ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Katalin 37587 számú kérdéseHeves2010-09-21
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az apai nagymamám után örököltem egy ingatlanrészt még 2009-ben.A már elhunyt édesapámnak járó részt kaptam meg én,mint egyenes ági örökös,vérrokon.Sajnos rám akkor nem vonatkozott az illetékmentesség,lévén elmúltam 18 éves.Még 2009-ben megkaptam az illetékfizetési kötelezettségről szóló levelet,ami az adott évben jogerőre is lemelkedett.Az összegre részletfizetési kedvezményt kértem,ez 2011 szeptemberében jár le.Az lenne a kérdésem hogy az idei megváltozott jogszabály,mely az unokának is illetékmentességet biztosít érvényes-e az én esetemben visszamenőlegesen,vagy a már jogerős döntésekere,folyamatban lévő ügyekre nem vonatkozik? Illetve hogy jelen helyzetben kell-e még fizetnem az ingatlan után,és ha nem akkor visszakapok-e valamit a már befizetett összegből.
Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel:Katalin
dr.Boros László ügyvéd válasza2010-09-23
Tisztelt Katalin! A már jogerősen kiszabott illetékekre nem vonatkozik a mentesség.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Csilla 37579 számú kérdéseBudapest2010-09-20
Üdvözlöm:
Férjem elhunyt,aki után maradt egy ingatlan rész ebből a volt férjemnek 28nm.Az ingatlanak 3-rom tulajdonosa és egy haszonélvezője van. Én a közös gyermekünk örökségét vissza szeretném utasítani, mivel tíz éve hogy per alatt áll. A volt páromnak ez idáig a bíróság fél millió Ft. perköltséget szabott ki, amit a gyermekemnek ki kel fizetni ha én az örökséget a gyereknek elfogadom megfizetni nem tudok, mivel ezt az anyagi helyzetem nem teszi lehetővé. A pernek még nincs vége és kitudja hogy még mennyi perköltség fog ebből származni. Nem is beszélve róla hogy én nekem kel a kiskoru helyett ezek után majd a bíróságra járni, az ügy kimenetelét sem tudom, igy hogy fogom a gyermekemet védeni? A gyámhatósághoz fordultam, de még semmi bíztatot nem kaptam. miért nem dönthetek a gyermekem helyett? miért kel ránk erőltetni amit egyszer nem akarok? Mire a gyermekem felnő a perköltség kamata elviszi az ingatlan értékét, sőt még felnőtt korára adóságot fog szerezni.
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-25
Tisztelt Csilla!

Nem teljesen látom át a helyzetet, de tény, hogy a visszautasítás gyámhatósági akadályba ütközhet, az Ő meggyőzésük vezethet eredményre.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 37572 számú kérdéseHeves2010-09-20
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Volt férjem, gyermekeim apja meghalt,aki egyedüli gyermek volt.Most meghalt az Ő édesanyja is.Semmilyen levelet nem kaptunk örökséggel kapcsolatosan.Arra lennék kíváncsi , hogy gyermekeim számára van -e köteles rész amit majd valamikor , ha netalán a Tatájuk is meghal kiadható lesz? Vagy esetleg kitagadhatók,más javára??
Mert a Tata elmondta , hogy készítettek végrendeletet de ,hogy mit tartalmaz ezt nem részletezte, és szerintem nem is fogja,Én pedig nem vagyok egy erőszakos típus.Van egy kis rossz érzésem ,miszerint nem az egyenes ági örökösök fognak örökölni,hanem aki betolakodott árván maradt gyermekeim majdani örökségére!Hát sajnos ilyen világot élünk,ahol még az árvákat is megrövidítik a rokonok!!??..
Tisztelettel: egy édesanya
dr.Boros László ügyvéd válasza2010-09-20
Tisztelt Erzsébet! A gyermekei jogosultak kötelesrészre, és a hagyatéki eljárásban bejelenthetik az igényüket.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Jávorka 37546 számú kérdéseBudapest2010-09-15
Nagymamám meghalt május 8-án, a végrendeletében az ingó és ingatlan vagyonát rám hagyta. A lakás jelzáloggal terhelt, (kb. 1000000 Ft van még hátra).
További örökös az édesanyám, és a nagybátyám.
Nagymamámat édesanyám gondozta a haláláig, 10 éven keresztül folyamatosan, én is itt laktam, a nagybátyám a gondozásban semmiféle formában nem vett részt, édesanyám és nagymamám nyugdíja nem fedezte az ápolási, a hitel- és megélhetési költségeket, az én jövedelmem egy része is erre a célra ment el. A nagybátyám most követeli a köteles részt, de a hitel vállalására nem képes, alacsony nyugdíja és egyéb hitele miatt. A nagymamám halála óta eltelt időszakban –a temetési költséget, az esedékes közjegyzői díjat, a lakás fenntartását, valamint a folyamatos törlesztőrészleteket én fizettem, a nagybátyám ezen költségeket nem akarja és nem is tudja fizetni.
A jelzálog adósa a nagymamám volt, adóstárs a testvérem, a befizetett csekkeken a nagymamám neve szerepel. Eddig 3,3 millió Ft-ot fizettünk ki, és még további 3 év van hátra a lejáratig. Ha a nagybátyám végképp nem hajlandó lemondani az örökrészéről, akkor az esetleges bírósági eljárás során hogyan tudom igazolni, hogy a hiteltörlesztéseket én is fizettem, illetve ezen összeget a kötelesrészből levonathatom-e az örökösödési eljárás során.
Ezen tények birtokában, ha a nagybátyám nem mond le az örökrészéről, kell-e neki köteles részt fizetnem, amit, ha nem tudok kifizetni, tulajdonrész kerül-e rá? Hogyan tudnám ezt megakadályozni, vagy az esetleges bírósági eljárás során mennyi lenne az esélyem a pert megnyerni?
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-18
Tisztelt Jávorka!

A hagyatéki eljárásban kell bejelenteni a hitelezői igényeit, amelyeteket első körben a közjegyző bírál el, csakúgy mint a kötelesrész iránti igényt - ami az elmondottak alapján jogos - amennyiben a felek nem tudnak megállapodni, úgy marad a bírósági út. A bizonyítási eszközök pedig lehetnek tanúk és okiratok, nem tudom, hogy utóbbiak miként állnak rendelkezésére. Azt nem tudja kikényszeríteni, hogy Ő lemondjon az örökségről, legfeljebb a vele szemben támasztott igény azt "lenullázza"...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szandi 37545 számú kérdéseHeves2010-09-15
Tisztelt Ügyvédúr!
Öröklési szerződést kötöttem a volt anyosommal és aposommal. Az aposom ez év tavaszán elhunyt, anyosom közben meggondolta magát és kérte hogy tépjem össze ezt a szerződést. Nemet mondtam és ő ezért megharagudott. Az óta nem enged be a lakásba igy a szerződésben leirtakat nem tudom miatta tovább teljesiteni. A szerződés 2008-ban készült, de én már ezt megelőzöen 8-éve gondoskodtam roluk, nagyon megvoltak velem elégedve, ezért is döndtöttek a szerződés meg kötésére. Kérdésem az lenne hogyha nem tudom tovább a feltételeket teljesiteni mire számithatok? Ha elszeretnék számolni a volt anyosommal akkor azt melyik évtől kérhetem? Egyik félnek sem volt a szerződésben foglalva haszonélvezet. Kérhetek -e tőle az elhunyt aposom után megörökölt ingatlan birtoklásáért használati dijat?
Válaszát előre is köszönöm.
dr.Boros László ügyvéd válasza2010-09-16
Tisztelt Szandi! A szerződést benyújtották a földhivatalhoz, és feljegyeztették a tulajdoni lapra az elidegenítési és terhelési tilalmat az Ön javára? Ha igen, akkor Önnek megvannak a jogi biztosítékai, illetve a volt anyósának nincs joga egyoldalúan megszüntetni a szerződést, ugyanakkor célszerű lenne - ügyvédi közreműködéssel - dokumentálni a kialakult helyzetet. Ha el szeretne számolni, akkor azt a szerződéskötés évétől kérheti. Használati díjat vélhetően nem kérhet, mert a volt anyósának törvény alapján valószínűleg özvegyi joga van az Ön tulajdonába került részen.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Ágnes 37527 számú kérdéseSomogy2010-09-13
Tisztelt Ügyvédnő/Úr!
Arra a kérdésre szeretnék válasz kapni, hogy 1993-ban elhunyt nagyanyám házas ingatlanát a gyerekei eladták, de mint az idei évben kiderült, csak egy részét irták át a vevőnek. Az új tulajdonosok már elhagyták az ingatlant, és felszólitottak bennünket a nagyanyám nevén maradt telek rendbe tételére. (Ez meg is történt.)
Kérdésem, hogy sem a nagyanyám gyermekei, sem a leszármazottjai nem igyénylik a területet! Milyen módon lehet erről lemondani, vagy felajánlani az önkormányzatnak, vagy az állam javára.
Válaszát várom tisztelettel: Ágnes
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2010-09-29
Tisztelt Ágnes!

Erre csak póthagyatéki eljárás keretében van mód, ha az érintett ingatlan nem került át az örökösök tulajdonába.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

ildiko 37493 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2010-09-08
Először is köszönöm a válaszát a kötelesrész kiszámításába/ildikó 37054levelében/ csak számomra az nem egészen tiszta hogy a házat a jelenlegi értéken kell a kötelesrésznél számítani és a föld érték miért a hagyatéki leltár szerinti értéken ami most 10 szeresét éri.

Köszönöm válaszát
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2010-09-16
Tisztelt ildiko!

Én csak a hagyatéki leltárból tudok kiindulni, és az ráadásul tavalyi, ha jól értem. De természetesen mindent ugyan akkori értéken kell elszámolni. Vagy a mostanin, vagy a a hagyaték idején lévő értéken.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147 begin_of_the_skype_highlighting              + 36 20 3593147      end_of_the_skype_highlighting; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Tamás 37492 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2010-09-08
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy ház aminek a felének tulajdonosa az apósom édesanyja és a másik felének a három gyermeke! De ha az após anyja meghal akkor ügye 1/3 rész az apósé lesz ! Most még él ! Az apóséknak két gyermeke van az egyik feleségem ! Arra készülnek ,hogy a feleségem megkérdezése nélkül lemond a tulajdonrészéről (após) a másik gyerek részére ! A kérdésem az lenne ,hogy mit tudunk ilyenkor tenni ,mert nem szeretnénk ha minket ill.a feleségem hátrány érne ? Van-e arra mód, hogy valamilyen formában érvényesítsűk a feleségem öröklési jogait és megteheti e ezt ,hogy a lányát kihagyja ebből az egészből ?

Válaszát előre is köszönöm !

Üdv. Z.Tamás
dr.Tóth László ügyvéd válasza2010-09-16
Tisztelt Tamás!

Az após az életében szabadon rendelkezik a vagyonával. Az örökség tárgya mindig az, ami az örökhagyó halála pillanatában az Ő tulajdonát képezi. Ha még életében átíratja a másik lányára az őt megillető tulajdonhányadot, az ellen érdemben nem tudnak tenni.


Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Katalin 37489 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2010-09-07
Tisztelt ügyvédnő!
Öröklési szerződést kötöttem másodunokabátyámmal, aki agglegény volt. Másfél évig ápoltam, gondoztam, tartottam. Súlyos betegségében végig mellette voltam. Mindent megadtam neki, amit csak lehetett. Tisztességesen eltemettettem. Az öröklési szerződést ügyvéd készítette. Aszerződésben az unokabátyám engem tett meg kizárólagos örökösének. Egy els unokahúg a közjegyzőnél vitatja a bátyám aláírását. A közjegyző ezt az unokahúgot meghívja a "hagyatéki" tárgyalásra is. Megtudtam, hogy igényt tart az autóra és még ki tudja, hogy mire? Az említett húgnak az unokabátyámmal nem volt kapcsolata. Egy évben egyszer hívta búcsúba. Betegsége alatt egyszer sem látogatta meg, telefonon sem kereste. Mint említettem, a bátyám másfél évig nálam lakott, én viseltem gondját. A húg még tavaly kijelentette, hogyha nekem aláírsz, hogy mindened az enyém, akkor jöhetsz. Ezt többen is hallották. Azt mondta, hogy meg fogja támadni a közjegyző határozatát. Így az ügy a bíróságon fog folytatódni.
Kérdéseim a következők:1. jogosan lesz-e ott a tárgyaláson
2.jár-e öröklési szerződés esetén köteles rész
3.hogyan lehet érvényt szerezni a bátyám végakaratának, hogy engem nevezett kizárólagos örökösének és senki mást
4. követelhet-e bármit az a húg, aki soha nem törődött az unokabátyjával
5. mit tehet a közjegyző
Én úgy tudom, hogy öröklési szerződést bárkivel lehet kötni. Vagy nem?
Várom megtisztelő válaszát.
Tisztelettel:Katalin
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2010-09-16
Tisztelt Katalin!

Az öröklési szerződés lényege, hogy az nem ajándékozás, tehát ellenérték fejében jutok a hagyatékhoz.Alapvetően szóba sem jöhet a kötelesrész. De az unokahúg amúgy sem jogosult a kötelesrészre. Ha ő törvényes örökös lenne, jogosult a tárgyaláson részt venni. A közjegyző az öröklési szerződés szerint adja át a hagyatékot, melyet megtámadhat bíróság előtt, akinek érdekében áll, így pld aki a törvény szerint egyébként örökölne. Amúgy jól tették, hogy öröklési szerződést kötöttek , mert valóban kizárólag azon az alapon lehet esélye, ha bizonyítja, nem jó az aláírás.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147 begin_of_the_skype_highlighting              + 36 20 3593147      end_of_the_skype_highlighting; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Picur 37479 számú kérdéseZala2010-09-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapámnak két testvére volt, mindekettő agglegény maradt és gyermektelenek. Egyik testvére a végrendeletében édesapámat jelölte meg örökösének. Édesapám sajnos két éve maghalt, és most meghalt az a testvére is, aki végreendeletében azt akarta, hogy a házát édesapám örökölje. Mivel az örökhagyó halálakor az örökösnek nevezett testvér (az édesapám) már nem élt, így ki fogja örökölni a házat. Mi, azaz az édesapám gyermekei (mint a végrendeleti örökös leszármazói), vagy esetleg az a testvér, akire egyébként nem szándékozott semmit sem hagyni.
Tisztelettel várom válaszát!
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2010-09-07
Tisztelt Picur!
Kiesik az öröklésből, aki az örökhagyó előtt meghal. Ilyenkor az örökség visszaszáll a szülőkre, ha ők is meghaltak, a szülők leszármazóira. Önök az élő testvérrel egyenlő arányban örökölnek.Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

József 37465 számú kérdéseKomárom-Esztergom2010-09-05
Tisztelt Ügyvédnő!
Édesanyám 1/3 rész ingatlant örökölt, melyben testvére - az egyik örökös - és családja, valamint édesanyám édesapja, mint haszonélvező él.
Hogyan tud örökrészéhez hozzájutni, illetve kérhet-e
használati díjat az örökrészére?


dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2010-10-05
Tisztelt József!


Hogy használati díjat kérhet-e, annak megválaszolása több információt igényel, itt irásban nem is biztos, hogy megválaszolható.

Feltételezem, arra gondolt, hogy örökrészének értékéhez hogy juthat hozzá? Közös tulajdon esetén úgy, ha egy másik tulajdonostárs "megveszi" a részét, ha ez nem járható út, akkor a bíróság szünteti meg a közös tulajdont.Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Zsolti 37462 számú kérdéseVeszprém2010-09-05
A következő lenne a kérdésem.
A feleségem örökölt egy családi ház felét a testvérével közösen.A ház másik fele már az ő tulajdonuk 1/4-1/4 részben. Mi szeretnénk a feleségemmel a házat felújítani és odaköltözni.Ezzel kapcsolatba azt szeretném kérdezni,hogy milyen módon jönnénk ki legjobban,ha a hagyatéki tárgyaláson lemond a részéről, vagy ajándékozással mond le, esetleg van más megoldás is?
dr.Czilli Teréz ügyvéd válasza2010-09-06
Tisztelt Zsolt!

A jelenleg hatályos illeték törvény szerint a vérszerinti hozzátartozók közötti ajándékozás illetékmentes.
Ha a felesége testvére a hagyatéki tárgyaláson lemond az Ön által kérdezett házbéli örökségéről az a gyakorlatban ajándékozásnak minősül. A felesége testvére azonban a hagyatéki tárgyaláson csak a hagyaték tárgyát képező 1/4 ingatlanrész örökléséről tud lemondani, a már tulajdonát képező 1/4 ingatlan részre vonatkozóan ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okiratba foglalt ajándékozási szerződésben rendelkezhet.
A fenti válaszom csak arra az esetre vonatkozik, ha a felesége testvére oda akarja ajándékozni az ingatlanrészét az Ön feleségének, ha nem akkor közös tulajdon megszüntetése keretében lehet az ingatlanrész megváltási árának megfizetése mellett megszerezni a feleségének az ingatlan tulajdonjogát.
Tisztelettel
dr.Czilli Teréz ügyvéd
H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
+ 36 70 3772031

czilliterezdr@t-email.hu

Zoltán 37458 számú kérdéseBudapest2010-09-04
T. Ügyvéd Úr!

Sógornőm évekkel ezelőtt a (be nem jegyzett) élettársának ajándékozta lakása tulajdonjogának felét. Az élettárs meghalt, kérdés, ki örökli ezt a fél tulajdonrészt, az elhúnyt eléggé érdemtelen gyerekei, (unoka is van, három) vagy visszaszáll az ajándékozóra, esetleg vissza lehet ezt kérni?
Válaszát előre is köszönöm: Zoltán
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-05
Tisztelt Zoltán!

Végrendelet hiányában a leszámrazók örökölnek.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 37451 számú kérdéseTolna2010-09-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám júliusi halála után egyedüli gyermekként szüleim nevén lévő családi házunk felét -melyben most is lakunk- én öröklöm meg.
Mit kell tennünk annak érekében, hogy a férjem, bármi történjék is semmilyen körülmények között ne részsüljön az ingatlanból.Illetve részesülhetne-e egyáltalán?
33 éve vagyunk együtt és mindíg ebben a szüleim nevén lévő ingatlanban laktunk, egy gyermekünk van.
Válaszát megköszönve, maradok tisztelettel:

Judit
dr. Forgács Gábor ügyvéd válasza2010-09-03
Tisztelt Judit!

Ha nem lenne Önnek gyermeke, akkor ági vagyon lenne a szülői ház, azaz az Ön testvére, vagy annak leszármazói örökölnének, de mivel Önnek nincs testvére, de gyermeke van, az Ön tulajdonát a gyermeke fogja örökölni. Ha a gyermeke nem örökölne, mert kiesne az öröklésből, akkor - testvér híján - a férje örökölne, mint házastárs, hacsak nem él még Önnek nagyszülője. Tehát a férje addig nem örököl, amíg az Ön gyermeke örököl.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Tünde 37442 számú kérdéseBács-Kiskun2010-09-02
Tisztelt Ügyvédnő
először is Köszönöm az egyik alkalommal a válaszát de ha nem lenne probléma akkor volna egy másik kérdésem is .
Szeretném kérdezni
- én beadok az illetékes polgármesteri hivatalhoz egy hagyatékot valakinek van joga belenézni ?
-illetve a hagyatékot kezelő mondhat ki róla bármi információt?
Tisztelettel:Tünde
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2010-09-08
Tisztelt Tünde!

1.) Akinek a munkája elvégzéséhez szükséges, annak igen.
2.) Ő is csak annak mondhat, akinek szükséges.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
webdesign drágaköves ékszer iphone speaker ügyvéd haine online ingatlanhirdetés ingatlanjog cégjog