Ingyenes kiadvány
X
IngatlanJog

ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Zsuzsa 38507 számú kérdéseBudapest2011-01-14
Szeretném megkérdezni, hogy ha a saját ingatlanomból, lakásomból egy negyedet
ajándékba átadok a páromnak, akkor örökölhetik-e
a gyerekei,?
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-01-15
Tisztelt Zsuzsa!

Igen, a törvényes öröklés szabályai szerint ők lesznek az első helyen örökösök.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Emília 38488 számú kérdéseHajdú-Bihar2011-01-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem: édesapám l4 éve meghalt, és a 3 gyermeke örökösök lettünk a nagyszülők ingatlanából. Kérhetjük-e a ránk eső összeget a testvéreitől!

Köszönöm mielőbbi válaszát !


Emília
dr.Rácsai Lajos ügyvéd válasza2011-01-14
Tisztelt Kérdező!

Ha jól értem, kérdése arra irányul, hogy Ön és testvérei jogosultak-e elhunyt édesapjuk szülei hagyatékából öröklésre.

Az ezzel kapcsolatos főszabály, hogy az öröklésből kiesett gyermek (tehát elhunyt édesapjuk) helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek, vagyis ezen szabály alapján Önök kérhetik a nagyszülői hagyatékból édesapjukra eső részt egymás között egyenlő arányban.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

dia 38482 számú kérdéseBudapest2011-01-12
Tisztelt Ügyvéd Úr/Nö!
Az érdekelne hogy ha nincs gyereke a férjemnek tölem se mástól se,és 2 éve vagyunk csak házasok ha meghalna(agydaganat) akkor én örökölnék e? az ingatlanjai 4 db házasság elött vette.testvérei ellenségesek.szülei meghaltak. valaki azt mondta a tesói örökölnek ilyenkor nem én. tényleg ez a törvényes öröklési rend? és az 5. lakás amit házasság alatt vettünk és a számláján lévö pénz sem engem illet majd? köszönöm diana
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-01-15
Tisztelt dia!

Igen, ez esetben - gyermek hiányában - a házastárs örökli a vagyont a törvényes öröklés rendje szerint.
Amennyiben további kérdései merülnek fel, úgy bátran keresse Irodánkat az alábbi elérhetőségeken!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

V.Jenő 38454 számú kérdéseBudapest2011-01-10
www.ingatlanjog.hu tanácsadói szolgálatának:

Kérdésem ,illetve megoldásra váró komplex problémám a következő:

Egyenes ági lemenő utód hiányában van e mód általam megnevezendő kívülálló személyre – mintegy örökségként átörökíteni végrendeleti nyilatkozatommal, egy szlovák területen lévő mintegy 50 ha.-nyi mezőgazdasági hasznosítású földterületnyi birtokrészt .?

Ezen földterületnek mint ingatlanrésznek, birtokomban lévő teljes dokumentációja szerint egyedüli örököse vagyok ,bár a benesi dekrétumokban még , a mai napig érvényben lévő a magyarságot sújtó kollektiv bűnösség érvénye miatt 1945- ben a szlovák állam által elkonfiskáltatott.

Megjegyzendő hogy ez ügyben az illetékes szlovákiai járási közjegyzőnél az igényt már korábban egyszer benyújtottam. és egy részét a teljes birtoknak meg is kaptam,mert az a rész valamilyen oknál fogva védettnek volt nyilvánítva, a fenti 50 Ha azonban nem volt védettként nyilvántartva.
A közjegyző szabályszerű eljárás lefolytatása után a birtokrész elkonfiskálásának tényét hívatalosan közölte velem, azzal,hogy panasznak,fellebbezésnek helye nincs.
Ilyen ügyben már egyesek az Európai Unióhoz is nyujtottak be kérelmet,de egy illetékes bizottság az ügyek megtárgyalását nem ajánlotta napirendre tűzni,arra hívatkozva,hogy az a két ország közti belügy és nem tartozik az Unióra.

Hozzá kell tenni,hogy a dekrétum hatályának eltörlése a szlovák államra tetemes anyagi terhet róna, mivel az elkonfiskált területek nagysága több százezer Ha-ra tehető.,bár az esetleges jogos tulajdonosok, igénylők és örökösei az elmúlt 65 év alatt nyilván erősen megfogyatkozhattak.
Meggyőződésem,hogy előbb –utóbb ennek a döntésnek - kedvezőbb politikai konstellációban meg kell változnia, és örökösödési jogomat ,akár a konkrét , térképen beazonosított terület visszaadásával ,vagy ennek más okból való ellehetetlenülése miatt akár azonos aranykorona értékű földterület kijelölésével,vagy pénzben megváltva, egyszer teljes kártérítést (nem kárpótlást) lehet majd érvényesíteni.
Ezért szeretném az igényemnek jogi formát adva ,azt átörökíteni.

Várva szíves válaszukat az örökség jogi átruházhatósága tekintetében
Tisztelettel V.J.
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-01-15
Tisztelt V.Jenő!

A végrendeletben a megnevezett örökösre hagyhatja a majdani halála pillanatában meglévő vagyonát, és követeléseit is, így akár az állammal szembeni követelést is. Kis gondot jelenthet, hogy könnyen születhet olyan szabályozás, amely alapján a végrendeleti örökös nem, csak pl. a törvényes örökösként szereplő egyenes ági leszármazott jogosult ilyen követelés érvényesítésére.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

József 38408 számú kérdéseBudapest2011-01-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A múltkor is nagyon sokat segített tanácsával, ezért irok még egyszer.
Dédnagyapám a II. világháború alatt költözött fel Budapestre Jugoszláviából. Itt vett egy ingatlant (lakást) és megnősült. A rokonsággal (nagyszüleimmel is) az 1960-as években vették fel a kapcsolatot, és rendszeresen látogatták egymást. Dédnagyapám 1974-ben halt meg. Egy ez utáni látogatáson, Budapesten, az özvegye közölte nagyszüleimmel, hogy ő a hagyatéki tárgyaláson azt mondta, hogy dédnagyapámnak nem volt rokona és nem is tud leszármazottakról. A nagyszüleim ennek hallatán nem tudtak mit cselekedni - külföldi (jugoszláv) állampolgár lévén nem is törődtek sokat a dologgal, mert dédnagyapám testvérei kérték őket, hogy ne veszekedjenek az özveggyel, mert nekik jól jön amikor Budapestre jönnek gyógykezelésre. Az özvegy férjhez ment a szomszéd bácsihoz, majd amikor a szomszéd bácsi is elhunyt, az ő gyerekei örökölték a lakást.
Az a kérdésem, hogy ilyenkor - ennyi idő elteltével - tarthatunk-e igényt a lakás egy részére, mint egyenes ági leszármazottak?

Segítségét előre is köszönöm!
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-01-06
Tisztelt József!

A tulajdoni lap teljes történetét ismerve mernék véleményt mondani. Ha tudja az ingatlan hrsz-ét, akkor érdemes lenne "átsétálnia" hozzánk egyszer - nem vagyunk messze egymástól - és egy rövidke konzultáció után okosabbak lennénk mindketten az üggyel kapcsolatban.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

József 38376 számú kérdéseBudapest2011-01-04
Tisztelt Cím!

A lakás amelyben lakom nem az én tulajdonom. A tulajdonosa rendelkezésemre bocsátotta, hogy ingyen lakjak benne, csak a rezsit fizettem és a közös költséget. A tulajdonos december közepén meghalt, az örökös (anyai unokatestvér) meg csak most jelentkezett. Van-e joga az örökösnek változtatni az ingyen lakhatáson, ha erről a volt tulajdonos két tanú által aláírt nyilatkozatban nyilatkozott, és ami 2011. augusztus 31-ig szól?
Mi a teendő akkor, ha a hagyatéki eljárás már elindult az önkormányzatnál, és önkormányzati temetés lett kérve? Ha az örökös jelentkezik náluk, a hagyatéki leltár (ami a napokban lesz esedékes) halasztható vagy felfüggeszthető-e?

Segítségüket köszönöm!
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-01-04
Tisztelt József!

Az örökös az Önnel kötött szerzőéssel együtt - ha úgy tetszik azzal terhelve - szerezte meg az ingatlant, így a szerződést köteles betartani. Az örökös jelentkezésével a hagyatéki eljárás nem fog megállni, a leltár felvételét követően sor kerül a közjegyző által lebnyolítandó hagyatéki eljárásra.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Örzse 38355 számú kérdéseBudapest2011-01-01
Üdvözlöm Ügyvéd Úr!
1982-ben házasodtunk. 1984-ben adásvétellel a szüleitől 1/3 részt kapott a közösen épített családi házból. OTP kölcsönnel átalakíthattuk ezt a részt külön bejáratúvá, itt éltünk, közösen fizettük vissza a kölcsönt, a hitel is férjem és az én nevemre szólt.
Apósom halálával férjem örökölt 1/6 részt, igy 3/6 része lett a házban.
Mivel gyermekünk nem született, férjem szerette volna biztosítani azt, hogy "ne kerülhessek utcára", vagyis egyenesági öröklés címén nem foszthassanak meg semmitől.
Anyósom meghalt 2010-ben a lányánál, mert közben elvitte magához, ugyanis közös gondolattól vezérelve eladásra került ez a ház, sógornőmnek is volt része benne fele arányban.
Nekünk kellett új otthon után nézni, vettünk egy kis családi házat, pontosabban a férjem 1/1 hányadban. Nem lett ez sem közös tulajdon az illeték magas összege miatt.
Megint végrendeletet készíttetett a javamra.
Az ingatlan adásvétel során ügyvédünk elmondta, hogy az az 1/3 rész, amit férjem örökölt az édesapja után, az egyenesági vagyonnak számít és engem nem véd a végrendelet, hiába írta a férjem. Ezt az 1/3-ot a sógornőm elveheti tőlem. Ezt elkerülve, javasolta, hogy kössek a férjemmel eltartási szerződést erre a hányadra, ez kb. 100-150 ezer ft ügyvédi költség.
Nekem ez nagyon furcsa dolog, hiszen 1975.óta ismerem a férje, 1982.óta felesége vagyok, szeretjük egymást. Tényleg ennyi év utáni házasság után is félnem kell majd az egyeneságtól, hiába van érvényes végrendelete a férjemnek javamra?
Köszönettel:
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2011-01-04
Tisztelt Örzse!

A férje a teljes hagyatékát tetszés szerint örökítheti végrendeleti úton.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 38354 számú kérdéseSomogy2011-01-01
Tisztelt Ügyvédnő!

Üdvözlöm! Örökléssel kapcsolatosan szeretnék felvilágosítást kérni.
Milyen lehetőség van arra az esetre, ha nem értünk egyet a hagyatéki vagyon értékével.
Édesanyám tavaly nyáron meghalt. Egyedüli gyermek vagyok. A közjegyzői irodától a napokban kaptunk levelet melyben közjegyzői tárgyalás nélkül kívánják átadni a hagyatékot.
(nyilatkozat visszaküldése mellett).
A lakossági folyószámlán lévő örökölt összegre nem tartok igényt, édesapám javára kívánnám átadni.
A közjegyző irodával történt telefonos megkeresésemre, közölték hogy ebben az esetben már tárgyalás lesz, a nyilatkozatot ne küldjük vissza. A hagyatéki vagyon részét képezi még két ingatlan. Az ingatlan becsült értékével kapcsolatosan vannak aggályaim, mert szerintem jóval kevesebbért van most értékelve ( gazdasági válság stb. ) Milyen lehetőségeink vannak, illetve milyen további teendőink lesznek ha a becsült értékkel nem értünk egyet !
Várom mielőbbi válaszát, köszönettel: Biró Szilvia
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2011-01-05
Tisztelt Szilvia!


A hagyatéki vagyontárgyak értékét a hagyatéki leltár felvételekor az örökösökkel vagy folytatott tárgyalás alapján, lehetőleg azokkal egyetértésben kell megállapítani.
Ha az értékelés tekintetében a leltárelőadó és az örökösök között véleményeltérés van, a leltárban a leltárelőadó által megállapított forgalmi értéket kell feltüntetni. Fel kell tüntetni azt is, ha az örökösök a megállapított értékelést illetékkiszabás alapjául elfogadják, illetve véleményeltérés esetén azt, hogy milyen értéket fogadnak el.
Végső soron az öröklési illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illetékhivatal állapítja meg.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Vica 38345 számú kérdéseBékés2010-12-31
Tisztelt Ügyvédnö!

Ingatlanöröklésröl és az örököstársak közötti érdekellentétröl van szó. Ezért a személyes megjelenésem az elsö hagyatéki tárgyaláson nagyon fontos lenne.
Külföldön (ismert helyen) tartozkodom.
A közjegyzö nov. 17-i kelttel dec. 10-i kézbesítéssel küldte ki (a külföldi címemre) a kitüzö végzést 2011. jan. 11-i határnappal, továbbá a végzést a részemre rendelt kézbesítési megbízottról.
Sajnos ilyen rövidtávú határidöre nem tudok hazautazni.
A He. 40. § (6) bekezdése szerint "Ha a hagyatékban külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodó örökös van érdekelve, a határnapot rendszerint két hónapnál nem rövidebb időre kell kitűzni." - Ez így rám is vonatkozik? Erre a jogszabályra hivatkozva kérhetem a jan. 11-i határidö felfüggesztését, ill. elhalasztását?
Amennyiben igen, a két hónap mikortól számít,
a kézbesítéstöl?

Válaszát elöre is köszönöm.

Tisztelettel:
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2011-01-03
Tisztelt Cím!

A 2 hónap 2010. november 17. és 2011. január 11. közötti időre, tehát maga a tárgyalás kitűzése és a hagyatéki tárgyalás időpontja közötti időre. Mivel a jogszabály a "rendszerint" szót tartalmazza, ez abszolút szabály, csak irányadó. De emiatt, tehát, hogy Ön jelen kíván lenni, és az időpont Önnek nem megfelelő, természetesen kérheti a tárgyalás elhalasztását.

A He. alábbi rendelkezésére kell hivatkozni:

   46. § Új határnapot kell kitűzni akkor is, ha a tárgyalás elhalasztását bármelyik érdekelt fontos okból kéri, továbbá ha az elhalasztás az egyezség megkötése érdekében vagy a tényállás további tisztázása végett szükséges.

Javaslom, kérje a halasztást, a fenti szakasz alapján.

Tisztelettel: dr. Koczka Judit     
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

erika 38335 számú kérdéseKomárom-Esztergom2010-12-28
Tisztelt ügyvédnő!

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy mit takar az öröklési szerződés?Mind a két szülöm meghalt 3 hónap alatt.Anyám a halála elött 3 héttel felbontotta az eltartásít az öcsémmel és egyben megkötötte a hugommal.Hatan vagyunk testvérek most jött a levél hogy mikor lesz a hagyatéki tárgyalás.Majd megküldi a közjegyző az öröklési szerződés másolatát hogy nyilatkozni tudjunk.A szülői házra 16 millió forint jelzálog van ami honapok óta nincs fizetve.Én úgy tudtam hogy ilyenkor a ház a fedezet.Nem tudjuk hogy öröklési szerzödésnél mi ötünknek nem jár köteles rész?Hiszen 3 hét ápolásáért jár egynek minden?Mire számithatunk? Válaszát előre is köszönjük.Tisztelettel erika
dr.Kende Júlia ügyvéd válasza2011-02-08
Tisztelt erika!

Hogy a ház-e a fedezet, az a bankkal kötött szerződésekből derül ki.

Öröklési szerződés esetén (amennyiben az érvényes) nem jár kötelesrész, mert az egy visszterhes tulajdonátruházási forma.

Amennyiben nem értenek egyet a közjegyző döntésével, jelezzék a hagyatéki tárgyaláson vagy indítsanak pert, ha ugy gondolják, Önök is tettek pl. az édesanyjuk ápolásáért, és igy hagyatéki hitelezőként léphetnek fel.

Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Erika 38281 számú kérdéseBács-Kiskun2010-12-16
Testvérem hirtelen elhunyt. Végrendeletét nem találom. Férj és gyermek nincs. Apánk él, ő cselevés korlátozó gondnokság alatt áll. Nővérem volt a gyámja.
Ki örököl testvérem után?
Megöröklöm-e a gondnoki feladatokat?
Köszönöm!
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2011-01-03
Tisztelt Erika!

Édesapja és Ön fognak örökölni, a gondnoki feladatokat azonban nem "örökli meg", hanem ebben a kérdésben majd a gyámhivatal eljárást indít, melynek során nyilvánvalóan elsődlegesen Önt fogják majd keresni, mint legközelebbi hozzátartozót, azonban csak egyeztetést követően - és amennyiben Ön elfogadja - jelölik Önt ki, ha ez nem megy, és nincs más alkalmas hozzátartozó, akkor hivatásos gondnoka lesz édesapjának.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Zsuzsa 38280 számú kérdéseBudapest2010-12-16
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kézzel írtam egy végrendeletet és az lenne a kérdésem,hogy mennyi ideig érvényes.Valahol azt olvastam,hogy fél évente új végrendeletet kell írni,csak akkor érvényes.Válaszát előre is köszönöm.

Kati
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-16
Tisztelt Zsuzsa!

NEM! Ha tartalmilag és formailag érvényes végrendeletet alkotott, akkor az érvényes is marad!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 38230 számú kérdéseBudapest2010-12-07
Férjemtől elváltam 10 éve, de most újra szeretnénk összeházasodni. Én egy 1 szobás összkomfortos öröklakással rendelkezem Budapesten. Társamnak nincs semmi vagyona (csak nyugdíjjal rendelkezik), mivel lakását halála után eltartója fogja örökölni. Kérdésünk:

Ha most összeházasodunk és esetleg férjem halna meg előbb, mint én, akkor férjem 2 felnőttkorú gyereke (nem tartja velük a kapcsolatot már 20 éve) igényt tarthat az én lakásomra ill. részesedést kapnának belőle vagy nem? Esetleg ezt hogyan lehet megakadályozni, hogy férjem után a két felnőttkorú gyereke semmiféle igénnyel ne léphessen fel irányomba?

Nagyon várom gyors válaszukat. Előre is köszönöm!
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-11
Tisztelt Judit!

A férj gyermekei nem tarthatnak igényt a lakására, az az Ön különvagyonának a része.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Varga József 38226 számú kérdéseZala2010-12-07
Tisztel Ügyvéd Úr!


Hetekkel ezelőtt a nagymamám elhunyt és kiderült, hogy örökölni fogok utána egy kis faluban egy belterületi ingatlant , amelyen egy roskadozó gazdasági épület van elhanyagolt gyümölcsössel . Az is kiderült, hogy ez a terület osztatlan közös tulajdon a rokonok között.
Azt szeretném megkérdezni , hogy a hagyatéki tárgyaláson visszautasíthatom e az egészet és ha igen , akkor kinek a javára tehetem ezt. A rokonok vagy pedig az állam javára lehet e?


Köszönettel. Varga József
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2010-12-08
Tisztelt Varga József!

Az örökös az örökséget visszautasíthatja, ekkor a törvényes örökösök öröklik a részét. Ha valamennyi törvényes örökös viszautasítja a saját öröklését, az állam a törvényes örökös. Az államot az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Gábor 38210 számú kérdéseBudapest2010-12-04
Tisztelt Ügyvéd Hölgy/Úr!

A következő ügyben szeretném kérni a segítségét! Adott egy társasházi lakás, amely 1/1 arányban egy idős asszony nevén volt. Az idős néni meghalt, a lakást a fia és a lánya örökölte 50–50%-os arányban. A fiú lakott a lakásban, a lány Budapesten él. A srác elvált, van egy 3 éves kislánya. Pár hónappal később a srác felakasztotta magát az adott ingatlanban! Információm szerint az ügy a helyi közjegyzőhöz került a hagyatéki eljárás lefolytatása végett! A lakás „tanácsi“ lakás volt, az önkormányzat adott kölcsönt, amely a mai napig rá van terhelve a lakásra, mivel annak törlesztő részleteit nem tudták fizetni!Annak behajtása át lett adva egy behajtó cég részére! A fiú végrendeletet nem hagyott!

A következő kérdésekben kérném segítségét:

1./ A srác után a kislánya örökli az ingatlan 50%-át?
2./ Ebben az esetben a kislány nevére kerül?
3./ A volt felesége, mint törvényes képviselő jár el a kislánya öröksége ügyében?
4./ Milyen eljárási lépések fognak lezajlani ebben az esetben?
5./ Hogyan történik a hagyatéki eljárás?
6./ Mi lesz az önkormányzati hitel sorsa?
7./ Mi lenne a legegyszerűbb lépés az ingatlan megvásárlására?

Segítségét előre is köszönöm!


dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd válasza2010-12-05
Tisztelt Gábor!

1. Igen.
2. Igen.
3. Igen.
4. Hagyatéki eljárásban a közjegyző átadja a hagyatékot a kislánynak, majd a földhivatal bejegyzi a tulajdonjogot.
5. A közjegyző tartja meg, idézi az érintetteket az adott napra, és akár egy tárgyalás alatt is lezárulhat.
6. Továbbra is terhelni fogja az ingatlant,
de annak érvényesítése továbbra is joga lesz az önkormányzatnak, ezért érdemes lenne - akár az eladás útján is - azt rendezni.
7. A tulajdonszerzést követően vásárolhatja meg, de az eladás során a kiskorú érdekeit a gyámhatóság (is) fogja képviselni, így kicsit neézkesebb lesz a folyamat...

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.
Cimkefelhő:
ügyvéd keresetlevél vételi jog öröklési illetékkedvezmény birtokvédelem öröklési illetékmentesség ingatlanhirdetés szerződéstervezetek adófizetés ingatlan eladás esetén társasházakról ajándékozási illetékkedvezmény öröklési illeték ingatlanügyletek lebonyolítása drágaköves ékszer ügyvédAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása