ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Judit 38230 számú kérdéseBudapest2010-12-07
Férjemtől elváltam 10 éve, de most újra szeretnénk összeházasodni. Én egy 1 szobás összkomfortos öröklakással rendelkezem Budapesten. Társamnak nincs semmi vagyona (csak nyugdíjjal rendelkezik), mivel lakását halála után eltartója fogja örökölni. Kérdésünk:

Ha most összeházasodunk és esetleg férjem halna meg előbb, mint én, akkor férjem 2 felnőttkorú gyereke (nem tartja velük a kapcsolatot már 20 éve) igényt tarthat az én lakásomra ill. részesedést kapnának belőle vagy nem? Esetleg ezt hogyan lehet megakadályozni, hogy férjem után a két felnőttkorú gyereke semmiféle igénnyel ne léphessen fel irányomba?

Nagyon várom gyors válaszukat. Előre is köszönöm!
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-11
Tisztelt Judit!

A férj gyermekei nem tarthatnak igényt a lakására, az az Ön különvagyonának a része.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Varga József 38226 számú kérdéseZala2010-12-07
Tisztel Ügyvéd Úr!


Hetekkel ezelőtt a nagymamám elhunyt és kiderült, hogy örökölni fogok utána egy kis faluban egy belterületi ingatlant , amelyen egy roskadozó gazdasági épület van elhanyagolt gyümölcsössel . Az is kiderült, hogy ez a terület osztatlan közös tulajdon a rokonok között.
Azt szeretném megkérdezni , hogy a hagyatéki tárgyaláson visszautasíthatom e az egészet és ha igen , akkor kinek a javára tehetem ezt. A rokonok vagy pedig az állam javára lehet e?


Köszönettel. Varga József
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2010-12-08
Tisztelt Varga József!

Az örökös az örökséget visszautasíthatja, ekkor a törvényes örökösök öröklik a részét. Ha valamennyi törvényes örökös viszautasítja a saját öröklését, az állam a törvényes örökös. Az államot az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Gábor 38210 számú kérdéseBudapest2010-12-04
Tisztelt Ügyvéd Hölgy/Úr!

A következő ügyben szeretném kérni a segítségét! Adott egy társasházi lakás, amely 1/1 arányban egy idős asszony nevén volt. Az idős néni meghalt, a lakást a fia és a lánya örökölte 50–50%-os arányban. A fiú lakott a lakásban, a lány Budapesten él. A srác elvált, van egy 3 éves kislánya. Pár hónappal később a srác felakasztotta magát az adott ingatlanban! Információm szerint az ügy a helyi közjegyzőhöz került a hagyatéki eljárás lefolytatása végett! A lakás „tanácsi“ lakás volt, az önkormányzat adott kölcsönt, amely a mai napig rá van terhelve a lakásra, mivel annak törlesztő részleteit nem tudták fizetni!Annak behajtása át lett adva egy behajtó cég részére! A fiú végrendeletet nem hagyott!

A következő kérdésekben kérném segítségét:

1./ A srác után a kislánya örökli az ingatlan 50%-át?
2./ Ebben az esetben a kislány nevére kerül?
3./ A volt felesége, mint törvényes képviselő jár el a kislánya öröksége ügyében?
4./ Milyen eljárási lépések fognak lezajlani ebben az esetben?
5./ Hogyan történik a hagyatéki eljárás?
6./ Mi lesz az önkormányzati hitel sorsa?
7./ Mi lenne a legegyszerűbb lépés az ingatlan megvásárlására?

Segítségét előre is köszönöm!


dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-05
Tisztelt Gábor!

1. Igen.
2. Igen.
3. Igen.
4. Hagyatéki eljárásban a közjegyző átadja a hagyatékot a kislánynak, majd a földhivatal bejegyzi a tulajdonjogot.
5. A közjegyző tartja meg, idézi az érintetteket az adott napra, és akár egy tárgyalás alatt is lezárulhat.
6. Továbbra is terhelni fogja az ingatlant,
de annak érvényesítése továbbra is joga lesz az önkormányzatnak, ezért érdemes lenne - akár az eladás útján is - azt rendezni.
7. A tulajdonszerzést követően vásárolhatja meg, de az eladás során a kiskorú érdekeit a gyámhatóság (is) fogja képviselni, így kicsit neézkesebb lesz a folyamat...

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 38209 számú kérdésePest2010-12-04
Tisztelettel:
Sajnos édesanyám meghalt. Van a postán a nevére szóló kötvény. A férjének az előző házasságából van két gyermeke.Nem tudom ők örökölnek e?Ki örökli azt a pénzt?Nincs megnevezve senki a kötvényeken.A ház amiben lakott közös szerzemény a férjével.Eladták a Hildnek,csak holtig tartó élvezeti joguk van.Nem tudom az élvezeti jog érvényes e rám.Köszönöm a válaszát:
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-05
Tisztelt Tamás!

A férj két gyermeke az ön édesanyja után nem örököl. Az örökös Ön és esteleg az Ön testvérei.
A haszonélvezeti jog nem öröklődik, az az édesanyja halálával megszűnik, Önnek ezzel kapcsolatos igénye nem lehet...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Margaréta 38204 számú kérdéseKülföld2010-12-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagyon köszönöm a 38179-es kérdésemre adott válaszát.
Az ott leírt 3. kérdésemet szeretném még akkor kiegészíteni. Arról van szó,hogy nevelőapám évekkel ezelött közölte velem szóban, hogy nem hajlandó édesanyám után semmi ingóságot átadni. Gondolok itt fényképekre, anyukám ékszereire, csak személyes tárgyakra. Semmi közös szerzeményük nem érdekel. Nevelőapám azóta elköltözött az élettársához.
És a kérdésem az, hogy akár jogi úton lesz e lehetőségem édesanyám személyes tárgyait valaha visszakapni majd az élettárstól, ha nevelőapám elhalálozik? 8 éve semmi kapcsolat nincs közöttünk, és nem is lesz.
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel, Margaréta
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-05
Tisztelt Margaréta!

Elvileg a jogi út megilleti Önt, csak azt érzem problémásnak, hogy a nevezett személyes tárgyak meglesznek-e még...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 38197 számú kérdésePest2010-12-02
Tisztelettel!
Az lenne a kérdésem hogy a nem vérszerinti gyerekek örökölnek e?És vane élvezeti jogom a házában.Most a mostoha apám lakja a házat
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-03
Tisztelt Tamás!

Ki az a nem vérszerinti gyermek? Ha az örökbefogadott gyermeket jelenti, akkor igen a válasz. A kérdése többi része nem érthető.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Virag 38194 számú kérdéseBudapest2010-12-02
JO napot kivanok

Erdeklodnek hogy lehetseges-e egy torvenyes ugyved
altal leirt vegrendeletet megmodositani egy korhazi
agyon, ha a beteg elmeje nem teljesen tiszta, de
alairatnak vele akarmit is.????
Ilyenkor mi marad ervenyben?
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-03
Tisztelt Virag!

Módosítani lehet, de az örökhagyó leírt állapota a végrendelet megtámadását teszi lehetővé, tekintve, hogy nem volt cselekvőképes a nyilatkozat megtételekor.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

mónika 38190 számú kérdéseBudapest2010-12-01
Tisztelt Iroda!
Férjem még a házasságunk megkötése elött végrendeletet irt hogy a testvére gyerekei öröklik minden vagyonát. Aztán mi összeházasodtunk gyermeket akartunk, de nem lett végül. Kérdésem hogy ha férjem elhalálozna ki örököl? Érvényes e a házasság előtti végrendelete? Van e nekem köteles részem? Az ingatlanokat házasságunk előtt vette.
Ha mégis örökbefogadnak egy gyermeket akkor ő lenne e az örökös a keresztgyerekei helyett 100%ban?
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-03
Tisztelt mónika!


Érvényes a végrendelet, de azt bármikor visszavonhatja vagy megsemmisítheti... Kötelesrész egyébként Önt megilletné. Ha örökbefogadott gyemek lenne, akkor sem ő örökölne, de akkor ő lenne a kötelerészre jogosult.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Margaréta 38179 számú kérdéseKülföld2010-11-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagyanyám után szántót örököltem. Kérdésem az lenne,hogy egyenesági öröklésnek számít e,vagy kell e majd adót fizetni? Édesanyám korábban halt meg...
A szántó korábban is bérbe volt adva. Másik kérdésem, hogy a továbbiakban a bérbeadás után mennyi adót kell majd fizetnem, milyen költségek fognak terhelni.
És lenne még egy harmadik kérdésem. Édesanyám halála után nevelőapám kitagadott édeasanyám összes ingóságaiból. Sajnos a hagyatékba nem írattam be. Nevelőapám halála után lesz e lehetőségem az élettársától valamilyen úton-módon megkapni? Vagy semmi esélyem sincs? Fordulhatok e majd akkor ügyvédhez?
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
Margaréta
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-03
Tisztelt Margaréta!
1. Egyenesági örökösnek minősül.
2. A bérbeadás után 25 % adót kell fizetnie.
3. Ez kérdés nem teljesen világos. Ha kitagadták, úgy nem jogosult a hagyaték tárgyaira. Kérdés, hogy megalapozott-e a kitagadás... lehet, h nem ártana egy jogi képviselő.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 38106 számú kérdéseBács-Kiskun2010-11-22
Férjem után örököltem 3/4 rész tulajdont. Az első házasságából született lánya 1/4 rész tulajdont. (haszonélvezeti , özvegyi joggal terhelve).A nevezett ingatlanban élek 1996 óta.
Sajnos a lány sem egészséges, ha ő is elhalálozna az 1/4 tulajdoni rész a lány anyukájára vagy férjem szüleire szállna? Mi az örökösödési jog ilyen esetben? A lánynak nincs gyermeke, édesanyjával és nevelőapjával él. Nekem ismét végig kéne csinálni a hagyatéki tárgyalást a férjem volt feleségével? Ilyenkor mi az eljárás? Remélem sokáig él az elhunyt férjem lánya, de szeretnék előre tisztán látni nem úgy mint szegény elhunyt férjem után.
Választ megköszönve tisztelettel Erika
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2010-11-30
Tisztelt Erika!

Csak abban az esetben szállna a tulajdonjog elhunyt férje szüleire, ha bizonyítható lenne, hogy tőlük származik az ingatlan eredetileg is, azaz, hogy az ági vagyon. Amennyiben ez nem így van, akkor amennyiben nem lesznek leszármazói a lánynak, akkor a felmenője, azaz édesanyja fog utána örökölni, de ha most is terheli az Ön özvegyi joga azt az 1/4 tulajdoni hányadot, akkor az esetleges öröklés is azzal a teherrel fog történni, azaz Önnek nem nagyon kell majd semmit tennie.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Géza 38096 számú kérdésePest2010-11-21
Tiszteletem!
Köteles résszel kapcsolatban szeretnék tájékozódni.
Az Édesanyám eladta a lakatlanul álló ingatlanát 6 éve, amit édesapámmal közösen építettek,mi ott nőttünk fel a testvéremmel.
Mostanában tudtam meg ,hogy hivatalosan írás készült amelyben a bátyámat jelölte meg aki a pénzéhez ,vagyis az eladott ingatlan árához hozzáférhet,azaz őt jelölte meg örököséül.
A bátyámmal egy faluban lakik én más városban.
Kérdezni szeretném,hogy jár-e nekem köteles rész az eladott ingatlan árából, s ha igen mennyi és mi módon juthatok hozzá.
Segitségüket megköszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2010-11-22
Tisztelt Géza!

A jelek szerint ez egy végrendeletnek minősülő okirat, amely alapján a testvérét nevezték meg örökösnek, Önnek viszont az a következménye, hogy a hagyaték megnyíltakor Ön kötelesrészre lesz jogosult, ami a a hagyatéknak a negyedrészét jelenti majd...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Eszter 38054 számú kérdéseBaranya2010-11-16
Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Az alábbi ügyben kérném a segítségüket:

Egy idős néninek és férjének volt egy háza Pécsett.

A néni a ház 2/4-ed részét elajándékozta Kovácsék részére.

A férje halála után a fennmaradó 2/4-ed rész a következők szerint került hozzá:

1/4-ed tulajdoni hányad öröklés jogcímén, 1/4-ed tulajdoni hányad házastársi vagyonközösség jogcímen.

Ezek után a házat eladták, és az idős hölgy a következőket kapta:

1/2-ed tulajdoni hányadrész után eladójának 1000 Ft vételárat, valamint Kovácsék 1/2-ed tulajdoni hányadának holtig tartó haszonélvezeti jogosultja részére járó további 50Ft-ot fizetik ki. (A számok természetesen csak jelzés értékűek).

A kérdés az, hogy mekkora összeg után kell adót fizetni, 1000Ft, 500Ft, 1050Ft, vagy 550Ft?

Azt tudom, hogy mivel a szerzéstől számítva két éven belül adta el így a 100% összeg után kell 25% adót fizetni, de az öröklés útján szerzett ingatlanok nem adómentesek?

Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!

Mély tisztelettel: Eszter

dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2011-01-06
Tisztelt Eszter!
A személyi jövedelemadót a jövedelem után kell megfizetni. Az öröklés útján szerzett ingatlanok nem adómentesek, öröklés esetén a leszármazóknak nem kell illetéket fizetni a szerzéskor. Az adófizetés a megszerzett ingatlan értékesítéskor keletkezik. Az adó alapja a kapott vételárnak a megszerzésre fordított összegekkel és egyéb kedvezményekkel csökkentett része. Öröklés esetén az örökléskori forgalmi értéket kell a megszerzésre fordított összegnek tekinteni. Az Ön esetében az adó alapja 1050 Forint, minusz az örökléskori forgalmi érték, minusz esetleges egyéb kedvezmények. A fennmaradó öszeg 25%-a lesz az adó.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Erzsi 38048 számú kérdéseBudapest2010-11-15
Tisztelt Jogsegély Szolgálat Jogi segítségüket kérném a következő családi ügyben.Édesanyám évekkel ezelött,pontosan huszon két évvel ezelött,családi vita alkalmával,aláíratott velem,egy lemondó nyilatkozatot,hogy lemondok hugom javára az örökségemről.A papír aláírásakor anyukámon és rajtam kívül nem volt senki a szobában.Pontosan az irat szövegére már nem emlékszem,de az én aláírásomon kívül nem volt több aláírás a papíron.Ez a papir évek múltával feledésbe merült.A közelmúltban elhunyt anyukánk.Közeleg a hagyatéki tárgyalás.Kérdésem az lenne,mennyire számít hitelesnek az általam huszon két évvel ezelött aláirt nyilatkozat.Válaszukat várom.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-11-19
Tisztelt Erzsi!

Erre a kérdésre csak az irat ismeretében tudnék válaszolni, de az is kérdés lehet, hogy a nyilatkozat megtételekor Ön hány éves volt!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mária 38043 számú kérdéseBékés2010-11-14
Tisztelt Ügyvédnő!

Öröklési problémával fordulok Önhöz. Keresztanyám halála után 4 testvére örökölte a házát és egy takarékszövetkezetnél fennálló tartozást, amelynél az egyik testvére volt az adóstársa. A 4 testvérből 3 lemondott az örökségéről a javamra ajándékozás útján, mert keresztanyám végakarata rám ruházta volna a teljes tulajdonjogot, de ügyvéd előtt már nem sikerült írásba foglaltatnia ezt. Az a testvér is lemondott ajándékozás útján a javamra, aki az adóstárs volt a hitelnél.
Az 1/4 részben örökölt tulajdonjogú testvér a hitel felének a negyedrészét hajlandó csak fizetni, mert azt állítják, hogy az adóstársat illeti a tartozás összegének a fele. (Bár ő egy forintot sem kapott a felvett pénzből, mert keresztanyám rossz egészségi állapota miatt kellett adóstársként a hitelhez)
Az lenne a kérdésem, hogy nekem a ház 3/4 részbeni ajándékozás útján szerzett részem után a takarékszövetkezeti hitel 3/4-ét is fizetnem kell? Vagy ezt csak a közvetlen örökösnek kell kifizetnie? Vagy ezt az adóstársként szereplő testvérnek kell kifizetnie?
Segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Mária
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2010-11-15
Tisztelt Cím!

A hagyatékátadó végzés, vagy az osztályos egyezség, de mindenképp a hagyatéki eljárás irata tartalmazza, hogy Ön kitől milyen jogcímen szerzett ingatlant. Pontosabban szerezte meg az ingatlan 3/4-ed részét. Ha ajándékozás a jogcím, és az volt a feltétel, hogy Önnek a kölcsönt fizetnie kell, akkor ha ezt a feltételt nem teljesíti, akkor az ajándékozók az ajándékot visszakövetelhetik. Ha Ön örökölt, akkor megörökölte az adósságot is, arányosan, tehát 3/4-ed részben. Az adóstárs egyetemlegesen felel az adóssal együtt, valójában mindketten adósok, és együttesen köteles fizetni. Ha az egyik nem fizet, a másiktól is a teljes tartozást hajtja be a bank. Az 1/4-ed rész tulajdonosa tehát helyesen nem a fele rész 1/4-ed részét, hanem az aktuális, a halál ideje óta felmerülő törlesztő részletek 1/4-ed részét kell, hogy fizesse. Nem számít, hogy ki mennyi pénzt kapott kézhez.


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

kim 38014 számú kérdéseBudapest2010-11-10
A kerdesem magyarorszagi orokseggel kapcsolatos. Ha a verszerinti orokost (aki kulfoldon el) kitagadjak az oroksegbol, ertesiteni kell-e az illetot a kitagadas tenyerol.

Ket nagy ingatlanrol lenne szo, ahol elmeletileg a ferjem lenne az egyik verszerinti orokos. Mivel masfel eve semmi hirunk, a csalad Budapesten elo tagjai "bujkalnak", arra gondolunk, hogy a ferjem ki lett tagadva az oroksegbol. Joga van-e a ferjemnek a tanacsot megkeresni es megkerdezni, mi tortent a hagyateki targyalason. Koszonom szepen!
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-11-17
Tisztelt kim!

Nem kell értesíteni a "kitagadottat" a kitagadásról, arról majd a végrendeletből tudomást szerez. Az más kérdés, hogy a kitagadásnak jogszabályban meghatározott esetei vannak, így nem tudom, hogy ezek a feltételek fennállnak-e a férje esetében vagy sem...
Ha már hagyatéki tárgyalás van kitűzve, úgy a közjegyzőt kell keresni, aki tud - és köteles - információt adni az öröklési viszonyokról.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
elővásárlási jog bérleti szerződés adatai birtokvédelem elbirtoklás társasház jelzálogjogot alapító szerződés adatai iratminták szerződéstervezetek ajándékozási illetékkedvezmény ingatlanjogi problémák adásvételi szerződés adatai közös tulajdon megszüntetése illetékfizetés ingatlanjogi fogalmakAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.