ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Andrea 27257 számú kérdéseBaranya2008-07-08
Tisztelt Ügyvédnő!
1993-ban meghalt édesapám után az öcsémmel örököltük a családi házuk 1/4-1/4 részét. Édesanyám 2007-ben halt meg, így 50-50%-unk lett. Én 4.500.000 Ft-ért megvettem az ő részét. 113000 Ft illetékre számítottunk, de 190000 Ft-ot állapítottak meg. Az örökölt részre miért kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetnem, ha az már az enyém? Előre is köszönöm válaszát. Andrea
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-07-18
Tisztelt Andrea!

Illetéket a következők után kell fizetnie:
1./ Az édesanyja után Ön által örökölt 1/4-ed részre. A forgalmi érték 2,5 %-os mérétkű részét.
2./ A testvérétől megvett tulajdoni illetőség után a forgalmi érték alapján, ami nem feltételenül egyezik meg a vételárral, 4 millió Ft forgalmi értékű rész tulajdoni illetőséggel arányos része ( amit a testvérétől vett 1/2) valószínűleg 1/2-e után 2 %, az e feletti részre 6 % mértékű, a nem lakáscélú ingatlanrészre ( garázs stb.) 10 %-os mértékű összeget. Mivel nem ismerem a konkrét adatokat, ezért nem tudom megállapítani az önök által számolt összegnél miért lett több az illeték. A fentiek alapján szíveskedjék megnézni a határozatát.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

anita 27250 számú kérdéseVas2008-07-08
Kedves Ügyvédnő!

Adás -vételi szerződést 2008.05.27-én kötöttük. Múlt héten 2008.06.03-án megkaptuk az illetékhivataltól a ránk kiszabott ún. illetékelőleget. eza zért előleg mert akér több lehet az illeték összege, vagy mivel még csak a széljegyen szerepelünk? a lakást egyébként "olcsón" kb 1,3 millióval kevesebbért vettük, mint általában szokás.

köszönöm válaszát
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-07-24
Kedves Anita!
Nem találkoztam még illetékelőleg kiszabásával, csak olyan fiz.meghagyással, amely a teljes illetékösszegről szólt. Azt tanácsolom, hívja fel az iraton megnevezett ügyintézőt.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

Krisztina 27246 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2008-07-08
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Használt lakást szeretnénk venni és Fészekrakó programba csináljuk a hitelügyintézést.
Azt szeretném megtudni mivel első lakáshoz jutók vagyunk kell e illetéket fizetni.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel Krisztina.
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd válasza2008-07-14
Tisztelt Krisztina!
Illetéket főszabály szerint kell fizetniük, két lehetséges kedvezmény merülhet fel:
1. a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás megvásárlása illetékmentes.
2. Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal elsô lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendô illeték 50%-ig terjedô, de legfeljebb 40 000 forint kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás részaránytulajdonának megszerzése esetén a vagyonszerzôt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
30-289-2889
mail@drszegedi.hu

Gyula 27227 számú kérdéseBács-Kiskun2008-07-07
Tisztelt Ügyvédnő!
Ez évben vásároltunk termöföldet,melyre az illetéket már kifizettük.Az ingatlanon családi házat épitünk jelenleg.
Kérdésem a ház elkészülte után kell-e illetéket fizetni ha kell mennyit, illetve jár-e vissza illeték mivel családi ház épitésére került sor?

Köszönettel.Gyula
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-07-07
Tisztelt Gyula!

Nem kell a ház elkészülte után illetéket fizetni, de az sajnos vissza sem jár. Ez utóbbi esetben az illetékre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig lehetett volna nyilatkozni, hogy 4 éven belül lakóingatlannal vállalják a beépítést, és akkor abban az arányban, ami a termőföldből emiatt kivonásra kerül(t), már meg sem kellett volna fizetni az illetéket.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Kevevári M. Katalin 27217 számú kérdéseBékés2008-07-06
Tisztelt Ügyvédnő!
Édesapám után örököltem egy fél házat, melynek másik fele részben tulajdonosa az édesanyám. Úgy döntöttem, hogy örökségemet a nagykorú fiamra ruházom át.
Édesanyám is fontolgatja, hogy tulajdonát valamely formában az unokájára, azaz a fiamra ruházza át. Azt szeretném megkérdezni, hogy mind az egyik, mind a másik tulajdonátruházásnak mi a legegyszerűbb módja és az milyen illetékköltséggel járna (az ingatlan forgalmi értéke max. 10millió Ft)?
Köszönöm szíves válaszétVálaszát várva és előre is köszönve tisztelettel üdvözlöm:
Kevevári M. Katalin
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2008-07-07

Tisztelt Cím!

Az ajándékozási illeték mértéke gyermek-szülő viszonylatban 5% lakásingatlan esetén, míg unoka-nagyszülő viszonylatban 8%. A forgalmi értéket a felek a szerződésben megjelölik, de a felek által meghatározott érték az APEH illeték főosztályt nem köti. Amennyiben az Ön édesanyja idős, gondozásra jogosult személy, akkor a fia köthet tartási szerződést is a nagyanyjával, ha vállalja, hogy ellátja és gondozza. Ebben az esetben a visszterhes vagyonátruházási illetéket kell megfizetni, amely 4 millió forintig 2%, afelett 6%. Amennyiben 1/2-ed tulajdonról van szó, a 2%-os mérték csak 2 millió forintig érvényes. --------------------------------------------------------------------------------Amennyiben a fia vállalja a nagymama ellátását szükség esetén, akkor az ő részére köthet tartási szerződést, az Ön részére pedig ajándékozási szerződést.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Tamás 27207 számú kérdéseBudapest2008-07-06
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel kapcsolatban várom ezúttal is szíves álláspontját, hogy visszaigényelhető-e a visszterhes vagyonátruáházási illeték megfelelő része, ha

1. 2007. június 22-én írtunk alá adásvételi szerződést Bp. XII. kerületi ingatlan vásárlásáról, amely szerint 7.166.700,- értékű házrészt vásároltam. A házrész birtokba vétele 2007. július 15-én valósult meg.
2. A tulajdonomban lévő XI. kerületi ingatlant (lakás) f. év július 3-án megkötött adásvételi szerződéssel adtam el 10.250.000,- Ft értékben.

A kérdés alapvetően az egy éves határidő miatti kikötésekre vonatkozik.

Amennyiben a visszaigénylés lehetséges, akkor ezt most kell-e megtennem, vagy a következő évi adóbevalláskor?

Fáradozását, válaszát előre is köszönöm.

Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt Tamás!
A vételről és az eladásról szóló szerződéseknek a földhivatalhoz történő benyújtásának időpontja "számít", azaz ezeknek kell egy éven belülieknek lenni. Ha nem, akkor nem igényelheti vissza a megfizetett illetéket - maximum egy méltányossági kérelmet "megér" az APEh felé - amivel akár most is élhet, annál is inkább, mert az adó- és az illeték két különbözú intézmény, az illeték nem igazodik a bevallási időszakokhoz.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 27199 számú kérdéseBudapest2008-07-05
Tisztelt Ügyvéd Úr!

2007-ben vásároltunk egy kertes családi, ikerház felét építtetőtől 24 m Ft-ért. Ebből a telekrész ára 8 m Ft. Az illetéket az Illetékhivatal úgy szabta ki, hogy a 24 m Ft-ból levonta a 15 m Ft-os illetékkedvezményt, és a maradék 9 m Ft-ra szabta ki az illetéket. Most hallottam egy olyan dolgot, hogy állítólag a telekrész vásárlása illetékmentes. Szeretném megtudni, ez tényleg így van-e az illetéktörvényben. A ház a telekre 4 éven belül épült meg.

Köszönettel várom mielőbbi válaszát!

Szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt Szilvia!
A két kedvezmény nem vonható össze. a korrekt válaszhoz egyébként ismerni kellene a megkötött szerződéseket, ha lakást vettek, akkor a számítás helyes, ha telket és azon lakást építtettek, akkor más elvek alapján kellett volna számolni, de feltételezésem szerint az első verzió valósult meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Ildikó 27189 számú kérdésePest2008-07-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Vagyonszerzési illetékkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. 2007.12.28-án vásároltunk egy 30.000.000 Ft értékű ingatlant, amivel egyidőben elkezdtük meghirdetni tulajdonunkban lévő ingatlanunkat, amit 15.750.000 Ft-ért vásároltunk. Sajnos az ingatlant a mai napig nem sikerült értékesítenünk, viszont az illeték megfizetéséről megkaptuk az Apeh határozatot, amely 1.640.000 Ft-ot képviselt.
A kérdésem a következő lenne, olvastam az illeték törvényben, hogy ha 1 évvel a szerzés előtt vagy 1 évvel után lakást értékesítek, akkor a különbözet után kell, hogy mefizessem az illetéket, viszont a kérdésem az lenne, hogy mi történik abban az esetben, ha esetleg az ingatlanomat nem tudom 1 éven belül eladni, akkor késedelmi pótlékkal emelten kell visszafieztnem az elengedett illetéket!? Mely esetben járok jobban, ha rögtön méltányosságból kérem az illeték mérséklését vagy elengedését, vagy ha azt írom le, hogy értékesítés alatt áll a másik ingatlanom. Azt még hozzá kell, hogy fűzzem, hogy 26.000.000 Ft hitel van a két lakáson, tehát az illetéket ki sem tudnám fizetni, mivel a férjem teljes fizetése a hitelre megy ami havi 240 e Ft. Az én fizetésem 310 e Ft. Illetve még egy kérdésem, lenne, hogy az 1 év a szerződés megkötésétől számít, vagy pedig a Földhivatali bejegyzéstől, amikor a nevünkre került? A másik kérdésem még az lenne, hogy az ingatlant 1/2 1/2 tulajdoni hányadban vásároltuk és az Apeh az én nevemre küldte meg a teljes illetéket és úgy szerepelt rajta, hogy 1/1, tehát a ház utáni illetéket csak rám szabták ki. Ebben az esetben húzható-e az idő azzal, hogy rossz a tulajdoni hányad a Határozatban?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel: B-K Ildikó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt Ildikó!
Az illetékfizetések szempontjából a szerződések földhivatali beadása számít. Ha a két szerződés egymáshoz képest egy éven belül kerül beadásra, akkor jogosult az illetékkedvezményre, minden más esetben - kedvezmény, részletfizetés, elengedés - csak az APEH-hez intézett méltányossági kérelem alapján. Ha a vásárlás után már megfizette az illetéket, úgy azt az eladást követően igényelheti vissza.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Képiróné Szabó Ildikó 27147 számú kérdéseBudapest2008-07-02
Tisztelt Ügyvéd úr!
Köszönöm előző válaszát.
Még azt szeretném tudni, hogy a most márc. 26-án vásárolt lakásunk illetékét mikor kell majd befizetni, eddig erről még nem kaptunk semmi határozatot. Ha így utólag nem kérhatünk semilyen illetékmentességet, kérhetünk e még akár mérséklést, vagy részletfizetést? Ha igen, ezt a határozat megérkezése előtt kell kérvényezni, vagy csak utána, a 15 napos fellebezési határidőn belül?
Köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt Ildikó!
Majd kapnak, ne aggódjon :-)
Egyébként kedvezményt vagy részletfizetést majd akkor kérhetnek, ha megérkezik az elsőfokú fizetési meghagyás az illetékre vonatkozóan.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 27139 számú kérdésePest2008-07-01
Tisztelt ügyvédúr!A párommal(élettárs nem férj)Ócsán készülünk egy házat megvenni aminek az ára 12500000 ft.Hitelt veszünk fel rá.Első saját házunk lenne.Az lenne a kérdésem,hogy kb. mennyi illetékre számíthatunk.35 év alattiak vagyunk.Az illeték ha sok akkor lehet e részlet fizetést kérni stb.?Elörre is köszönöm a válaszát!Tisztelettel Szilvia.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-12
Tisztelt Szilvia!
Egészen pontosan 590 eFt illetéket kell fizetniük összesen, és részletfizetés iránti kérelemmel élhetnek az APEH felé.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoltán 27126 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-07-01
Tisztelt Ingatlanjog.hu!

Tulajdonosa vagyok egy soproni, tehermentes lakásnak, melynek értéke 15M forint.
Vásárolni szeretnék egy használt soproni családi házat 16M forint értékben.
A segítségüket kérném az ezzel kapcsolatos kérdéseim megválaszolásában:
- Amennyiben megvásárolom a családi házat, ez az esemény milyen költségeket rak a vállamra a vételár megfizetésén túl? (illeték, adó, ügyvédi költség...)
- Miután megvásároltam az ingatlant, és úgy döntök, hogy eladom a már meglévő lakásomat, kell ilyenkor is illetéket, vagy más egyebet fizetnem? Vagy egyszerűbb és beváltabb (költségtakarékosabb)módszer az, ha a lakásom értékesítése után vásárolom meg a családi házat?

Segítésgüket megköszönve,
maradok tisztelettel:
Horváth Zoltán
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2008-07-14
Tisztelt Zoltán!

Ha egy éven belül vesz és elad, mindegy, hogy melyik sorrendben, akkor illetéket a két ingatlan forgalmi értékének különbözete után fizet.

Adó kérdésre nem tudok válaszolni, az attól függ, mennyiért szerezte azt az ingatlant, amit elad. Általánosságban a vétel és eladás közötti különbözet az adóalap, amit csökkenthet a megszerzésre fordított költségekkel, mint illeték , ügyvédi munkadíj. Ennek a különbözetnek 25 %-a az adó. Persze ha 5 éven túl vette az eladott laksát, nincs adó.

Ügyvédi munkadíjról nem szeretnék nyilatkozni, az az adott ügyvédtől függ, megállapodás kérdése.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Gergely 27116 számú kérdéseBudapest2008-06-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Idén eladok egy tíz éve vásárolt lakást 14 millió Ft-ért (melyen 1 millió Ft hitel van), és tervezem, hogy vásárolok egy másik lakást 10 millió Ft-ért. Kérdésem a fizetendő illeték mértéke, amiről háromfajta változatot is hallottam. 1.: 14-10 millió= 4 millió ILLETÉK:80 000 Ft. 2.: 14-1-10= 3 millió ILLETÉK: 60 000 Ft. 3. "csak akkor kötelezett illetékfizetésre, ha a megvásárolt lakástulajdon értéke meghaladja az értékesített lakóingatlan értékét", tehát ILLETÉK: 0 Ft. Válaszát köszönve: Gergely
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-11
Tisztelt Gergely!
Az 1. tipp a helyes!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rita 27104 számú kérdéseBudapest2008-06-30
Élettársamal közös tulajdonban lévő ingatlanunkat átíratnánk az én nevemre.
Tavalyi évben illetékmentességet kaptunk.
Milyen papírok szükségesek az átíráshoz?
Ha tulajdonjogot szerzek,újabb illetékmegfizetési kötelezettségem lesz?
Újra lehet kérvényt beadni?

Köszönettel:
Rita
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-11
Tisztelt Rita! Valószínűleg csak illetékfizetési kötelezettséggel lehet az átruházást megoldni, amelyhez ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Edit 27103 számú kérdéseBudapest2008-06-30
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következőben szeretném a segítségét kérni:
Mint magánszemély szeretnék vásárolni Önkormányzattól üzlethelyiséget bérbeadás céljából. Van e illeték vonazata? Ha igen, milyen mértékű?

Köszönöm a segítséget
Üdvözlettel:
Edit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-11
Tisztelt Edit!
Igen, 10 %.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

András 27101 számú kérdéseBudapest2008-06-30
2006.jJanuárban vettünk 21500000Ft-ért,illetéket megfizettűk. Most elszeretnénk adni,jelenleg épül Göd-ön a családi ház. Kérdés a vétel és eladási ár külömbség alapján mennyi az ADÓ. A családi ház új épitésű Ára: 21000000 Ft. mennyi lesz az illeték.
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-11
Tisztelt András!
Adó: 25 %.
Illeték: új ház építése esetén: 0 %.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaCimkefelhő:
cégjog ingatlanjog drágaköves ékszer haine online webdesign iphone speaker ingatlanhirdetés ügyvéd

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.