ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Tímea 20538 számú kérdéseBudapest2007-10-01
Tisztelt cím!

A következő helyzetben kérek tanácsot Öntöl. A nővérem és én örököltünk két földdarabot a szüleinktől. Az egyikben 1/2-1/2 arányban van vagyunk tulajdonosok (ez összesen 11.59 AK értékű), a másikban pedig mivel az osztalan közös 550/12140-550/12140 tulajdoni hányaddal rendelkezünk. (ez összesen 11 AK értékű.) A kérdésem az, hogy járható-e azaz út, hogy birtokösszevonású földcsere keretében elcseréljük-e földjeinket egymással, és nem jelent-e problémát hogy az elcserélni kívánt földterületek nem teljesen ugyanakkorák?
Köszönettel, N. Tímea
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-13
Tisztelt Tímea!
Nincs akadálya a cserének, az értékaránytalanságot akár "ráfizetéssel" is kiküszöbelhetik, de ezt akár mellőzhetik is, ha egyenértékűnek tekintik az ingatlanokat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Margit 20389 számú kérdéseBács-Kiskun2007-09-24
Tisztelt Ügyvéd úr!
Szeretnénk vásárolni egy építésnek megfelelő telket, de a szűkös anyagi okok miatt pusztán egy 4700 négyzetméteres szántónak titulált területet tudnánk megvásárolni. A kérdésem az lenne, hogy mennyibe kerül egy ilyen területet (körülötte kertes családi házak vannak) átminősíttetni építési telekké, vagy zártkertté, s van-e egyáltalán ennek értelme? Nem lehetne esetleg egy gazdasági épületet építeni rá, ami valójában egy lakóház lenne? Ennek mi lehet a buktatója?

Nagyon várom válazsát!

Köszönettel:

Válik Margit
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-09
Tisztelt Margit!
az átminősítés lehetőségéről és feltéteiről érdemes a helyi önkormányzatnál érdeklődni, de elég költséges lehet, mert ún. földvédelmi járulékot is kell majd fizetnie. A gazdasági épületes megoldásnak az a hátránya, hogy nem vehet igénybe építési hitelt, nem lesz lakóháza, azaz nem jelentkezhet be, és egy esetleges eladásnál a vevő sem vehet igénybe lakásvásálrási hitelt, és magasabb illetéket kell fizetnie.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

jános 20386 számú kérdéseFejér2007-09-24
Tisztelt Ügyvéd Úr! Ádándon vásároltam szántóföldet aminek a kikiáltási ára 500000 ft volt ,más nem volt az árverésen igy 250000 ft-ért vettem meg . Melyik összeget veszik figyelembe az illeték kiszabásánál?
dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-09
Tisztelt János!
A tényleges szerzési értéket.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Piroska 20355 számú kérdésePest2007-09-22
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Külterületi szántóföldet vásárolok, de néhány kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A jelenlegi tulajdonos 2005. decemberben vásárolta meg a szántóföldet. Tehát nincs meg a 2 év a vétel és eladás között. Kérdésem az lenne:
1, Hogyan kell a személyi jövedelemadó bevallásban beállítani a vételárat, melyik évben 2007 vagy 2008?
2, Lehet e költségeket elszámolni és levonni az adó befizetésből?
3, Hány százalék az adó, ha 4 millió az eladási ár?
4, Az eladásból származó bevételt beteheti egy másik telek vásárlásba, és nem adózik utána, vagy csak lakás építése esetén?
5, Sajnos hallottam arról is, hogy szántóföld eladása után, nem lehet bevinni az összeget semmibe, 20 % adót kell utána fizetni, amit nem vonhat le semmiből. Ha 4 millióért adja el a szántót akkor annak a 20%-a az adó?
6, Milyen költséget vonhat le a 800 ezer adóból?
7, Az Illeték 10% volt a vételkor, ügyvédi költség, földszántás, egyéb gépi munkák, ezek elszámolhatóak e? Nagyon érdekel a dolog, mert a vételárat ez igen megnövelheti majd.
8, További kérdésem az lenne, hogy nincs a telek nagysága 9000 nm, akkor nem építhetek rá még faházat sem?
9, Hogyan kérhetem, hogy átminősítsék, ha esetleg tanyát akarok létesíteni, kisebb állattartással, növény és gyümölcstermesztéssel.
10, Kell e átminősítés esetén valamilyen illetéket, adót fizetnem?

Várom szíves válaszát, és igen megköszönöm. Köszönettel: Piroska

dr. Nagy Zoltán válasza2007-10-03
Tisztelt Piroska!
1. Az adásvételi szerződés földhivatali benyújtásával válik esedékessé az adókötelezettség.
2. Az eladái árat kell csökkenteni a vételárral, a szerzés és az elidgeenítés költségeivel, valamint a tulajdonlás alatti igazolható ráfordításokkal. Ez az összeg lesz a jövedelem, ennek 25 %-a az adó.
3. az adó 25 %, de nem az elaádsi ár, hanem a jövedelem 25 %-a.
4. utóbbi
5. lásd korábbi válaszok
6. azadóból nem vonhatóak le tételek, csak a jövedelemből
7. igen, ezek a levonható körbe tartoznak a jövedelem számításánál
8. ezt a helyi önkormányzatnál kell megkérdezni
9. lásd 8. válasz.
10. költségei lesznek, de nem adók vagy vagyonszerzési illetékek, hanem eljárási költségek/illetékek
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Halacska 20171 számú kérdéseBékés2007-09-13
Tisztelt Ügyvéd úr!
Egyik ismerősömnek (akinek nincs internete) meghalt az édesapja. A Termelőszövetkezettel van haszonbérleti szerződése mely az édesapja nevén fut 2015 december 31-ig. Az örökösök felbonthatják - e a földhaszonbérleti szerződést , van- e ennek "anyagi terhe "az örökösök részére a Tsz. felé?
Tisztelettel Halacska
dr. Nagy Zoltán válasza2007-09-29
Tisztelt Halacska! A Ptk. szerint az ilyen jellegű szerződést az örökösök felmondhatják, tekintettel arra, hogy sértené az érdeküket, ha folytatniuk kellene a jogviszonyt, ezért erre a jogszabályok lehetsőéget biztosítanak. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gábor 19581 számú kérdéseHeves2007-08-10
T. Címzett!
Alsópáhokon külterületi ingatlant vásárolok, melynek minősítése zártkert. A terület négy helyrajzi számon van, az egyiken gazdasági épületnek minősített ingatlan található. A földterületek minősítése a tulajdoni lapon kert és gyümölcsös. Eltérő információkat kaptunk arról, hogy a szerződéskötés után ki kell e függeszteni az önkormányzatnál az adásvételi szerződést, vagy nem. Egyik ügyvéd szerint és a község jegyzője szerint is ki kell függeszteni két hétre, mígy egy másik ügyvéd szerint nem, mert csak a nullával kezdődő helyrajzi számú külterületi ingatlanokat kell. Az adás-vételben érintett területek helyrajzi számai 1-gyel kezdődnek!
Szíves válaszát előre is köszönöm.

Gábor
dr. Nagy Zoltán válasza2007-08-12
Tisztelt Gábor!
Mint látszik, megoszlik az elmélet és a gyakorlat is, de mivel a zártkert mezőgazdasági célú külterületnek minősül, ezért szükséges az elővásárlásra jogosultak felhívása ezen joguk gyakorlására. DE: van egy kivétel, amely az alábbiak szerint szól:
"Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont] és a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén, a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld eladása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény (1994. LV. tv.) hatálybalépéséig zártkertinek minősült."


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

S.A. 19141 számú kérdéseBudapest2007-07-13
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szántó művelési ágú földterületet kivett beépítetlen területté akarják minősíteni lakóingatlan építése céljából. Az lenne a kérdésem, hogy mi ennek az eljárásnak a menete?
Válaszát előre is köszönöm!
S.A.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-07-15
Tisztelt S.A.!
Földhivatal - önkormányzat - földhivatal... ez a felkeresendő hivatalok sorrendje, és ott az átminősítési eljárás egyes lépéseit megtenni. De hogy erre egyáltalán van-e lehetőség ennél az ingatlannál, arról már a fenti szervezeteket kell kérdeznie...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szilvia 19060 számú kérdéseBudapest2007-07-08
T. Ügyvéd Úr!
Lehetőségem lenne Nagykáta külterületen megszerezni viszonylag nagyon jó áron 1 hektár földet. A területen senmmilyen építmény nincs, sem víz, sem áram, jelenleg kukoricával van bevetve. Mezőgazdasági terület besorolású jelenleg.

A kérdésem az lenne, hogy a vételáron és az ügyvédi ktg-en kívül milyen egyéb költségek merülnek fel a vásárlás során: illeték, adó stb.
Előre is köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-07-15
Tisztelt Szilvia!
Illetéket kell fizetni, max. a forgalmi érték 10 %-át. adót nem kell fizetnie.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anita 18834 számú kérdéseBács-Kiskun2007-06-25
Tisztelt Ügyved Ur,
a segitseget szeretnem kerni, az alabbiak ertelmezesehez
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
- a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte; (ezt nem igazan tudom ertelmezni)

külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott regisztrációs igazolással rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély termőföldvásárlása, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. A feltételek vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az illetékhivatalnál. Ha a vagyonszerző a termőföldet az 5 év letelte előtt elidegeníti, vagy azon vagyoni értékű jogot alapít, igazolhatóan nem mezőgazdasági célra hasznosítja, az egyébként járó illeték kétszeresét kell megfizetnie

(itt az lenne a kerdesem, hogy a vagyoni erteku jog mit takar? ha berbe szeretnem adni a földet, akkor ez az ala tartozik?)
köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2007-06-27
Tisztelt Anita!
A bérbeadás nem minősül vagyoni értékű jognak.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Mária 18441 számú kérdésePest2007-05-29
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy szántónak minősülő földterület van a tulajdonomban, ami parlagon hevert, amikor a földhivatal arról értesített, hogy a területre földhasználatot jelentett be egy helyi lakos. Ennek kezdetététől számítva pontosan (napra) egy évvel későbbi keltezéssel kaptam egy levelet a földhasználótól, amiben személyes találkozót kér a földhasználati jog biztosítása érdekében.

Jelenthet-e bármilyen hátrányt számomra, ha a földhasználati jog biztosítása elől nem zárkózóm el? Van-e bármilyen megfelelőbb jogi forma a föld használatának engedélyezésére (pl. bérlet, vagy bármi más)?

Válaszukat előre is megköszönve, üdvözlettel:

Mária
dr. Nagy Zoltán válasza2007-05-29
Tisztelt Mária!
Szerintem itt inkább bérletről lehet szó vagy haszonbérletről, nem pedig használati jogról. A tervezett ügylet egy polgári jogi ügylet, amely a felek szabad megállapodásán alapul.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sándor 18426 számú kérdéseBudapest2007-05-25
Kérdésem az, hogy eladhatom-e egy szántóföldi ingatlanban lévő 1/4 résznyi tulajdonomat a többi tulajdonos hozzájárulása nélkül is úgy, hogy még egy özvegyi jog is be van az egész ingatlanra (szántó) jegyezve, amely özvegyi jog jogosultjának egyébként tulajdonjoga nincs.
Köszönöm!!
dr. Nagy Zoltán válasza2007-05-28
Tisztelt Sándor!
Eladhatja, de a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van, ráadásul a termőföldek esetében másoknak is van elővásárlási joguk. Ez nem hozzájárulás kérdése, a jogosultak a vevőjelölttől érkező ajánlattal azonos módon megvehetik az ingatlant, ha nem élnek vele, úgy Ön eladhatja az ajánlattevőnek.
az özvegyi jog nem akadálya az eladásnak, de az nem teszi "vonzóvá" a vevő számára, hiszennem használhatja az ingatlant, tehát inkább csak befektetésként vásárolhatja azt meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sinka Miléna 18297 számú kérdésePest2007-05-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Alsógöd 073/3-as helyrajzi számon örököltem egy mezőgazdasági területet amely a hagyatéki papiron II./5.sorszámon szerepel, mig unokatestvérem ugyanezen telek másik felének 073/3. II./4.sorszámon tulajdonosa.Kérdésem az,hogy amennyiben el szeretném adni a saját részemet, kell e a másik fél engedélyét, beleegyezését kérnem az eladáshoz.
Vagy először kérnem kell egy elvi telekialakitási engedélyt, külön helyrajzi számot a saját részemre?

Nagyon köszönöm
Üdvözlettel
Sinka Miléna
dr. Nagy Zoltán válasza2007-07-01
Tisztelt Miléna!
Nem kell a tulajdonostárs hozzájárulása, a saját tulajdoni hányadát szabadon értékesítheti, de a tulajdonostársának elővásárlási joga van... ami azonban nem ugyanaz, mintha enegdély kellene tőle...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

László 18163 számú kérdésePest2007-05-03
Tisztelt Tanácsadó
Azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy családunk szeretné értékesíteni a családi birtok egy darabját mely különösen kedvező fekvésű(autópálya melletti pest közeli) tehát ipari célra kiváló, viszont termőföld besorolású.Kérdésem az lenni, hogy pontosan milyen lehetőségei vannak a kivonatásnak a termelés alól, és kik azok akiknek ezt engedélyezni kell?
Válaszát előre is köszönettel.
dr. Nagy Zoltán válasza2007-05-06
TiszteltLászló!
A földhivatal és az illetékes önkormányzat engedélye/közreműködése szükséges a kivonásból. Javaslom a földhivatalnál történő elindulást...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Krisztián 18153 számú kérdésePest2007-05-03
Tisztelt Ügyvédúr!

Eltévedtem a jogi útvesztőben. Dunakeszin van egy zártkertje az édesanyámnak, mely a földhivatalban szántó besorolású, rendezési terv alapján GKSZ-6ba esik. A GKSZ6ba eső területekről tudni kell hogy nagyon régen a Dunakeszi TSZ osztotta fel kis telkes művelésre, így az összesen alig 1HA terület több tulajdonos kezében van, így is 5-6 helyrajzi számon helyrajzi számonként 2-3-4 esetenként 5 tulajdonossal. Szerettem volna építeni rá egy kis faházat, mely a telek 3%-át sem éri el, ezért elkezdtem járni a hivatalokat... Földhivatal, jegyző, mezőgazdászati, földművelésügyi, területfejlesztési, főépítészeti osztály és ezek között jojoztak ide oda. Volt aki ezt volt aki azt mondott, de egyértelmű választ nem kaptam. A gond az, hogy a GKSZ6ban a legkisebb kialakítható terület lefedi a teljes területet, azaz 10000nm. De sem én, sem például az én szomszédom nem szeretnénk GKSZ besorolásba áttetetni, sőt területet se szeretnénk újra kialakítani, jól van az ahogy az elmúlt évtizedekben volt. A kérdésem az lenne, hogy ha én nem minősíttetem át akkor mint jelenleg szántó/zártkert besorolású területre építhetek e vagy sem? Valamint arra is kíváncsi lennék, hogy ez ellen a szemmel láthatóan is szándékos ellehetetlenítés ellen jogorvoslatért fordulhatok e, ugyanis ha nem építhetek rá és a legkisebb kialakítható területet sem tudjuk kialakítani - 1000 négyzetméterből nehezen lesz 10000 – akkor még az értékéből is vesztett a telek... A szomszéd telket amely már nem GKSZ6ba esik 20000 forintos négyzetméter áron árulják... Ráadásul pár éven belül szinte dunakeszi belvárosához fog tartozni a terület, mert a területtől északra közvetlenül a város, délre az új területek vannak, melynek egy része már be van építve, másik részét pedig már meg is tervezték és építik be tovább... Az érzékeltetés kedvéért megemlíteném, hogy például az én telkem mellett rendezési terv alapján utca lesz....

Válaszát előre is köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2007-05-06
Tisztelt Krisztián!
Véleményem szerint a 3 %-os mértékig igen, az más kérdés, hogy azt az egész ingatlanra kell vetíteni, azaz az Önök tulajdoni hányadára nem "használhatják" fel a teljes 3 %-ot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zoltan 17893 számú kérdéseBudapest2007-04-12
Tisztet ügyvéd úr!

Zárkert vasarlassal kapcsolatban erdeklodnek, hogy letezik-e az elovasarlasi jogosultak ertesitésére egy bevallt hiteles mod ? Pl. a telekkonyvben szereplo tarstulajdonosok cimekre kikuldott ajanlott level majd X nap varakozas. Esetleg kell - e ezt valahogyan hitelesiteni hogy megtortent? Az adasveteli szerzodesben esetleg feltuntetni hogy tortent ez. Mi erre a jogszabaly?

dr. Nagy Zoltán válasza2007-04-15
Tisztelt Zoltán!
Zártkert esetében nem feltétlenül létezik elővásálrási jog. Ha viszont igen, akkor az önkormányzati hirdetőtáblán kell kifüggeszteni, ill. a Nemzeti Földalapot kezelő szervet kell értesíteni. Mindezekről a termőföldekről szóló jogszabály rendelkezik, amelyről az eladás során közreműködő ügyvéd nyilvánvalóan pontos információkkal fog rendelkezni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon

Ingatlan - Add el magad

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
adófizetés ingatlan eladás esetén bérleti szerződés adatai elbirtoklás ingatlanok cseréje adásvételi szerződés adatai ingatlanügyletek iratmintái ingatlan adásvétel illetékfizetés jelzálogjogot alapító szerződés adatai adózás elővásárlási jog ingatlanvásárlás esetén fizetendő illeték iratminták ingatlan szerződéstervezetek budapesti ügyvéd ajándékozási illeték közös tulajdon megszüntetése