Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
gazsó imre 38791 számú kérdéseKomárom-Esztergom2011-02-08
üdvözlöm!
apósom meghalt 2010 szeptember 15-én,még hagyatéki tárgyalás nem volt .kérdezném,hogy ennek mennyi az átfutási ideje,meddig kell hogy megtörténjen.
válaszát várva.
Tistelettel:Gazsó imréné
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2011-03-26
Tisztelt gazsó imre!

Javaslom, hogy az önkormányzatnál érdeklődjön!

A közjegyző egyébként csak a jogosultakat, érdekelteket értesiti a hagyatéki eljárásról.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Csilla 38776 számú kérdéseSomogy2011-02-07
Tisztelt Ügyvédnő!

Édesapám és Édesanyám egy nem közeli hozzátartozójuktól végrendelettel örökölt egy ingatlan.

Mivel Édesapám nagyon beteg, adott egy meghatalmazást Édesanyámnak, hogy helyette a hagyatéki eljáráson eljárhasson, de közben állapota rosszabbodott. Mi történik, ha az eljárás befejezése előtt Édesapám meghal. Érvényes marad a meghatalmazása ?
Mivel végrendeleti örökség igy ebben az esetben Édesanyám lesz a 100 %-os örökös, vagy Édesapám részén a Testvérem és én? Köszönettel: Nagy Csilla
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2011-02-17
Tisztelt Csilla!

Az a végrendelet tartalmától függ, hogy ki lesz az édesapja jogán az örökös. Ha a végredelet a végrendeleti örökös kiesése esetén nem nevez másik végrendeleti örököst, abban az esetben a kieső végrendeleti örökös helyett a törvényes örökösök örökölhetnek.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Diána 38775 számú kérdéseVeszprém2011-02-07
Tisztelt Ügyvédnő!

Köszönöm a 38634-es kérdésemre adott válaszát!
További tanácsra lenne még szükségem ezzel az üggyel kapcsolatban!

(Ide másolom: Tisztelt Ügyvédnő!
A következőkben kérném a tanácsát!
A nagymamám családi házát 1/8-1/8 részben a testvérem és én örököltük volna.Sajnos tudomásunkra jutott, hogy a tavalyi év során a házat eladta a nagynénémnek.(a fiának az özvegye)
A nagymamám a ház eladás előtt agyérgörcsöt kapott, és lebénult a fél oldala. Szerintünk nem volt olyan állapotban, hogy dönteni tudjon az adás-vételről; valószinűleg kicsalták a házát!
A kérdésem az lenne, hogy utólag mit lehet tenni, illetve, hogyan lehet utánnanézni a dolgoknak?A nagymamám sajnos közben meghalt, és lassan lesz a hagyatéki.Mit tehetünk?)

A válaszában Ön is írta, hogy elég nehéz bizonyítani a beszámíthatatlanságot.Amennyiben elfogadjuk az adás-vételt, érdekelne a következőkre adott válasza!
Tudomásunkra jutott, hogy az ingatlant 2,5 millió forintért adta el a nagymamám.Az egyik kérdésem:Szerintünk az az ingatlan 5-6 millió forintot ér!Ezzel kapcsolatban tehetünk-e még valamit?
Illetve a másik kérdés:Az adás-vételi szerződésen úgy szerepel, hogy a nagymamám kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az összeget már megkapta készpénzben a vevőtől.Úgy néz ki, hogy ez a pénz nincs sehol;van jogunk ahhoz, hogy ezt a pénzt követeljük, mint örökösök?(Közben kiderült, hogy eltartási szerződést kötött korábban a mamám, így a nagynéném nem foghatja a kiadásokra, hogy esetleg 2,5 millió forint fél év alatt elfogyott!Ha jól gondolom!)

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Diána
dr.Czilli Teréz ügyvéd válasza2011-02-14
Tisztelt Diána!

Nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni ténykérdésekről. Javaslom, hogy menjenek be az illetékes földhivatalba és díjmentesen megnézhetik a nagymamája házának tulajdoni lapját. Célszerű tudniuk a helyrajzi számot, mert egyébként annak megadásáért a földhivatal 800 Ft-ot kér. A tulajdoni lapból kiderül, hogy a nagymamájuk tényleg eladta-e az ingatlant vagy a nagynénjükkel kötött tartási szerződés alapján eltartás jogcímén került a nagynénjük tulajdonába.

Az, hogy valaki agyérgörcsöt kap és egyik oldalára lebénul, nem feltétlenül érinti polgárjogi szempontból a cselekvőképességét. Ha az illető a betegség következtében nem veszítette el az ügyei viteléhez szükséges belátási képességét, vagy ezen képessége nem vált csökkenté, akkor ő polgárjogi értelemben cselekvőképes és szabadon rendelkezhet vagyonával.

Magyarországon minden 18. évét betöltött természetes személy cselekvőképesnek minősül mindaddig, amíg cselekvőképességének hiányát vagy korlátozott voltát bíróság meg nem állapítja.

Ha a nagymamájukat bíróság nem helyezte cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá, akkor ő cselekvőképesnek minősül, és per esetén önöknek kellene bizonyítaniuk az ellenkezőjét. A nagymamájuk halála miatt ez mindenképpen nehézségekbe ütközik. Egyébként is nehéz, mert önöknek azt kellene bizonyítaniuk, hogy a szerződéskötés időpontjában nem volt beszámítható állapotban.

Tekintettel arra, hogy a nagymama már életében rendelkezett a családi ház elidegenítéséről, az erről szóló szerződést feltűnő értékaránytalanság címén önök már nem tudják megtámadni, hiszen a nagymama után nincs mit örökölni, és a tulajdonjogot szerző féllel önök nem állnak kapcsolatban.

A vételárral kapcsolatban -ha volt ilyen- felhívhatják elszámolásra a nagynénjüket. És kérhetik a részüket, feltéve, hogy utólag nem ajándékozta vissza a vételárat a nagymamájuk a nagynénjüknek.

Tisztelettel
dr.Czilli Teréz ügyvéd
H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
+ 36 70 3772031

czilliterezdr@t-email.hu

Gabriella 38770 számú kérdéseBudapest2011-02-06
Tisztelt Ügyvéd Úr/ Nő !

Szüleim két évvel ezelőtt lányomnak ajándékozták lakásukat, (akkor még édesanyám is élt), most édesapám a haszonélvező. Van egy féltestvérem ,apai ágon. A köteles részről szeretnék érdeklődni. Úgy tudom, hogy én és a nővérem tarthatunk igényt köteles részre. A nővérem (féltestvér) ugyanolyan mértékben részesülhet mint én ? Amennyiben a lányom nem akarja majd eladni a lakást,( édesapám halála után -Ő szerencsére még jól van , bár 94 éves már) akkor miből fizessen ? Most jelenleg még egyetemista. A lakás eladása révén lenne csak pénze kifizetni a nővéremet. Azonnal köteles fizetni egy összegben vagy évek múlva is ráér ? Vagy ez megegyezés kérdése ? A nővérem csak peres úton érvényesíthet ?

Előre is köszönöm a választ !
Gabriella
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-03-06
Tisztelt Gabriella!

Az édesapja kapcsán az édesapja gyerekei egyforma jogosultsággal bírnak, így a kötelesrész iránti ignyük is azonos.
A nővére per keretében is jogosult érvényesíteni a követelését, de természetesen mindig van lehetőség peren kívüli megállapodásra. Ha a lányát fizetésre kötelezik, akkor az jelentheti az ingatlan egy részének a nővér tulajdonába adását, másrészt fizetési kötelezést, amit haladéktalanul teljesítenie kell.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Irma 38753 számú kérdéseHajdú-Bihar2011-02-04
Tisztelt ügyvédúr!
Férjem a 2010, -ben elhunyt, mindkettönknek ez a második házassága volt, nekem egyik kapcsolatomból sem született gyermekem, de a néhai férjemnek az első kapcsolatából, van egy gyereke, de mivel nem látogatta a beteg édesapját igy a férjem végrendelet készitett és kitagadta a gyermekét, és engem jelölt meg az örökösének.
Az lenne kérdésem, hogy igy nem örököl a lánya semmit?
Köszönöm a rám szánt idejét, várom válaszát.
Tisztelettel: Irma
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2011-02-08
Tisztelt Kérdező!

Amennyiben elhunyt férje a lányát a végrendeletben a kötelesrészből is kitagadta, úgy az első kapcsolatból született gyermek az édesapja után nem örököl, feltéve, ha a kitagadás okát a végintézkedésben kifejezetten megjelölte és az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Ha a kitagadás érvénytelen, úgy az örökösnek kötelesrészre van igénye, amivel kapcsolatos szabály, hogy a kötelesrész címén a leszármazót annak a fele illeti meg, ami neki – a kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna, azzal, hogy a kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott adományok juttatáskori tiszta értéke.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

diána 38717 számú kérdéseBudapest2011-02-01
Tisztelt Ügyvédúr/Hölgy!
-1.Találtam a neten végrendeletmintákat, de kérdezném hogy mivel változik eladás -vétel stb a tulajdonom várhatóan irhatok e olyat hogy minden vagyonom xyra hagyom? vagy mindenképp tételesen kell felsorolni helyrajzi számmal?
-2.továbbá ha 2 tanus saját kézirássot irnék az ugyanolyan elfogadott nem kevésbé támadható meg mint az ügyvéd által ellenjegyzett? mert nagy valoszinüséggel a testvérem meg fogja támadni hogy miért a házastársamra hagyom.családtag férjem anyja lehet e tanu?
-3 mivel a házastartásra hagynám végrendelet által hivatkozhat e ő ági vagyonra vagy a végrendelet miatt nem, mert anyámtól örököltem egy telket annak az árából vettem egy lakást és az egyik felét.
köszönöm a válaszát tisztelettel: Diána
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Diána!

1. Igen, általánosságban is meghatározhatja a hagyatékot.

2. Ha sjaát kézírásos, akkor a két tanú nem is fontos, de természetesen nem árt. Egyébként minden végrendelet ugyanúgy megtámadható, csak az ellene való bizonyítás könnyebb, ha vannak külső szereplők (ügyvéd, tanúk, vagy közjegyző).

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Csabi 38713 számú kérdéseBudapest2011-02-01
Üdvözlöm!

Édesanyám idestova 10 éve meghalt, isten nyugasztalja. Apám fogadott örökbe 2 testvéremmel egyetemben, mivel elváltan neveltek minket, több mint 15 évig, egy olyan ingatlanban, amit édesapám kapott a szüleitől. Úgy értesültem, hogy hiába édesapám tulajdona a lakás, engem is illet édesanyám után az ingatlanból egy bizonyos köteles rész. Mivel szó szerint elvagyok üldözve az ingatlanból, ezen az alapon jogi útra terelném az ügyet, természetesen csak akkor, ha ez a köteles rész valóban megillet. Ebben szeretném a segítségét kérni, illetve pontosítást, hogy ilyenkor valójában mi jár, és mi nem. Várom a válaszát, üdvözlettel, Csaba
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Csabi!
Az ingatlan az édesapja különvagyona - mivel örökölte azt - így arra az édesanyjának sem lehetne erre igénye, így Önnek sem, mint az édesanyja örököse.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Nikolett 38711 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2011-01-31
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Testvérem és a férje banki kölcsönből lakást vásároltak.A bank fedezetként másik ingatlant is kért,ami a szüleink családi háza lett.Pár hónapja édesanyánk meghalt. Az ő tulajdonában volt a házuk fele. amit most mi öröklünk a testvéremmel. A hagyatéki tárgyalás februárban lesz.Kérdésem az ha a testvérem valamiért nem tudja fizetni a kölcsönt akkor ,,csak" az örökségem lesz a banké vagy más követelése is lehet velem szemben.A szüleink házának másik fele édesapám és nagymamám tulajdona ők ott laknak én nem.Másik kérdésem kilakoltathatja-e őket a bank ha nem fizet a testvérem?Tisztelettel:nikolett!
dr.Tóth László ügyvéd válasza2011-02-01
Kedves Nikolett!

Az Ön egyéb tulajdona a banki érdekkörön kívül esik, arra nem tehetik rá a kezüket, ellenben nem fizetés esetén az édesapja által lakott ingatlan veszélybe kerülhet. Amikor a szülei fedezetül felajánlották ezt az ingatlant, akkor alá is írtak olyan dokumentumot, amiben ezt tudomásul vették.


Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Monika 38709 számú kérdéseBudapest2011-01-31
Tisztelt Ügyvédnő és Ügyvéd Úr!

Szeretném segítségüket kérni az alábbiakban:
Volt élettársamnak a házasságából van két gyermeke, és az én kapcsolatomból is született két gyermek. Kapcsolatunk megromlott és megszakadt 10 éve. Mikor elköltöztünk azzal fenyegetett, hogy ez a két gyermeke semmit nem fog örökölni. Ezt még tetéztem, hogy gyermektartásdíj miatt bepereltem. Tavalyi évben elhunyt és az ingatlanai a házasságából született első két fia nevére ajándékozás címén átkerültek.
Kérdésem lenne, mivel még nem volt hagyatéki tárgyalás, hogy az én két gyermekem köteles részre jogosultak-e. Ha igen ebben az esetben csak peres úton tudom érvényesíteni, vagy a hagyatékátadó közjegyzőnél kell valamit csinálnom? Az egyik gyermek kiskorú, a másik nappali tagozaton első éves egyetemista. A közjegyzőnél nekem kell fizetnem valamit helyettük, mivel egyedül nevelem őket és a havi keresetem nem éri el a 100.000.-Ft-ot.
Nagyon várom válaszukat. Előre is köszönöm.Monika
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Mónika!

Nem teljesen egyértelmű, hogy a másik két gyermek közös gyermekük? Ha igen, úgy kötelesrészre jogosultak, de ahhoz tudni kellene, hogy miként szerzett tulajdonjogot az első két gyermek. Lehet, hogy nem örököltek végrendeleti úton, hanem még az élettrs életében visszterhesen szereztek vagyont,ami kizárja a kötelesrész iránti igényt. Szóval ismerni kellene a körülményeket, a hagyatékot, a szerződéseket, akkor lehet meghatározni az Ön és a gyermekei lehetőségét.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Emma 38697 számú kérdésePest2011-01-30
Tisztelt Ügyvédek!
2010, ben elhunyt a férjem akivel 30,évig éltem házasságban. Ez a házasság mind kettőnknek a második volt. Néhai férjem első házasságából egy gyermek született, aki őtet, a 30,év alatt egyszer látogatta meg, férjem betegsége alatt kérte a lányát hogy látogassa meg, mivel nagyon beteg de a lány nem válaszolt. Volt férjem ugy döntött hogy a vagyonából a lányát kitagadja. Ez a végrendelet halála előtt elkészült amit néhai férjem két tanu előtt saját kezüleg aláirta. Az lenne a kérdésem hogy most lesz a hagyatéki tárgyalás a kőzjegyző ezt a végrendeletet figyelembe fogja,-e venni, azt szeretném hogy én legyek mint volt feleség az örökös, ahogyan a néhai férjem is végrendelkezett. A volt férjem lánya igy nem örököl? Mi a szabály?
Válaszukat előre is nagyon köszönöm Emma
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Emma!

A végrendelet érvényes lehet, de a kitagadásra vonatkozó rész feltehetően érvénytelen, mivel arra csak a Ptk.-ban meghatározott esetekben van lehetőség, a leírt eset pedig nem az.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd éd dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ágnes 38696 számú kérdéseBudapest2011-01-30
Édesapánk halála után a két testvéremmel együtt megörököltük a házat. A hagyatéki tárgyaláson lehet olyat, hogy az egyik testvér lemond a másik testvér javára a tulajdon jogáról és ő neki pedig haszonélvezeti joga lenne?
Ha majd meghal, akkor a másik testvér már csak 1/3 részben lesz tulajdonos,a másik 2/3 részben? Ebből lehet majd vita?
A haszonélvezőt milyen jogok illetik meg?
Köszönöm:Ágnes

dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Ágnes!

A terve végrehajtható, de hogy ez a jövőben milyen vitákat eredményez, azt nem lehet megjósolni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd éd dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erzsébet 38689 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2011-01-29
Szüleim 1982,-ben elváltak.Apám elzavart otthonról.Alkoholizmusa miatt Anyuék is ott hagyták a családi házunkban.Anyunak itélte a bíróság 4 testvéremmel együtta házat.de mivel Apám soha nem költözött ki belöle több tárgyalást követően mindig csak büntetést szabtak ki apámnak.Mi nem tartottuk Vele a kapcsolatot.Mert Ö sem is akart egyikünkkel sem találkozni.Most úgy Tudom lebetegedett.Kérdésem lenne ,ha esetleg történne Vele valami,Kinek a kötelessége lesz Őt eltemetni.És ki tagadhat-e bennünket az Ő részéből?Mi lehet a ház sorsa? Ki lesz a törvényes örökös?
Válaszukat köszönöm.
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2011-01-31
Tisztelt Erzsébet!

A törvényes örökösök az elhunyt leszármazói elsődlegesen tehát gyermekei. Érvényesen kitagadni csak nagyon súlyos feltételek megléte esetén lehet valaki. Maximum , ha végrendeletében másra hagyná a házat, akkor is a gyermekei a kötelesrészre jogosultak, amely az egyébként jutónak a fele. A temetési költségeket az örökösöknek kell állni.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+36 96 618628 begin_of_the_skype_highlighting              +36 96 618628      end_of_the_skype_highlighting;

baimoni@t-online.hu

Andrea 38680 számú kérdéseBudapest2011-01-28
Edesanyam egyutt el az elettarsaval kb. 8 eve az edesanyam oroklakasaban. En vagyok az egyetlen gyermek. Mivel mindketten eleg idosek, eredekelne, hogy milyen mertekben vagyok az orokos, ha valamelyikuk meghalna.
Andrea
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Andrea!

Az édesanyja után 100 %-ban, az élettárs után csak iylen tartalmú végrendelet esetén.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd éd dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsuzsa51 38666 számú kérdéseBudapest2011-01-28
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Két gyermekem van és mivel a férjem elhunyt,így a fele részt a gyermekeim örökölték meg Apjuk után.A másik fele az enyém.Szeretném az egyik gyermekemnek ajándékozni az én részemet és úgy tudom,hogy ilyen esetben nincs köteles rész a másik gyermekemnek.Az lenne a kérdésem,hogy írhatok-e olyan rendelkezést,hogy halálom után az egyik gyermekemé legyen az én részem,neki ajándékozom,vagy ezt még életemben kell odaajándékozni.

Válszát előre is köszönöm.

Zsuzsa
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Zsuzsa!

Egyik sem teljesen jó megoldás, mivel ilyen esetekben jár a kötelesrész a másik gyermeknek. Csak visszterhes szerződés esetén kizárt a kötelesrész.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd éd dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lajos 38651 számú kérdésePest2011-01-26
Tisztelt Ügyvéd úr, Ügyvéd nő!
Hárman vagyunk testvérek. 1988-ban hugum nevére került a családi ház, az apai rész kifizetése mellett. Ezt a döntést Édesanyám hozta, hogy milyen formában, azt a mai napig nem tudom. /ajándékozási, vagy eltartási szerződés alapján -e/
Ha véletlenül is szóba került, kitérő mondatok hangzottak el. Édesanyámra való tekintettel , nem kérdeztem rá soha.
Édesanyám a mai napig nem szorult eltartásra sem, gondozásra sem.
Ő most 84 éves.
A kötelesrész kifizetéséről szóló törvényről két hete hallotam először.
Az a tiszteletteljes kérdésem,hogy ebben az esetben mi várható, Édesanyám halála esetén?

Tisztelettel.
Lajos
dr. Nagy Zoltán válasza2011-02-06
Tisztelt Lajos !

A tulajdon átruházásáról szóló szerződés ismeretében lehetne rre a kérdésre választ adni, amennyiben visszterhes átruházás volt (adásvétel tartás életjáradék, öröklési szerződés), úgy Ön kötelesrészre nem lesz jogosult.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Cimkefelhő:
ajándékozási illeték perköltség szerződéstervezetek ingatlan adásvétel adásvételi szerződés adatai birtokvédelem közös tulajdont megszüntető szerződés adatai webdesign zálogjog öröklési illeték ingatlan jogszabályok adófizetés ingatlan eladás esetén ingatlanügyletek iratmintái elbirtoklás társasház szerződésmintaAz ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Ingatlan - Add el magad

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása