ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
- Adatkérés ingatlan adásvételéhez
- Adatkérés ingatlan ajándékozásához
- Adatlap ingatlanok cseréjéhez
- Adatlap közös tulajdon megszüntetéséhez
- Adatlap kölcsön- és jelzálogszerződéshez
- Adatlap tartási szerződéshez
- Adatlap öröklési szerződéshez
- Adatlap életjáradéki szerződéshez
- Adatlap ingatlan bérletéhez
- Tulajdonjog fenntartással kötött ingatlan adásvételi szerződés (minta)
- Tulajdonátruházási nyilatkozat - Bejegyzési engedély (minta)
- Ingatlan adásvételi szerződés azonnali tulajdon-átruházással (minta)
- Birtokbaaadási jegyzőkönyv ingatlan adásvételéhez (minta)
- Meghatalmazás ingatlan eladására (minta)
- Ingatlan-csereszerződés (minta)
- Adásvételi szerződés felbontása (minta)
- Adásvétellel vegyes csereszerződés (minta)
- Ingatlan ajándékozási szerződés (minta)
- Ajándékozási szerződés felbontása (minta)
- KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
- Bérleti szerződés (a bérlet tárgya: lakás) (minta)
- Ingatlan bérleti szerződés (beépítetlen terület, határozott idő) (minta)
- Tartási szerződés (minta)
- Szerződés szívességi lakáshasználatról (minta)
- Életjáradéki szerződés (minta)
- Közös tulajdonú ingatlan használat-megosztásáról szóló megállapodás (minta)
- Várt örökségről rendelkező szerződés (minta)
- Megállapodás közös vagyon feltüntetéséről (minta)
- Keresetlevél elbirtoklásra alapított tulajdoni igény esetén (minta)
- Kérelem illeték törlés-, mérséklés-, ill. részletfizetés tárgyában
- Illetékkedvezményt célzó nyomtatványok I. (első lakást vásárlók)
- Illetékkedvezményt célzó nyomtatványok II.(lakást eladók és vásárlók ún. "cserepótló" illetéke)
- Illetékkedvezményt célzó nyomtatványok III.(telek négy éven belüli beépítése esetén fizetendő illeték)

Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
öröklési illeték ajándékozási illeték kölcsönszerződés adatai keresetlevél budapesti ügyvéd tartási szerződés adatai szerződéstervezetek eladási jog, öröklési illetékkedvezmény ingatlan adásvétel ingatlanjog perköltség cégjog társasházakról webdesign jelzálogjogot alapító szerződés adatai ingatlanügyletek lebonyolítása
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Munka Magyarországon
Munka MagyarországonIngatlan - Add el magad