ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
József 37465 számú kérdéseKomárom-Esztergom2010-09-05
Tisztelt Ügyvédnő!
Édesanyám 1/3 rész ingatlant örökölt, melyben testvére - az egyik örökös - és családja, valamint édesanyám édesapja, mint haszonélvező él.
Hogyan tud örökrészéhez hozzájutni, illetve kérhet-e
használati díjat az örökrészére?


dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2010-10-05
Tisztelt József!


Hogy használati díjat kérhet-e, annak megválaszolása több információt igényel, itt irásban nem is biztos, hogy megválaszolható.

Feltételezem, arra gondolt, hogy örökrészének értékéhez hogy juthat hozzá? Közös tulajdon esetén úgy, ha egy másik tulajdonostárs "megveszi" a részét, ha ez nem járható út, akkor a bíróság szünteti meg a közös tulajdont.Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Zsolti 37462 számú kérdéseVeszprém2010-09-05
A következő lenne a kérdésem.
A feleségem örökölt egy családi ház felét a testvérével közösen.A ház másik fele már az ő tulajdonuk 1/4-1/4 részben. Mi szeretnénk a feleségemmel a házat felújítani és odaköltözni.Ezzel kapcsolatba azt szeretném kérdezni,hogy milyen módon jönnénk ki legjobban,ha a hagyatéki tárgyaláson lemond a részéről, vagy ajándékozással mond le, esetleg van más megoldás is?
dr.Czilli Teréz ügyvéd válasza2010-09-06
Tisztelt Zsolt!

A jelenleg hatályos illeték törvény szerint a vérszerinti hozzátartozók közötti ajándékozás illetékmentes.
Ha a felesége testvére a hagyatéki tárgyaláson lemond az Ön által kérdezett házbéli örökségéről az a gyakorlatban ajándékozásnak minősül. A felesége testvére azonban a hagyatéki tárgyaláson csak a hagyaték tárgyát képező 1/4 ingatlanrész örökléséről tud lemondani, a már tulajdonát képező 1/4 ingatlan részre vonatkozóan ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okiratba foglalt ajándékozási szerződésben rendelkezhet.
A fenti válaszom csak arra az esetre vonatkozik, ha a felesége testvére oda akarja ajándékozni az ingatlanrészét az Ön feleségének, ha nem akkor közös tulajdon megszüntetése keretében lehet az ingatlanrész megváltási árának megfizetése mellett megszerezni a feleségének az ingatlan tulajdonjogát.
Tisztelettel
dr.Czilli Teréz ügyvéd
H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
+ 36 70 3772031

czilliterezdr@t-email.hu

Zoltán 37458 számú kérdéseBudapest2010-09-04
T. Ügyvéd Úr!

Sógornőm évekkel ezelőtt a (be nem jegyzett) élettársának ajándékozta lakása tulajdonjogának felét. Az élettárs meghalt, kérdés, ki örökli ezt a fél tulajdonrészt, az elhúnyt eléggé érdemtelen gyerekei, (unoka is van, három) vagy visszaszáll az ajándékozóra, esetleg vissza lehet ezt kérni?
Válaszát előre is köszönöm: Zoltán
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-05
Tisztelt Zoltán!

Végrendelet hiányában a leszámrazók örökölnek.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 37451 számú kérdéseTolna2010-09-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesapám júliusi halála után egyedüli gyermekként szüleim nevén lévő családi házunk felét -melyben most is lakunk- én öröklöm meg.
Mit kell tennünk annak érekében, hogy a férjem, bármi történjék is semmilyen körülmények között ne részsüljön az ingatlanból.Illetve részesülhetne-e egyáltalán?
33 éve vagyunk együtt és mindíg ebben a szüleim nevén lévő ingatlanban laktunk, egy gyermekünk van.
Válaszát megköszönve, maradok tisztelettel:

Judit
dr. Forgács Gábor ügyvéd válasza2010-09-03
Tisztelt Judit!

Ha nem lenne Önnek gyermeke, akkor ági vagyon lenne a szülői ház, azaz az Ön testvére, vagy annak leszármazói örökölnének, de mivel Önnek nincs testvére, de gyermeke van, az Ön tulajdonát a gyermeke fogja örökölni. Ha a gyermeke nem örökölne, mert kiesne az öröklésből, akkor - testvér híján - a férje örökölne, mint házastárs, hacsak nem él még Önnek nagyszülője. Tehát a férje addig nem örököl, amíg az Ön gyermeke örököl.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Tünde 37442 számú kérdéseBács-Kiskun2010-09-02
Tisztelt Ügyvédnő
először is Köszönöm az egyik alkalommal a válaszát de ha nem lenne probléma akkor volna egy másik kérdésem is .
Szeretném kérdezni
- én beadok az illetékes polgármesteri hivatalhoz egy hagyatékot valakinek van joga belenézni ?
-illetve a hagyatékot kezelő mondhat ki róla bármi információt?
Tisztelettel:Tünde
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2010-09-08
Tisztelt Tünde!

1.) Akinek a munkája elvégzéséhez szükséges, annak igen.
2.) Ő is csak annak mondhat, akinek szükséges.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

László 37420 számú kérdésePest2010-08-31
Tisztelt dr. Nagy és Társa Ügyvédi Iroda!

Ismételten megköszonve válaszát a 35593-as számú kérdésemre, azonban sajnos az ügyben további jogi problémák, nyitva álló kérdések maradtak megválaszolatlanul. Ugyanis ügygondnokot az eljáró közjegyző csak akkor jelölhet ki, ha az örökös lakcíme ismert, de tartózkodási helye ismeretlen. A He. 42 § (1) bekezdése szerint lakcim hiányában viszont ügygondnok kirendelésére még a személyi adatok ismeretében sincs jogi lehetőség. A jogszabály szerint a személy azonosításához vagy személyesen kell eljánia az örökösnek vagy lakcimmel kell rendelkeznie. Itt utalok a témában ajánlásként alkalmazonadó BH1982. 520. , BH1988. 146. számú jogi esetekre. Remélem így már egyetértenek velem.
Megjegyzem még hogy lakcímkártya hiányában még szavazni sem lehet, nemhogy örökölni.
Visszatérve az ügyemre engemet még a közjegyző sem hozhat olyan helyzetbe, hogy ha az örökölt ingatlanomat el kívánom adni és ezt már előre jelentem a hagyatéki tárgyaláson a közjegyzőnek, akkor a közjegyző rám nézve hátrányos közös tulajdonú határozatot hoz. Így eleve az öröklési határozattal olyan perbe kényszerít, melyben az örököstársam hagyatékának hányadát nekem kell megfizetnem az ügygondoknak, ha szabadulni szeretnék a közös tulajdontól. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy az ügygondnok évek múltán, ha nem jelentkezik a volt örökös, akkor egyszerűen elteszi a pénzt. Az ilyen körülmények elkerülése miatt a jogszabály egyszerűen kizárja az ilyen közjegyzői határozat meghozatalát.

Köszönettel várom a válaszukat. László
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-09-05
Tisztelt László!

A probléma túlnő a fórum keretein, elnézését kérem, de nem tudok segíteni....


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Adri 37389 számú kérdéseKomárom-Esztergom2010-08-27
Tisztelt Ügyvédnő!
Férjem két édes, és egy mostoha testvérével nevelkedett apai nagyszülői házukban, miután az édesanyja új férjével a válás után kifizette férjem édesapját. A ház fele-fele arányban az édesanya és az új férj nevére került, míg haszonélvezeti jogot kapott az anyai nagymama, aki szintén velük élt. Időközben nem rég meghalt férjem édesanyja, és a törvényes öröklés rendje szerint a fél ház tulajdonjoga az anya után három gyermekére szállt egyenlő arányban. A fennmaradó fél ház az új férjé maradt. Mivel várhatóan nem marad egyedül sokáig (50 éves), a három testvér pedig nem szívesen mondana le a �saját családi házukról�, milyen intézkedéseket tehetnek a családi vagyon megóvása érdekében? Abban az esetben ha az özvegy nevelőapa végrendelkezik, ami szerint ideális esetben halála után fele tulajdonát édes fia kapja, másik fele tulajdonát pedig a három testvér egyenlő részben örökli, megvalósul a rend, miszerint a négy testvér egyenlő részben örököl a házból. Viszont mi garantálja, hogy nem írja felül végrendeletét később, vagy ha mással létesít élettársi kapcsolatot, mi akadályozza azt, hogy a családtól elfordulva egy esetleges tulajdonrész kivásárlásnál ne legyen hajlandó megegyezni az árban? Ráadásul a fél ház tulajdonjoga mellett a másik fél felett haszonélvezettel rendelkezik.
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2010-10-05
Tisztelt Adri!

Kérem, valamivel pontosabban tegye fel a kérdést, mert sajnos nem világos számomra, hogy mire kiváncsi.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Emese 37379 számú kérdéseBudapest2010-08-26
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Sógornőm biztonsága érdekében fordulok Önökhöz.

Férje, súlyos agyi károsodása miatt az ő gondnoksága alatt van. Korábbi közös tulajdonú házukat a Gyámhatóság engedélyével eladták. A férje részére a bankba letett pénzből (ami az eladott ingatlan értékének a fele) szintén a Gyámhatóság engedélyével a férje nevére vettek egy másik ingatlant, amelyben most együtt élnek.

Sógornőmnek előző házasságából van egy fia, férjének pedig az előző házasságából van egy lánya, aki a házat örökölni fogja.

A kérdésen az, hogy férjének halála esetén sógornőm jogosult-e az özvegyi haszonélvezeti jogra, azaz továbbra is a házban maradhat-e, vagy az örökös kiteheti a házból?

Válaszát várva, üdvözlettel
Emese
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-08-28
Tisztelt Emese!

Igen, özvegyi jogot fog szerezni a sógornője!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 37360 számú kérdéseHajdú-Bihar2010-08-24
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szüleim elváltak 3 éves koromban, édesapámmal nem tartottam a kapcsolatot, gyermektartást nem fizetett soha. 2007-ben meghalt (mindvégig a szülői házban élt), a temetés költségét nagymamám és az édesapám öccse állta 50-50 %-ban. Nagybátyám elmondása szerint a ráeső 50%-ot nagymamám részletekben visszafizette neki, tehát édesapám temetését nagymamám fizette.
2010-ben meghalt nagymamám, az Ő temetését a nagybátyám állta. Az ingatlan immár az Én és nagybátyám tulajdona lesz (nagyapám 2002-ben halt meg), hagyatéki tárgy. után. Kérdésem: Nagybátyám ki akarja velem fizettetni az édesapám és a nagymamám temetési költs.-nek a felét, jogos-e?
Tisztelettel, Andrea
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2010-08-25
Tisztelt Andrea!

Ahhoz, hogy kérdésére pontos választ tudjak adni, mindenekelőtt tudnom kellene, hogy a törvény vagy végrendelet alapján került sor édesapja és most nagymamája halála után a hagyaték átadására.

Feltételezem, hogy nagymamája után a törvényes öröklés szabályai alapján kizárólag Ön és nagybátyja örökölt, így a hagyatéki terheket, vagyis az ebbe a körbe tartozó temetési költségeket is kötelesek viselni, ugyanis az örökösök a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felelnek a hitelezőknek.

Kérdésnek azon részére, hogy jogos e az édesapja temetési költségeinek követelése, szintén csak a követelés jogcíme és az ügy teljes körű ismeretében tudnék nyilatkozni, ezért ha az ügy értékelése kapcsán irodám szolgáltatásaira igényt tart, úgy előzetesen, telefonon történő időpont-egyeztetés alapján szívesen állok rendelkezésére.Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Zsuzsa51 37331 számú kérdéseBudapest2010-08-20
Tisztelt Ügyvéd úr!

Ha elejétől a végéig végrendeletet írok kézzel,akkor is szükséges két tanú aláírása?

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Zsuzsa51
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-08-20
Tisztelt Zsuzsa51!

Nem, ez seten tanúk nélkül is érvényes a végrendelet, ha az egyéb feltételeknek is megfelel.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa51 37322 számú kérdéseBudapest2010-08-20
Tisztelt Ügyvéd Úr !

Szeretnék kézzel írni egy végrendeletet.Kérdésem az lenne,hogy milyen adatok szükségesek ahhoz,hogy az hiteles,megtámadhatatlan és elfogadó legyen.Például az ingatlan helyrajzi számának is szerepelnie kell a végrendeletben,vagy elég csak a cím is.

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel: Szabó Katalin
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-08-20
Tisztelt Zsuzsa51!

A tartalom kapcsán egyértelműnek kell lennie, ami egy ingatlan esetében leginkább a hrsz.-szel valósítható meg, de a cím is elég lehet, ha egyértelmű.
A megtámadási okok egyébként nem elsősorban a tartalomból szoktak eredni, hanem a formai követelmények teljesítéséből vagy nem-teljesítéséből. Erre is fordítson tehát nagy gondot, tájékoztató rovataink ebben is segítséget nyújtanak.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Aranka 37314 számú kérdéseBudapest2010-08-18
Tisztelt Ügyvéd úr!

Nagymamám 1990-ben megvásárolt egy ingatlant, melyet vételárhátralék átvállalásával szintén 1990-ben kelt adásvételi szerződéssel a nevemre iratott. Az ingatlanon holtig tartó haszonélvezete volt. A Földhivatalnál irathiány-pótlás miatt a tulajdonjog csak 1999-ben lett bejegyezve a nevemre.
Kérdésem, hogy a nagymamám halála esetén, mint haszonélvező által felhalmozott közüzemi tartozások (közös ktg., villany, gáz, stb.) kit terhelnek?
Az ingatlan eladása esetén felmerül-e Szja fizetési kötelezettség, miután a tulajdonjog az adás-vételi szerződés megkötése után csak évekkel később lett bejegyezve?

Válaszát előre is köszönöm szépen!
Maradok tisztelettel:
Aranka
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-08-20
Tisztelt Aranka!

A nagymama tartozásaiért a felelősség az örökösé lesz. A lakás kapcsán Ön nem örökös,hiszen a lakás nem része a hagyatéknak. Ha viszont nem lesz örökös, akkor kérdés az is, hogy kinek a nevén szerepel a szerződés, mert elvileg akár Önnel szemben is behajthatja a szolgáltató.

Az eladás esetén nem lesz jövedelme és adófizetési kötelezettsége.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsóka 37305 számú kérdéseHeves2010-08-17
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Van a tulajdonomban egy 2 szobás lakás. Van két lányom, akik az örököseim. Ebben az évben házasságot szeretnék kötni. A leendő férjemnek van egy lakása, amelyen haszonélvezet van bejegyezve, a tulajdonos a fia. Ezt a fia el akarja adni.
Azt szeretném kérdezni, ha a házasságunk után velem történne valami, a férjem maradhatna-e a lakásomban élete végéig vagy el kellene hagynia?
Vagy egyáltalán mik a kilátásai ebben az esetben, van-e valamilyen joga (gondolok én a haszonélvezetre) vagy nincs.
Köszönettel várom válaszát.
Dobos Zsóka

dr.Boros László ügyvéd válasza2010-08-18
Tisztelt Zsóka! A túlélő házastársat özvegyi haszonélvezeti jog illeti meg, tehát maradhat a lakásban.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Hajnalka 37269 számú kérdéseBudapest2010-08-14
Tisztelt ügyvéd úr!Édesanyám meghalt 2007 őszén.Az anyai részt hárman örököltük a testvéreimmel.Sajnos a kapcsolat köztünk nem igazán jó,ezért nem is beszélünk egymással.Azt hallottam,hogy apámmal közösen árulják a házat,melyről engem nem értesítettek.A szülői házban még van sok személyes tárgyam amit szintén el akarnak adni.Mikor odamegyek nem engednek be,így nem férek hozzá a dolgaimhoz.A hagyatéki tárgyaláson apu lett a haszonélvező,lemondott az ingóságról is.Szeretném tudni mit tehetek,mihez van jogom és eladható-e az ingatlan a "hátam"mögött.Köszönöm:Hajnalka
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-08-15
Tisztelt Hajnalka!

Az Ön részét az ingatlanból természetesen nem adhatják el. Az örökölt ingóságok egyharmada Önt illeti, de ha nem adják ki Önnek, akkor ezt csak perben tudja érvényesíteni, csakúgy, mint a saját személyes tárgyait, amik nem az öröklés révén kerültek az Ön tulajdonába.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Timea 37234 számú kérdéseKülföld2010-08-09
Tisztelt Űgyvčd ůr/ asszony!

Kűlfôldôn člô asszony vagyok.Egy hňnapja meghalt čdesapŕm aki 20 čve lakik člettŕrsŕval egy budapesti lakŕsban,ezt a lakŕst egy kettôs lakŕscserčvel szereztčk meg ( čdesapŕm megôzvegyűlt čs az akkori lakŕsunkat meg az člettŕrsa gondnoki lakŕsŕt elcserčltčk egy nagyobbra).Most apukŕm halŕla utŕn az člettŕrsŕval beszčlgetve megemlětette ,hogy fčl ,hogy kitegyčk a lakŕsbňl( a lakŕs az mindkettôjűk nevčn van čs rajtam kivűl van 2 fčltestvčrem apukŕm elôzô hŕzassŕgŕbňl) ,čn azt vŕlaszoltam ,hogy tôlem ne fčljen ,mert nem fogok olyan dolgot tenni hogy megkŕrosětsa ôt čs egy mostani levelčben ěrja hogy hogy kell az ô nevčre ŕtirni az čn rčszemet amivel nem črtek egyet,čn arra črtettem ,hogy nem fogom megkŕrosětani ,hogy ne veszčtse el az otthonŕt de nem akarok lemondani az ôrôksčgemrôl, az elsô kčrdčsem ,hogy mit tehetnčk ?A mŕsodik kčrdčsem pedig čdesanyŕm utŕn maradt fôldek aminek čdesapŕm haszonjoga volt ,kinek a kezčben marad, mert ezeket a fôldeket az ottani ôkormŕnyzat hasznŕlja termelčs cčljŕra, čs apukŕm csak termesztčsi dijakat lŕtott belôle ,amit minden čvben cěmčre kűldtčk.

Tisztellettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-08-17
Tisztelt Timea!

Megoldás lehetne, hogy az élettárs javára haszonélvezeti jogot vagy használati jogot jegyeztet be, ami számára holtáig biztosítaná a lakhatást. Feltehetően ez lenne számára a legfontosabb, és így számára is kielégítő lehet ez a javaslat.
A féltestvérei azonban - ha jól értem - szintén örökölni fogják az ingatlan egy részét, ami viszont előrevetíti, hogy az előbbieket is csak az Ő beleegyezésükkel lehet megvalósítani.

A földek tulajdonosa ezek szerint Ön? Ha igen, akkor meg kell vizsgálni az önkormányzat és az édesapja közötti szerződést, azt az édesapja halála nem szüntette meg, de abból lehetne megállapítani, hogy miylen módon tudja pl. felmondani.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
drágaköves ékszer cégjog iphone speaker ügyvéd haine online webdesign ingatlanhirdetés ingatlanjog