ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
korb janos 27494 számú kérdéseSomogy2008-07-21
Tisztelt ügyvéd Úr.
Most vásároltam egy ingatlant amelynek vételára 5 millió forint.
34 éves vagyok és ez az első ház amit vásárolok,csakhogy már van egy másik ingatlan aminek a fél részénak a tulajdonosa vagyok de a nagymamám a haszonélvezője.
Így is megkaphatom az illetékkedvezményt?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel:Korb János
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd válasza2008-08-26
Kedves János!

A kedvezmény az első lakástulajdon vagy az első lakástulajdoni hányad megszerzését támogatja, tehát ha a másik ingatlan is lakóingatlan, akkor ez a kedvezmény Önt nem illeti meg.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Erika 27478 számú kérdéseVas2008-07-21
Tisztelt ügyvédnő!
A férjem szülői házát nekünk szeretnék ajándékozni. Az ingatlan 1/4 részben a férjemé - édesapja után örökölte- 1/4 részben a nővéréé, 1/2 részben pedig édesanyjáé. Az ajándékozás után haszonélvezeti jog maradna az édesanyjáé. Az ingatlanon folyamatban van egy engedélyköteles melléképület építése is, amelyre még nem lett megkérve a használatba vételi engedély. A melléképület építési engedélye a férjem nevén van, annak idején az anyja és a nővére hozzájárulását adta az építéshez. Kérdésem a következő:
- miként lehetne a lehető legkedvezőbben véghez vinni ezt a tulajdonjog átruházást, hogy minél kevesebb illetékfizetési kötelezettségünk keletkezzen.
-van e mód arra, hogy a melléképület, amelyre tudomásom szerint magasabb lenne az illeték, továbbra is csak a férjem tulajdona maradjon.
-illetve lehetőség van e arra, hogy ne fele-fele, hanem más arányban szerezzünk tulajdonjogot, és így kedvezőbb lenne-e az illetékfizetés.
- van e valamilyen illetékkedvezmény; nekem egyáltalán nincs, a férjemnek pedig csak öröklés utján szerzett egyéb ingatlanja van(erdő, termőföld).

Válaszát előre is köszönöm!
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-07-24
Kedves Erika! Olyan arányban szereznek tulajdonjogot, ahogy Önök megállapodnak.Ha a melléképület még nincs a földhiv-ban rögzítve, csak akkor jelent többletet, ha az illetékhivatal az illeték kiszabása kapcsán kimegy a helyszínre. Az illeték ajándékozásnál a férje tekintetében a Mama után 18millióFt-ig 5%, a testvér része után 8%, Önre nézve 10%.Az ajándék értékét az okiratban pedig Önök jelölik meg. Természetesen az ill.hiv.felülbírálhatja, de ha reális, ált.elfogadják. Illetékkedvezmény jár, de csak ha nem töltötték be a 35.életévüket.Azonban lehet kérni mérséklést vagy kamatmentes részletfizetést.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

Ambrus Istvánné 27438 számú kérdéseCsongrád2008-07-18
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Telek vásárlásához kapcsolódóan 4 éves feltételes illetékmentességben részesültünk, azonban a használatbavételi engedélyt csak a határidő leteltét követően sikerült megszerezni, ezért kirótták az illetékfizetési kötelezettséget, valamint a késedelmi pótlékot.
Természesetesen szeretnénk elkerülni a fizetést, ha egy mód van rá, mivel a lakásépítés megtörtént, csak a használatbavételi engedély megadása csúszott. Ön szerint mit lehet tenni ebben az esetben?
Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel: Zsuzsa
dr. Botos József ügyvéd - mediátor válasza2008-07-19
Tisztelt Kérdező!
Sajnos a mostani gyakorlat szerint az adóhatóság ilyen esetben sem tekint el az illeték megfizetésétől. Javaslom azonban, hogy méltányossági kérelemben próbálják elérni azt, -főleg ha nem az Önök hibájából van a késedelem -, hogy a fizetéstől tekintsenk el.


Tisztelettel
dr. Botos József ügyvéd - mediátor
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. II. 40.
+36 70 602-6932

botos.j@t-online.hu

Zoltán 27436 számú kérdéseVas2008-07-18
Tisztelt Ügyvédnő,
A szülői házat szeretnénk a nevemre iratni és ebben kérném a segitségét,
Az ingatlan értéke kb 6M Ft,
Tulajdonosi hányad: Édesanyám 50%, élettársa 50%.
A tulajdonomban már szerepel egy Ingatlan ami tovább bonyolitja a helyzetet, de szeretnénk mindebböl az Örökség lehetőségét kizárni mivel Élettársának további felnöttkorú különálló gyerekei vannak és mivel a jelenlegi ingatlant egy korábban 100% Édesanyám tulajdonában álló ingatlan árából vásárolták ezért csak az én nevemre szeretnék átíratni.
Milyen lehetőségek vannak? és mely lehetőségnél milyen illetékekkel kell számolnunk?

Köszönöm mielöbbi válaszát
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-07-24
Tisztelt Uram! Több lehetőség van:adásvétel, ajándékozás, tartás...Az adásvételnél 4millióFt-ig 2% + a fölötte lévő rész 6%-a, ajándékozásnál az édesanyja után 18millióFt-ig 5%,élettárs után 10%. Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

zsolt 27433 számú kérdéseGyör-Moson-Sopron2008-07-18
tisztelt ügyvédnő.a következőket szeretném megkérdezni.válás előtt állok,van egy közös lakásunk a feleségemmel valamint a lányom nevén egy amin az én haszonélvezeti jogom van.szeretnénk elcserélni a lányom ingatlanát a feleségemmmel közös ingatlan 1/2 ére.a feleségem megkapná a lányom ingatlanát ,a lányom pedig az ő fél részét.ez értékben kb.azonos.meglehet -e így oldani és mennyi illetéket kell fizetni.köszönettel.v.zsolt
dr. Bai Mónika ügyvéd válasza2008-07-18
Kedves Zsolt!

Első hallásra/látásra nem látom akadályát. lakásingatlanok cseréje esetén az illeték a két ingatlan forgalmi értékének különbözete, tehát egyforma esetén nincs illeték. Kérdés, mi lesz a haszonélvezeti joggal. Ez nekem nem világos, és a helyzeten változtathat.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 20 3593147; + 36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Tibor 27422 számú kérdéseBudapest2008-07-17
Tisztelt Ügyvéd úr!

Kérdésem az illeték számításának módjára vonatkozik az alábbi esetet figyelembe véve:

Idei ingatlan eladás (használt), idei ingatlan vétel (újépítésű).

Az illeték ez esetben is a két ingatlan különbözete után számítandó, vagy itt csak az új ingatlanra vonatkozó szabály érvényes (15 millióig mentes, fennmaradó összeg 6%-a /30 millióig/ ).

Válaszát köszönöm.
Tibor
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Tibor!
Azt a kedvezményt veheti igénybe, amelyik az Ön számára kedvezőbb.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kozma Ottó 27388 számú kérdéseBudapest2008-07-15
Tisztelt Ügyvéd Úr!

A lakásvásárláshoz kapcsolódó illetékről érdeklődnék. Folyamatban van egy lakásvásárlásom, amely szerződés szerinti összege 20 850 000 HUF, amelyhez tartozik egy garázs és egy tároló is. A garázs értéke 1 200 000 HUF a tároló értéke 400 000 HUF. Tehát a teljes vételár 22 500 000 HUF. Az lenne a kérdésem, hogy mekkora illetéket kell megfizetnem?
Az én számolásom szerint 1 091 000 HUF-ot kell fizetni a lakás után, 120 000 HUF-ot a garázsért és 40 000 HUF-ot a tároló után!
Helyesen számoltam?
Egy plussz kérdés a végére. Azt is hallottam, hogy első lakás esetén 35 év alatt jár valamilyen kedvezmény. Igaz ez vagy sem??
Az illeték fizetésére ha jól tudom lehet részletfizetést kérni? Kamatmentes a részletfizetés?

Előre is köszönöm a válaszát.


Üdvözlettel: Kozma Ottó
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Ottó!
Az illetékek számítása során használhatja az ingatlanjog.hu oldal illetékkalkulátorát, ill. erről az adásvételt bonyolító ügyvéd is adhat (adnia kell) részletes felvilágosítást.
Illetékkedvezményben - mivel a lakás értéke meghaladja a 8 mFt-ot - nem részesülhet.
Részletfizetést kérhet, de általában csak kamatokkal együtt adják azt meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Agnes 27382 számú kérdéseVas2008-07-15
Tisztelt Ügyvednö,

Az alabbi kerdesekkel fordulok Önhöz.

Egy ingatlant szertnek vasarolni.
Ez az ingatlan nem epitesi telek, de belterületen fekszik.
A kerdesem, hogy egy atminösites epitesi telkke körülbelül milyen költsegekkel jar negyzetmeterenkent, illetve, hogy a telek vetelekor milyen illeteket kell befizetni (% v. negyzetmeter)

KÖSZÖNETTEL
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-07-24
Kedves Ágnes!Kérem hívja fel az illetékes építésügyi hatóságot (ha Kőszegen van az ingatlan, a kőszegit), mert a feltételeket, hogy lehet-e rá építkezni, ill. a költségeit csak ők tudják Önnek megmondani.Vásáláskor vagyonszerzési illetéket kell fizetni, de amennyiben vállalja, hogy 4éven belül a kezébe kerül a jogerős használatba vételi engedély, ezt sem kell.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

German Judit 27365 számú kérdéseBudapest2008-07-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Bátonyterenyén laktunk,szerettem volna eladni a lakást és Budapesten venni,de sajnos a vevőm visszalépett,miután én már lefoglalóztam a pestit,igy megoldottuk kölcsönnel az önerőt és megvettük a lakást,hogy ne bukjuk a foglalót. Sajnos 5 hónapja nem sikerült még eladni a bátonyi lakást,de az illeték már jött,amit nem tudok befizetni,mert egyedülállóként nevelem 17 éves tanuló lányomat,hitel rezsi stb.
Kérhetem-e,hogy az illetéket csak akkor kelljen fizetnem,ha a lakást eladtam és a kettő különbözetét,ami nem lenne annyi mint amit most megállapitotak. Köszönettel: Judit
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Judit!
Jogi értelemben nem, méltányossági alapon azonban igen. A részletek kapcsán érdeklődjön az illetékhivatal (APEH) ügyfélszolgálatán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Barta István 27364 számú kérdéseCsongrád2008-07-14
2000-ben vásároltam építési telket. Az illetékmentességem így 2004-ben lejárt . Teljesen megfeledkeztem róla, így ugrott az illetékmentességem. A problémám az, hogy ennek úgy kellett kiderülnie, hogy az élettársamnak - aki feles tulajdont bír - az adóhatóság letiltotta az adóvisszatérítését (most 2008-ban!) arra hivatkozva, hogy adótartozása van. Azt sem tudtuk, miről lehet szó, hosszas telefonálgatás után kiderült; az illetékről. Azt furcsálom, hogy ha nem lett volna adóvisszatérítés, akkor az APEH vagy az Illeték Hivatal csak akkor értesített volna minket amikor a kamatos-kamattal terhelt büntetés már akkora, hogy jönnek lefoglalni a házat??? "2004 óta miért nem figyelmeztettek egyszer sem??? Most már több a büntetés, mint az illeték!!! De talán még szerencse hogy kiderült, mert ha még öt-tíz évig várunk, akkor elviszik az egész házat??? Miért nem értesítenek, vagy figyelmeztetnek a lejárat előtt, vagy legalább közvetlen utána? Mit tehetek most a büntetés mérséklése érdekében???
dr. Botos József ügyvéd - mediátor válasza2008-07-19
Tisztelt kérdező!
Sajnálattal kell közölnöm, hogy ma magyarországon önadózás van és az illeték kedvezmény tekintetében is az adozót terheli az a kötelezettség, hogy a használatbavételi engedélyt határidőben bemutassa. Méltányossági kérelemmel forduljon az adóhatósághoz.


Tisztelettel
dr. Botos József ügyvéd - mediátor
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. II. 40.
+36 70 602-6932

botos.j@t-online.hu

Attila 27359 számú kérdéseBékés2008-07-14
Tisztelt ügyvédnő
Olyan problémám van a tavasszal vásárolt földeknek az illeték mentességét elvesztettem
hiába vagyok reg. őstermelő .
Az illeték hivatal valami bírói itéletre hivatkozik,
mert nem a vásárlástól hanem a betakarítás utántól fogom használni. Mert aki vet az arat, itt
az előző bérlő vetett tavaj augusztusban repcét.
Ezt figyelembe vettük a szerződésnél, de mivel
osztatlan közös tulajdonunk volt az eladóval
megvettem a részét de az illetékre nem számoltam. A törvény erre nem tér ki. Miért kell fizetni. Köszönöm szives válaszát.
dr.Koczka Judit ügyvéd válasza2008-07-15
Tisztelt Cím!

Beidézem az Illetéktörvény vonatkozó szakaszát:
-------------------------------------------------
26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
p) a külön jogszabály alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs igazolással rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély termőföldvásárlása, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. A feltételek vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál. Ha a vagyonszerző a termőföldet az 5 év letelte előtt elidegeníti, vagy azon vagyoni értékű jogot alapít, igazolhatóan nem mezőgazdasági célra hasznosítja, az egyébként járó illeték kétszeresét kell megfizetnie;
---------------------------------------------
A fentiek értelmezése szerint azt jelentik, hogy a vevő a vásárlás napjától számított 5 évig mezőgazdasági célra hasznosítja és nem idegeníti el az ingatlant. Világos, hogy a földben ekkor a más által bevetett termény volt, azonban ezt úgy kellett volna megoldani, hogy Ön megállapodik a bérlővel, hogy ezután az Ön megbízásából termel. Így tehát Ön a vevői hasznosítási kötelezettségét a bérlő igénybevételével teljesítette volna.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

krisztina 27357 számú kérdéseBudapest2008-07-14
Tisztelt Ugyved Ur!

A 2007.12.12.-en vasarolt ingatlan utan jar-e elso lakashoz juto kedvezmeny?

ingatlan ara: 9 500 000 ft
tulajdonhanyad: 50-50 %
Mindketten 35 ev alattiak vagyunk.

Koszonettel: H Krisztina

dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Krisztina!
Nem, mivel az ingatlan egészének értéke meghaladta a 8 mFt-ot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Csengery 27350 számú kérdéseBudapest2008-07-14
Tisztelt ügyvéd Úr!
Új lakás vásárlásával kapcsolatos illetékmentesség ügyében kérem szíves segítségét.
Gyermekem a 100%-os tulajdonszerző, az én nevemre haszonélvezeti jogot kértünk bejegyezni. A lakás forgalmi értéke 21M ft, ebből haszonélvezeti jog 8,4M Ft, tulajdonjog 12,6M ft.
Az illetékre vonatkozó fizetési meghagyás a haszonélvezeti jogra 2 illetve 6 %, illetékkedvezmény igénybevételére a haszonélvezeti jog esetében nincs lehetőség.
A 100% tulajdonjogra (melynek értéke a haszonélvezeti joggal csökkentett forgalmi érték, azaz 12,6M ft) a fizetési meghagyásban csak 9M ft-ig vették számításba a kedvezményt. a különbözetre kivetették a vagyonszerzési illetéket. A törvény 26.§ (1) bekezdés f) pontja szerint a 15M ft forgalmi értékig terjedő kedvezmény a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt. Ez jelen esetben 100%.
Kérem szíves véleményét hogy jogosan arányosította e az APEH az igénybevehető kedvezményt?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Csengery!
Igen!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Erika 27344 számú kérdéseBudapest2008-07-13
Tisztelt Ügyvéd úr!
Vettünk egy házat 26 millió forint értékben, férjemmel 50-50%-os tulajdoni arányban. Én eladtam egy lakást 5.500.000 Ft értékben, férjem árulja a lakását 8.500.000 Ft értéken, várhatóan 1 éven belül sikerül eladni. Mennyi illetékre számíthatunk, mindkét lakást be lehet-e számítani az illetékalapba?
Köszönjük előre is válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2008-07-19
Tisztelt Erika!
Igen, mindketten - a saját tulajdoni hányaduk vonatkozásában - figyelembe vehetik az eladott lakás tulajdoni hányadot. Az Ön illetékalapja 7.5 mFt, a férjéé 4.5 mft lesz. Kétmillió forintig 2, az azt meghaaldó rész után 6 %-ot kell fizetniük.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Rudolf 27326 számú kérdéseCsongrád2008-07-12
Tisztelt Ügyvéd Úr!
6 éve eltartási szerződést kötöttünk szüleinkkel. Sajnos a kapcsolatok időközben megromlott és a tartási szerződést közös megeggyezéssel megszüntetnénk. A szülői ingatlan után az illetéket a herződés megkötésekor megfizettük, az ingatlan a nevenka kerület. A tartási herződés felbontása után kelle ismét átírási illetéket fizetni, illetve az általunk befristet illeték visszajár-e?

Tisztelettel:
Rudolf
dr. Botos József ügyvéd - mediátor válasza2008-07-19
Tisztelt Kérdező!
Amennyiben az ingatlan-nyílvántartásba tulajdonjog változás következik be akkor akinek a javára történik az köteles a jogszabályban előírt illetéket megfizetni.Az Önök által kifizetett illeték nem jár vissza.


Tisztelettel
dr. Botos József ügyvéd - mediátor
6722 Szeged, Tisza Lajos kr. 83. II. 40.
+36 70 602-6932

botos.j@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Cimkefelhő:
ügyvéd cégjog ingatlanügyletek szerződéstervezetei ingatlan elbirtoklása vételi jog polgári per öröklési szerződés adatai társasházakról életjáradéki szerződés adatai ajándékozási illetékmentesség ügyvédi munkadíj birtokvédelem ingatlan jogszabályok ingatlanjogi problémák


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása