönöm előre is válaszát.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-25
Tisztelt Ágnes!

Igen, elvileg lehetséges, csak nem tudjuk, hogy mit írt alá a nagymama, az lehet egy érvéynes - de akár egy érvénytelen - végrendelet is akár...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 37587 számú kérdéseHeves2010-09-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az apai nagymamám után örököltem egy ingatlanrészt még 2009-ben.A már elhunyt édesapámnak járó részt kaptam meg én,mint egyenes ági örökös,vérrokon.Sajnos rám akkor nem vonatkozott az illetékmentesség,lévén elmúltam 18 éves.Még 2009-ben megkaptam az illetékfizetési kötelezettségről szóló levelet,ami az adott évben jogerőre is lemelkedett.Az összegre részletfizetési kedvezményt kértem,ez 2011 szeptemberében jár le.Az lenne a kérdésem hogy az idei megváltozott jogszabály,mely az unokának is illetékmentességet biztosít érvényes-e az én esetemben visszamenőlegesen,vagy a már jogerős döntésekere,folyamatban lévő ügyekre nem vonatkozik? Illetve hogy jelen helyzetben kell-e még fizetnem az ingatlan után,és ha nem akkor visszakapok-e valamit a már befizetett összegből.
Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel:Katalin
dr.Boros László ügyvéd válasza2010-09-23
Tisztelt Katalin! A már jogerősen kiszabott illetékekre nem vonatkozik a mentesség.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Csilla 37579 számú kérdéseBudapest2010-09-20
Üdvözlöm:
Férjem elhunyt,aki után maradt egy ingatlan rész ebből a volt férjemnek 28nm.Az ingatlanak 3-rom tulajdonosa és egy haszonélvezője van. Én a közös gyermekünk örökségét vissza szeretném utasítani, mivel tíz éve hogy per alatt áll. A volt páromnak ez idáig a bíróság fél millió Ft. perköltséget szabott ki, amit a gyermekemnek ki kel fizetni ha én az örökséget a gyereknek elfogadom megfizetni nem tudok, mivel ezt az anyagi helyzetem nem teszi lehetővé. A pernek még nincs vége és kitudja hogy még mennyi perköltség fog ebből származni. Nem is beszélve róla hogy én nekem kel a kiskoru helyett ezek után majd a bíróságra járni, az ügy kimenetelét sem tudom, igy hogy fogom a gyermekemet védeni? A gyámhatósághoz fordultam, de még semmi bíztatot nem kaptam. miért nem dönthetek a gyermekem helyett? miért kel ránk erőltetni amit egyszer nem akarok? Mire a gyermekem felnő a perköltség kamata elviszi az ingatlan értékét, sőt még felnőtt korára adóságot fog szerezni.
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-25
Tisztelt Csilla!

Nem teljesen látom át a helyzetet, de tény, hogy a visszautasítás gyámhatósági akadályba ütközhet, az Ő meggyőzésük vezethet eredményre.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
drágaköves ékszer ingatlanjog haine online ingatlanhirdetés iphone speaker ügyvéd webdesign cégjogAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása